Fakulty výtvarných umění VUT slaví 30. narozeniny

Brno, 30. září 2023 - Fakulta výtvarných umění VUT v Brně slaví v letošním roce třicáté výročí založení. V prvním patře Domu pánů z Kunštátu u této příležitosti pořádá od 4. října do 5. listopadu 2023 výstavu s názvem Když jednoho podzimního rána studující, která bude slavnostně zahájena v úterý 3. října v 18 hodin.

umeni rytina

Fakulta výtvarných umění VUT (dále jen FaVU) je historicky první z uměleckých fakult, které vznikly po roce 1989 jako žádoucí kompenzace tuzemského vzdělávacího a kulturního centralismu. Oslava výročí jejího založení je koncipována jako celoroční kulturní festival, který představuje uměleckou a výzkumnou práci školy i její společenskou působnost širší veřejnosti a nabízí příležitosti pro setkávání kulturní komunity, která se kolem FaVU za tři dekády její existence vytvořila.

„Výročí fakulty chceme věnovat především obnovení a upevnění vztahů, které za dobu existence školy vznikly. Usilujeme o vazby nejen s našimi absolventy a absolventkami, ale také s významnými brněnskými institucemi a organizacemi, které nás podporují a jejichž součástí se často naši absolventi stávají. Díky tomuto širokému společenství pak může FaVU vedle vzdělávací role plnit i úlohu mnohovrstevnatého centra, ovlivňujícího dění na kulturní scéně,“ popisuje hlavní směřování oslav proděkanka pro umění a rozvoj Lenka Klodová. Oslavy vrcholí právě výstavou Když jednoho podzimního rána studující v Domě pánů z Kunštátu, jenž je součástí Domu umění města Brna. Třicetileté výročí FaVU je příležitostí i povinností bilancovat nejen vlastní historii, ale i fenomén uměleckého vzdělávání v širším slova smyslu, o což se právě tato výstava snaží.

Expozice v Domě pánů z Kunštátu buduje iluzi vhledu do umělecké školy jako „světa mnoha světů“, ale i postřehů a komentářů k tomu, co považujeme za typické a normativní pro umělecké vzdělávání. „Vyprávíme epizody o tom, co může nastat, když do těchto světů vstupují jednoho podzimního rána studující, přičemž studujícími jsme zde všichni, pokud nám záleží na tom, co přinese zítřek,“ dodává kolektiv Café Utopia, který výstavu kurátorsky zaštiťuje. Svůj kurátorský záměr a výběr autorstva vysvětlují následovně: „Kurátorovat bilanční školní výstavu je úkol, který vybízí k vytvoření ‚síně slávy‘ nebo ke snaze o maximální záběr přístupů, generací a témat.

Motivace nikoho a nic nevynechat je ale cesta do pekel. Výběr zastoupených autorů a autorek proto není podmíněn jejich příslušností k FaVU ani ‚zásluhami‘, ale směsicí otevřenosti vstoupit do dialogu, subjektivních preferencí nebo náhody, které se nakonec prostřednictvím vystavených děl unikátně sbíhají do postřehů, idejí a vizí o stavu uměleckého vzdělávání.“

Na výstavě spolupracují Vasil Artamonov, Patricie Fexová, Matúš Kobolka,Václav Magid, Petr Nápravník, Daniel Nováček, Matěj Pavlík, Matěj Pokorný, Karolina Raimund, Sláva Sobotovičová, Václav Stratil, Kateř Tureček, Andrej Sýkora a eastworks, Tereza Velíková, Dušan Zahoranský, Barbora Zentková & Julia Gryboś, Veronika Žilinská, Adam Žufníček a další.

Zdroj: VUT, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...