Den průvodců v Brně - známe program!

Brno, 15. února 2011 - V rámci Mezinárodního dne průvodců (21. 2. 2011) pořádá Asociace průvodců ČR v Brně letos již 8. ročník prohlídek. Cílem akcem která proběhne o víkendu 19. – 20. 2., je nabídnout široké brněnské veřejnosti profesionálně vedené turistické prohlídky po vlastním městě a možnost doplnit si tak svoje vědomosti díky výkladu certifikovaného průvodce. Prohlídky jsou směřovány převážně do centra města, významných světských i církevních budov.

Kostel

V loňském roce poprvé probíhaly prohlídky po oba víkendové dny. Pro velký zájem veřejnosti tento model zůstává v platnosti i letos. Po oba dny je připraveno celkem 17 prohlídkových okruhů, z toho pouze 4 se opakují. Specialitou je dětský okruh s výkladem orientovaným hlavně na děti a bezbariérový okruh. Podruhé se do projektu zapojil Klub českých turistů, který připravil procházku po zajímavých vilách Masarykovy čtvrti, mimořádným lákadlem bude vstup do interiéru vily Stiassni.

V neděli 20. 2. se uskuteční prohlídka centrem města pro cizince trvale či dlouhodobě žijící v Brně.  Hlavní motivací je přiblížit těmto lidem město kde žijí a pracují, jehož historii však mnohdy neznají. Výklad bude veden v němčině a ruštině.

Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 19. 2. v 10:00 hod na nádvoří Staré radnice za účasti vedení BKC, Ing. Mariny Sedlákové z Asociace průvodců ČR a hostů z MMB. Poté odstartují první prohlídkové okruhy, na které se zájemci rozdělí podle předem zakoupených vstupenek. Každou skupinu povede zkušený průvodce, člen Asociace průvodců ČR.
Prohlídky budou probíhat v sobotu i v neděli 19. a 20. února.

Je připraveno několik tematicky zaměřených okruhů:

·    funkcionalismus v centru města (se vstupem do Domu umění)
·    secese v centru města
·    interiéry budov Národního divadla Brno
·    interiéry kostelů (Červený kostel, kostel sv. Tomáše, kostel sv. Jakuba)
·    Kapucínské náměstí a katedrála sv. Petra a Pavla, Diecézní muzeum
·    vily v Masarykově čtvrti se vstupem do vily Stiassni
·    dětský okruh určený dětem a rodičům (hlavní pamětihodnosti v centru města, interiér Staré radnice, pověsti)
·    bezbariérový okruh – určený hendikepovaným včetně vozíčkářů (hlavní pamětihodnosti v centru města)
·    velký okruh  - čtyřhodinový okruh po městských částech Husovice, Zábrdovice, Židenice (kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Husovicích, kostel Nanebevzetí panny Marie v Zábrdovicích, Židovský hřbitov v Židenicích)
·    okruh centrem v ruštině a němčině (hlavní pamětihodnosti v centru města)

Začátky prohlídek:
sobota 19. 2. / v 10 ve 14 h. / nádvoří Staré radnice (není-li uvedeno jinak)
neděle 20. 2. / v 10 h. / nádvoří Staré radnice (není-li uvedeno jinak), 12.30 h. – velký okruh

Délka trvání: 2 hodiny, velký okruh 4 hodiny

Předprodej vstupenek: bude zahájen 1. února 2011 v informačním centru na Staré radnici, Radnická 8. Zbývající vstupenky tamtéž v den konání akce od 9 hodin. Počet osob ve skupině je omezen na 40.

Ceny vstupenek: dospělí 30 Kč, děti do 15 let a ZTP zdarma

Novinky v roce 2011
·    prohlídka interiéru vily Stiassni v rámci okruhu po vilách Masarykovy čtvrti města
·    secese v centru města – upozorňuje nejvýznamnější secesní budovy ve středu
·    prohlídka interiéru divadla Reduta v rámci „divadelního okruhu“
·    Mezinárodní den průvodců se v Brně organizuje po osmé, ve spolupráci s TIC po páté
·    drobné dárky pro děti
·    neproběhne prohlídka sálů Nové radnice. V minulých letech byla zařazována opakovaně, proto zájem byl nižší

Zajímavosti z loňského ročníku:
·    akce probíhala 2 dny, zúčastnilo se 550 osob + dalších 500 navštívilo objekt bývalého Kartuziánského kláštera v Králově Poli (prohlídka zdarma)


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...