Zpráva o obležení města

24. 8. 1645 podává Louis Raduit de Souches císaři Ferdinandovi III. zprávu o šestnáctitýdenním obležení Brna a statečném chování měšťanů, kteří projevili během obležení příkladnou věrnost císaři a bojovali spolu s vojáky proti nepříteli a účastnili se i jinak obrany města.

www.encyklopedie.brna.cz

   

V budově Krajského úřadu se představí významné rukopisy

Do budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje doputuje výstava nazvaná „Comestor, Otec Tří králů a šíření jeho Historie scholastiky v českých zemích“. Zájemci ji budou moci zhlédnout ve foyer krajského úřadu na Žerotínově náměstí 3/5 v Brně od 1. do 30 září.
Stručnou historii nejznámějšího středověkého biblického dějepisu připravil Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, ve spolupráci se Státním okresním archivem Brno-venkov. Comestor se v této podobě představil veřejnosti nejprve v Rajhradě a pak v Olomouci a Jihlavě.
   

Rozšíření augustiniánského kláštera

18. 8. 1659 uzavírá převor Alfons Steinmass, představitel augustiniánského svatotomášského kláštera v Brně, smlouvu s představiteli města kvůli postavení nové budovy poblíž konventu, která je na městském příkopu nedaleko Běhounské brány.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Zahájení provozu první koněspřežné pouliční dráhy v Brně

17. 8. 1869 byl zahájen provoz první koněspřežné pouliční dráhy v Brně. Provozovala ji Brünner Tramway Gesellschaft für Personen und Frachtenverkehr. Šest vozů tažených koňmi jezdilo v patnáctiminutových intervalech. Součástí byly tři vozovny (Královo Pole, Pisárky, Raduitova – dnes Marešova ulice). V roce 1870 jezdilo už 57 vozů na čtyřech tratích osobní dopravy a v provozu byla i jedna trať nákladní dopravy. Brno bylo třetím městem Rakouska-Uherska, kde byla zavedena MHD, a to po Vídni a Budapešti.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Mendlovo pamětní sympozium v Brně

4. 8. 1965 byl v předvečer mezinárodního vzpomínkového sympozia (do té doby největšího setkání genetiků v Československu, jež znamenalo rehabilitaci od padesátých let zavrhované genetiky a jejího představitele J. G. Mendela) v bezprostřední blízkosti Mendlovy pokusné zahrádky otevřen Mendlův památník.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Brněnské výstavní trhy roku 1929

3. 8. 1929 byla zahájena výstava na brněnském Výstavišti, složená ze tří hlavních částí: Výstavy moderního obchodu, Výstavy pivovarsko-sladařské a Výstavy moderní ženy.
„K uvedeným třem hlavním částem výstavy druží se jiné oddíly, které dobře ukazují, jak skutečný život spojuje věci zdánlivě odlehlé. Tak výstava zahradnická, trh nábytkový, Brněnské výstavní trhy, to vše je také obchod, a to vše se týká moderní ženy. Látky výstavní se nahromadilo i letos tolik, že budou zas zabrány všecky výstavní budovy. Vnitřní uspořádání bude jiné a na něm bude návštěvník vidět, jak jsme po loňských zkušenostech (Výstava soudobé kultury 1928) pokročili ve výstavnictví. Je tedy letošní výstava zas velkou zkouškou a doufám, že při ní Brno zase velmi dobře obstojí.“ (citace z propagačního letáku)

www.encyklopedie.brna.cz

   

Císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum

29. 7. 1817: Císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum. Dále povolil, aby nová instituce nesla jeho jméno. Františkovo muzeum spravovala Moravskoslezská společnost pro zvelebení hospodářství, přírodoznalství a vlastivědy (zkráceně Hospodářská společnost), jíž byl pro muzejní účely bezplatně přenechán Biskupský dvůr.
Dnes toto muzeum nese název Moravské zemské muzeum a je druhou nejstarší a druhou největší institucí svého druhu v České republice. Veřejnosti bylo oznámeno zřízení muzea vyhláškou vydanou hrabětem Mitrovským 24. 3. 1818.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Zahájení provozu trolejbusové pouliční dráhy v Brně

30. 7. 1949 byl zahájen provoz trolejbusové pouliční dráhy v Brně. Původní vozový park měl 15 trolejbusů Škoda Tr-1. Projekt zavedení trolejbusové dopravy v Brně byl vypracován již v době první republiky pro trať do Štefánikovy čtvrti. Válka však tyto plány zhatila, teprve v roce 1948 začala výstavba prvních tří tratí: do Slatiny, Králova Pole a Tuřan. První trolejbusy dorazily z Plzně do Brna v červnu 1949.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Zemědělská univerzita slaví 90 let od svého založení

V těchto dnech slaví Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně devadesát let od svého založení. Ta byla 24. července 1919 pod názvem Vysoká škola zemědělská zřízena prezidentem republiky T. G. Masarykem. Za své sídlo dostala budovu Zemského ústavu nevidomých v Brně – Černých Polích a přilehlé plochy. Za devadesát let své existence prošla univerzita řadou změn a rozrostla se z původních dvou oborů na pět fakult a jeden vysokoškolský ústav – Institut celoživotního vzdělávání. V současnosti univerzitu navštěvuje přes deset tisíc studentů.

   

Strana 37 z 37

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...