Vychází nejrozsáhlejší kniha vzpomínek prvního rekotora MUNI Karla Engliše

Brno, 3. ledna 2023 - Nakladatelství Munipress vydává Paměti Karla Engliše, nejrozsáhlejší knihu vzpomínek prvního rektora Masarykovy univerzity a jedné z nejvýraznějších osobností první republiky. Paměti Karla Engliše jsou mimořádně cenné tím, že podávají nezkreslený obraz významných osobností a událostí první republiky z pohledu člověka, který byl „u toho“. Vzpomínky jsou ale i výpovědí o Karlu Englišovi samotném.

univerzita prednaskovy sal

„Nejedná se o klasický životopis a tím je tato kniha osobitá a zvláštní. Dovoluje nám nahlédnout, jakými tématy se Engliš zabýval a co považoval za nutné komentovat či zaznamenat,“ představuje knihu Alena Mizerová, ředitelka nakladatelství Munipress. „Paměti poskytují čtenáři možnost poznat Englišův bystrý pozorovací talent a neobyčejnou paměť. S odstupem desetiletí dokáže Karel Engliš v knize líčit události a popisovat osobnosti tak detailně, jako by je prožil nebo viděl včera,“ dodává Mizerová.

Vzpomínková kniha Karla Engliše s podtitulem „Kdo sloužíš vlasti, odměny nečekej“ má téměř 600 stran a Engliš v ní přibližuje nejenom svoje dětství, studium a profesní dráhu, ale díky osobním vzpomínkám a setkáním přidává i jedinečný pohled na řadu významných osobností, mezi které patří Tomáš Baťa, Karel Kramář, T. G. Masaryk nebo Antonín Švehla. Paměti Karla Engliše vychází ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Státního fondu kultury ČR a České národní banky. K slavnostnímu křtu této knihy dojde 24. ledna 2023 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Karel Engliš bývá pokládán za nejvýznamnějšího meziválečného československého ekonoma. V roce 1919 se stal prvním rektorem čerstvě založené Masarykovy univerzity, u jejíhož vzniku stál jako jeden z iniciátorů. Mezi lety 1920 až 1931 působil v několika vládách jako ministr financí a v období 1934 až 1939 zastával pozici guvernéra Národní banky československé. Engliš později působil i ve funkci rektora Univerzity Karlovy, 9. prosince 2022 uplyne přesně 75 let od inaugurace v roce 1947. Po převratu v únoru 1948 Engliš na všechny svoje univerzitní funkce abdikoval a vynuceně se stáhl z veřejného života.

Význam Karla Engliše připomíná nakladatelství Munipress nejenom aktuálně vydávanými Paměťmi, ale i řadou svých jiných publikací. V letošním roce mu za nakladatelský počin vydání obsáhlého díla Karla Engliše „Velká logika. Věda o myšlenkovém řádu“ byla udělena mimořádná Cenu Josefa Hlávky. Toto dílo, které je tvořeno souborem čtyř svazků, předkládá čtenářům faksimile Englišových zápisků a umožňuje nahlédnout do způsobu, jakým rukopis vznikal, včetně autorových poznámek, oprav a doplňků.

Zdroj: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...