Historii poválečného brněnského vlnařství přibližuje nová publikace TMB „Vlněna ve vzpomínkách“

Brno, 21. února 2023 – Publikaci „Vlněna ve vzpomínkách“ mapující vývoj jednoho z nejvýznamnějších průmyslových odvětví v Brně ve 2. polovině 20. století představilo 20. února Technické muzeum v Brně (TMB). Křest knihy byl spojen i s autogramiádou a účastí pamětníků, jejichž životní a především profesní zážitky kniha zachycuje. O významu a historii Vlněny pohovořil kmotr publikace doc. Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu, který se dlouhodobě věnuje historii podnikání na Brněnsku. Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky formou interního výzkumného záměru.

vlnena historie stroj pletaci

Publikace je výstupem několikaletého výzkumu vzpomínek pamětníků textilní výroby v Brně v období socialismu. „V roce 2019 jsem zahájila terénní výzkum mezi pamětníky,“ uvádí Petra Mertová, kurátorka oborů Textil a Řemesla v TMB. „Chtěla jsem dokumentovat vyprávění nejstarší generace textiláků, která svůj profesní život strávila ve Vlněně, v Mosilaně či jiné továrně,“ pokračuje autorka knihy.

„V té době již bylo zřejmé, že je nejvyšší čas zachytit vzpomínky pracovníků schopných popsat, co a jak se v továrně vyrábělo, jaké vztahy na pracovištích panovaly, kdo odebíral hotové výrobky, jak fungovalo plánované socialistické hospodářství, jaké výstavy a soutěže textilky obesílaly a mnoho dalšího. Motivací mi byl i fakt, že Vlněna byla již dlouho opuštěná a postupně byly demolovány její budovy. Mosilana sice pracuje dál pod názvem Nová Mosilana, a. s., ale v průběhu 90. let se přesunula do Brna-Černovic. Původní areály textilních továren v centru města hledají využití a jsou ohroženy možnou demolicí,“ doplňuje Petra Mertová.

Předmluva knihy se zabývá fenoménem průmyslové revoluce – továrnami, které byly prostorem pro průmyslový rozvoj a inovace, zároveň generovaly ekonomický zisk a dávaly práci lidem. Také se stávaly místem spojeným s dělnickými bouřemi, ale i se zaváděním sociální a zdravotní péče, bezpečnosti práce a vzdělávání. V případě českých průmyslových podniků byla jejich role silně ovlivněna politickými událostmi. Publikace nabízí rovněž stručná historická fakta o textilce Vlněna, aby si čtenář mohl dát vyprávění pamětníků do kontextu s informacemi o chodu podniku.

„Převážnou část knihy tvoří vzpomínky pamětníků pohybujících se v lehkém průmyslu, ke kterému textilnictví bezesporu patřilo, avšak v kulisách socialismu, normalizace a prvních let po sametové revoluci. Snahou bylo popsat motivaci pamětníků, jež je vedla k práci v textilce, a rovněž i jejich pracovní náplň a prostředí. Vedle toho se výzkum zaměřil i na popis všedního života socialistické rodiny, v níž jeden či oba rodiče pracovali v textilní továrně. Vzpomínky vybraných pěti pamětníků profesně spojených s Vlněnou doprovází množství dobových fotografií včetně fotografií reklamních materiálů z bývalé Vlněny, uchovávané nyní ve fondu TMB,“ upřesňuje Petra Mertová.

„Publikace nabízí popularizátorům historie města Brna osobní pohledy na vlnařství, jemuž se v posledních letech dostalo velké pozornosti. Tyto autentické vzpomínky seznamují čtenáře s vybranými profesemi a pracovními pozicemi a mohou pomoci k pochopení fungování textilek. Pamětníci popisují svou práci, vysvětlují zákonitosti tvorby výrobku i nezbytné dobové kulisy jako brigády, problémy se zásobováním obyvatelstva či s dostupností středoškolského a vysokoškolského vzdělání,“ dodává závěrem autorka publikace Petra Mertová.

Brněnské industriální dědictví s důrazem na textilní průmysl připomíná veřejnosti Technické muzeum v Brně každoročně formou komentovaných procházek a přednášek.

Publikace „Vlněna ve vzpomínkách“ vyšla v nákladu 300 ks a zájemci o brněnskou industriální historii si ji mohou zakoupit buď přímo na pokladně TMB, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole, nebo na e-shopu (tmbrno.cz/produkt/vlnena-ve-vzpominkach/). Cena publikace je 120 Kč.

Zdroj: TMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...