Studenti Fakulty architektury VUT hledají nové vize pro Kapucínský klášter v Opočně

Brno, 19. března 2023 - Ve dnech 2. až 4. března se v prostorách kláštera a Kodymova národního domu v Opočně uskutečnil úvodní architektonický workshop, kterým byla zahájena spolupráce FA VUT v Brně s Královéhradeckým krajem, městem Opočnem a s dalšími subjekty. Během tří dnů se studenti pod vedením architektů a zástupců kraje a města a nového správce Kapucínského kláštera věnovali studiu podmínek, podkladů a záměrů a sběru podnětů pro tvorbu nových vizí pro koncepční uchopení komplexu opuštěných klášterních budov a klášterní zahrady a jejich otevření veřejnosti.

2023-03-19 200454

Pro zahradu se odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KHK již podařilo pro letošní rok získat dotační podporu z EEA a Norských fondů na projekt Znovuoživení kulturní památky a realizaci komunitní zahrady kapucínského kláštera v Opočně.

Město ve spolupráci s krajem oslovilo dvě české vysoké školy architektury, brněnskou a pražskou, aby přispěly svými nápady a přinesly nový pohled na tento zachovaný, avšak do nedávna opuštěný historický areál který od dob svého vzniku plnil řadu prospěšných funkcí (klášter, útočiště pronásledovaných během světových válek, léčebna). „Dát novou šanci starým budovám v krizové době, kdy se v Opočně uzavírá škola a nemocnice je nelehkým úkolem a současně výzvou přispět do takto náročného úkolu“, říká docent Jiří Palacký, vedoucí workshopu, kterého se účastní 16 studentů FA VUT Brno a dvě doktorandky. „Toto místo s velkou pamětí má svoji specifickou atmosféru, kterou jsme se během workshopu snažili navnímat. Používali jsme různé metody, například i práci v klášteře v šeru, při které studenti zapojili všechny smysly,“ dodává architektka Tomková, doktorandka.

Páteční dopoledne bylo vedeno paní zahradní architektkou Hrubanovou, kdy se studenti pod jejím odborným dohledem věnovali studiu dřevin a zahradní kompozice v historickému kontextu. Večer byl věnován světelným instalacím v prostorách kláštera z počátku 17. století. „Každý student si připravil jednoduchou instalaci, ta mohla být zaměřena na detail nebo celek a zároveň v sobě propojovala tři základní aspekty: světlo + filozofický/umělecký text + klášterní prostor...“, doplňuje architektka Baršová, doktorandka.

Svoje návrhy budou studenti průběžně se zúčastněnými konzultovat a veřejnosti je představí na společné výstavě v rámci festivalu Den architektury 2023.

Zdroj a foto: Fakulta architektury VUT


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...