Brno má závazný Standard povrchů pro své historické jádro

Brno, 15. prosince 2023 - Dlouhodobá vize řešení dláždění historického centra města, využití už osvědčených postupů i zdůraznění častých překážek, které se při opravách ulic objevují. Právě to je brněnskými radními schválený Standard povrchů městské památkové rezervace. Dokument dokončený po více než roce práce odborníky Kanceláře architekta města Brna (KAM) vznikal i ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, magistrátními odbory nebo Národním památkovým ústavem.

brno jakub kostel

Při návrhu standardu byl kladen důraz na respektování charakteru města, zejména v jeho centrální části. „Pro historické jádro je navržen kámen, přesně tak, jak ho známe z Veselé nebo Starobrněnské ulice. Je to krok
k zachování autentičnosti. Zároveň je však také nutné brát v úvahu finanční aspekty, a proto dokument obsahuje také alternativní typy dlažby pro vzdálenější ulice. Na rekonstrukci Údolní kolem Obilního trhu je určena např. světlejší betonová varianta, tryskaná, s menšími fazetami a větší pevností,“ říká radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký.

Dokument je závazný a určuje vzhled a typ dlažby pro městskou památkovou rezervaci, a to v případě, že jde o komunikace ve vlastnictví města Brna, nebo budou do jeho vlastnictví po dokončení předány. Nevztahuje se však na havarijní a dočasné opravy.

Standard povrchů v Městské památkové rezervaci Brno reflektuje klíčové požadavky na trvanlivost, estetiku
a zohledňuje i historickou podobu ulic. Dokument také stanovuje standardy pro související mobiliář a technické prvky, které jsou nedílnou součástí návrhu povrchů.

„Hlavním důvodem pro vytvoření standardu je naše úcta k městu. Dlažba ovlivňuje nejen jeho vzhled, ale i atmosféru jednotlivých míst. A i když si to ani neuvědomujeme, denně ji používáme a máme před očima. Nová pravidla proto poskytují dlouhodobou vizi pro historické centrum města, včetně postupné obnovy povrchů, přičemž respektujeme osvědčené postupy a řešíme běžné výzvy, které se objevují při opravách veřejných prostranství. Zdejší dlažba má být napříště z esteticky kvalitních a zároveň trvanlivých materiálů,“ doplňuje ředitel KAM Jan Tesárek.

„Při tvorbě standardu jsme měli na paměti zejména navázání na historickou kontinuitu dláždění, ale zohlednili jsme také ekonomickou stránku věci, odolnost, trvanlivost a snadnou údržbu povrchů. Velkou pozornost jsme věnovali detailům, bezbariérovému užívání a snížení přehřívání města v letních měsících,“ uzavírá David Zajíček, vedoucí oddělení Veřejný prostor na KAM, který stojí za přípravou dokumentu.

Principy dnes schválených standardů přitom odborníci z KAM používali na již rozběhlé projekty. Když v roce 2019 procházela ulice Solniční náročnou rekonstrukcí kanalizace, hrozilo, že bude znovu vydlážděna betonovou dlažbou. Společná snaha KAM a města Brna vedla ke změně projektu a použití kamenné dlažby, ale také vypracování koordinační studie ulice Česká a jejího okolí, která se má proměnit po výstavbě plánovaného podzemního kolektoru. A právě při této spolupráci vznikla potřeba jednotného předpisu pro řešení dláždění historického jádra města.

Podobně byla letos v srpnu tehdy připravovaná koncepce využita při rekonstrukci veřejného prostranství na křížení ulic Nádražní a Husova. Ve spolupráci s výrobci se tam poprvé objevila betonová testovací dlažba dále vyvíjená pro ulice mimo historické centrum. Světlý povrch nových dlaždic tak začal během horkých měsíců pomáhat snižovat zahřívání ulice a omezovat vyzařování tepla v noci. Tento projekt zároveň odstartoval první měření vlivu barevnosti dlažby na testovacím povrchu a do budoucna se mají zapojit i vysoké školy.

Standard povrchů v MPR Brno reflektuje tyto požadavky:

  • trvanlivost, pevnost a soudržnost
  • snížení počtu prvků standardních dlažeb
  • estetická kvalita a historická kontinuita
  • snadná manipulace a opravitelnost
  • ekonomičnost řešení a dostupnost prvků
  • pohodlí při chůzi s minimem bariér
  • požadavky na kvalitní a pravidelnou údržbu
  • snížení přehřívání města

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...