Technické sítě Brno sanují část podzemí na Kapucínském náměstí

Brno, 21. června 2023 – Nejprve bylo třeba vynosit v kbelících po šestimetrovém žebříku na patnáct tun suti a jiného odpadu. Teprve poté bylo možné pokračovat v nutném zabezpečení historického podzemí Kapucínské náměstí 2/4. Sanační práce začaly letos na začátku dubna a ukončeny budou zhruba v druhé polovině června.

230612 podzemi kapucini foto sch003

Dohledem nad vybranými částmi brněnského podzemí je na základě smlouvy o obstarání pověřena statutárním městem Brnem společnost Technické sítě Brno. Kromě kolektorové sítě se tak její odborníci starají o 38 stavebně historických objektů pod povrchem.

„Ne všechny jsou sice historicky nebo technicky zajímavé natolik, aby se v budoucnu uvažovalo o jejich zpřístupnění veřejnosti, ale jejich údržba je především z bezpečnostních důvodů nutná. Po prověření stavebně-technického stavu objektů byly vytipovány ty s nejnutnější potřebou oprav. Ty se postupně v rámci připravených etap od roku 2018 rekonstruují a sanují. Především se jedná o sanace cihelného zdiva ostění a kleneb objektů, opravují se propadlé podlahy nebo se odstraňují závaly,“ upřesnila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Nejprve začaly před pěti lety TSB sanací chodby a tunelu pod Běhounskou ulicí. V dalších letech proběhly rekonstrukce objektů Veselá 2, přívodní historické vodovodní štoly k Parnasu pod Zelným trhem a skalních sklepů na Provaznickém vršku. Vloni následovaly sanace v ulicích Orlí a Masarykova, Nezamyslova a pod Dominikánským náměstím.

Jedinou akcí letošního roku se podle plánu stala sanace soustavy pěti sklepních prostor o celkové rozloze přesahující 100 metrů čtverečních na Kapucínském náměstí 2/4. Nacházejí se až pod úrovní sklepů bloku a svým půdorysem částečně zasahují pod plochu jeho nádvoří, prochází pod ním a částečně vybíhají pod Kapucínské náměstí. Do konce 19. století totiž tvořily součást původních tří budov s dvorními křídly a uliční fronta byla tehdy výrazně předsunutá oproti současné linii. Po jejich demolici byl v letech 1901 a 1902 vystavěn současný objekt podle projektu Ferdinanda Hracha. Části prostor pod zemí byly jen zasypány a zavezeny stavební sutí a zeminou.

Znovu objeveny byly tyto sklepní prostory až na začátku 90. let minulého století pří průzkumu sousedního bytového bloku. Tehdy byly částečně vytěženy a sanovány, ale zůstaly ponechány některé části cihelného zdiva i hliněných podlah. Neošetřeny zůstaly zaslepené větrací komíny a průrazy v klenbě. Prostory nebyl nijak propojeny se stávajícím objektem.

Nedobrý stav odhalila kontrola. Ostění degradovalo, drolila se původní malta a pálené cihly se začínaly uvolňovat. Navíc do objektu silně zatékalo. „Připravená projektová dokumentace řešila všechny popsané problémy. Po vyklizení původního závalu pod nádvořím a odstranění suti a naplavenin jsme doplnili a přespárovali ostění i cihelnou klenbu. Mimo jiné jsme také obnovili větrací komín, zapravili jsme a dozdili ponechané průrazy v klenbě a v místě jednoho z nich jsme vybudovali nový, pohodlnější vstup do podzemí. Nyní by tedy do sklepů už neměla pronikat voda a jejich degradace by neměla pokračovat,“ popsal vedoucí Odboru kolektorů TSB Michael Benža.

Stejně jako zbývající podzemní objekty budou nyní pracovníci Technických sítí Brno i prostory na Kapucínském náměstí pravidelně kontrolovat každého čtvrt roku a v případě potřeby bude okamžitě zajištěna náprava.

V roce 2024 by měly být opraveny podzemní prostory pod částí Římského náměstí a Pekařské 16.
Celková investice do opravených a sanovaných objektů dosud činí zhruba 8,5 milionu korun bez DPH včetně projektových prací a dokumentace pro následující rok.

Vyklízení suti, naplavenin a odpadu ze sklepení pod Kapucínským náměstím 2/4 zabralo čtyřem mužům zhruba dva týdny. Patnáct tun suti, naplavenin, starého nábytku a různorodé směsi předmětů včetně barelu s neznámou látkou museli roztřídit a vzhledem k obtížnému přístupu do podzemí po žebříku vynosit v kýblech na povrch. Celkem jich vynosili na 3 000. Odpad naplnil pět třítunových kontejnerů.

Foto: M. Schmerková, MMB

 


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...