Výstava připomíná 90. výročí připojení předměstských obcí k Brnu

Do časů konce rakousko-uherské monarchie, první světové války a prvních let Československé republiky vrací návštěvníky výstava „Velké Brno“ uspořádaná k 90. výročí připojení předměstských obcí k Brnu v roce 1919. Umístěna je na Nové radnici v Brně v Křížové chodbě a potrvá do 31. října. Návštěvníci zde uvidí nejen množství dvourozměrných předmětů (pohlednic, fotografií, map a dalších historických dokumentů), ale i trojrozměrné exponáty ukazující například dobovou módu, nábytek, hračky apod. Výstavu uspořádalo Muzeum města Brna ve spolupráci s Archivem města Brna.
   

Opět je k vidění výstava k výročí Masarykovy univerzity

Výstava k devadesátému výročí založení Masarykovy univerzity po letní přestávce znovu přivítala návštěvníky. Veřejnosti je opět přístupná v prostorách Lékařské fakulty na Komenského náměstí v Brně. Výstava nazvaná Příběhy z dějin MU nabízí pohled do života školy i mimořádnou příležitost zhlédnout medaile, insignie, taláry, historické obrazy i fotografie. Nechybí ani originální dobové záznamy zapůjčené z Národního filmového archivu. Zájemci tak mohou sledovat unikátní záběry z položení základního kamene k budově Právnické fakulty, kterého se v roce 1929 zúčastnil prezident T. G. Masaryk, nebo záznam laudatia Romana Jakobsona, světoznámého lingvisty a profesora Harvardské a Masarykovy univerzity, při udělení čestného doktorátu v roce 1968. Výstava potrvá do 30. října, vždy od úterý do čtvrtka od 9 do 17, v pátek od 9 do 13 hodin.

   

Příjezd císaře Napoleona do Brna

16. 9. 1809 přijel Napoleon do Brna. Ráno v pět hodin oznámily dělostřelecké salvy ze Špilberka jeho příjezd, v devět hodin vyjel s doprovodem na koni na špilberskou pevnost a poté projel městem. Druhý den přijal deputaci moravských stavů a měšťanstva a vykonal přehlídku vojska na bitevním poli z roku 1805, do města se vrátil večer – jeho rezidencí se stejně jako v roce 1805 stal Místodržitelský palác. Následujícího dne (18. 9.) v sedm hodin ráno Brno opustil.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Zřízení telefonní linky z Brna do Olomouce

15. 9. 1894 byla otevřena meziměstská telefonická linka z Brna do Olomouce. Poplatek za hovor byl stanoven takto: Brno–Olomouc: 50 krejcarů, Vídeň–Olomouc: 1 zlatý, Jihlava–Olomouc: 1 zlatý. Dle výnosu ministerstva obchodu ze dne 25. srpna se vztahuje meziměstský telefonický styk s Olomoucí na telefonické sítě v Brně a v Jihlavě a na státní telefonickou síť ve Vídni. 16. 12. 1890 byla zřízena druhá státní telefonní linka z Vídně do Brna.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Založení sboru dobrovolných hasičů v Židenicích

8. 9. 1892 byl založen sbor dobrovolných hasičů židenickými občany z iniciativy a za spolupráce obecního výboru, především starosty obce Josefa Potácela a radního Josefa Blahonovského. Finance na vybavení sboru darovali žideničtí občané (jako základ přispěl majitel vápenky v Juliánově B. Zelníček). Hasiči dostali od obce starou ruční stříkačku systému Smejkal, do které se musela voda nalévat.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Vyměřování poplatků z městišť, obchodování s belgickým suknem

8. 9. 1323 Jan Lucemburský, král český, ustanovuje výši příspěvku na městskou sbírku. Nemá být vyměřována podle hodnoty obytného domu (de hospiciis), nýbrž podle hodnoty městiště (de areis). Církevní odkazy nebo dary mají být zdaněny takovými dávkami, jaké jsou povinni měšťané dát z každé hřivny svého majetku. Pro dobro brněnských měšťanů a jiných měst na Moravě král zakazuje obchodovat s belgickými sukny jinde než v těchto městech. Dovoz obyčejného, šedého a polského sukna zakázán nebyl.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Zahájení provozu dnešní polikliniky Zahradníkova

1. 9. 1928 byl zahájen provoz polikliniky Zahradníkova v Brně. Komplex poskytující zdravotní ambulantní péči v kombinaci s nemocenskou pokladnou byl budován ve dvou etapách. V první etapě (1922–1924) byla podle projektu Jindřicha Kumpošta postavena Na Vyhlídce (dnes Nerudova ulice) budova Okresní nemocenské pokladny s majestátním vchodem se sousoším Zdraví od Václava Macha. Ve druhé etapě (1927–1928) bylo postaveno tzv. ambulatorium, léčebný ústav s vchodem z ulice Zahradníkova.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Návštěva prezidenta Masaryka v Brně

31. 8. 1929 navštívil Brno prezident Tomáš Garrigue Masaryk při návratu z vojenských manévrů u Kroměříže. Z nádraží před desátou hodinou odjel na výstaviště, kde si prohlédl některé výstavy, zejména pivovarsko-sladovnickou a obchodní. Po obědě pokračoval zvláštním vlakem přes Bratislavu do Topolčianek.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Žádost o pomoc při obnově zpustošeného města

25. 8. 1645 purkmistr a rada města Brna podávají zprávu arciknížeti Leopoldu Vilémovi, že po těžkém šestnáctitýdenním obléhání nepřátelská blokáda skončila. Prosí o intervenci u císaře zejména ve věci svých požadavků na pomoc při obnově zpustošeného města.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Strana 33 z 34

5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...