Třicet objektů soutěží o Nejlépe opravenou kulturní památku kraje 2009

Celkem třicet kulturních památek se letos účastní třetího ročníku soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje, kterou vyhlásila rada kraje 12. listopadu loňského roku. Uzávěrka přihlášek byla 5. ledna, přihlášky podalo 45 majitelů objektů. Postoupilo jen třicet památek, které splnily podmínky soutěže.
Veřejnost rozhodne o udělení cen ve třech kategoriích. Hlasování prostřednictvím SMS zpráv se uskuteční od 1. do 28. února. Každé památce bude možné přidělit z jednoho telefonu jeden hlas. Bližší informace o tom, kam krátké textové zprávy zasílat, najdou zájemci spolu se seznamem památek a jejich fotografiemi na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz v oddílu Kultura a památky. Na webové stránce soutěže bude i návod, jak postupovat při hlasování.

image001_1.jpg

Komise soutěžící objekty rozdělila do následujících kategorií: 1. kategorie – velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, hospodářské dvory), 2. kategorie – díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování, 3. kategorie – drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka). Podle počtu obdržených hlasů bude stanoveno konečné pořadí a přiděleny ceny. Souhrnné ocenění 300 000 Kč bude rozděleno podle počtu získaných hlasů následovně: v 1. kategorii budou oceněna první dvě místa částkou 150 000 Kč a 50 000 Kč, v kategorii 2. a 3. jen první místa v částce po 50 000 Kč.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...