Brněnský Devětsil v Moravské galerii

Brno, 15. prosince 2014 - Hnutí mezinárodního významu představí výstava Brněnský Devětsil v Moravské galerii v Brně. Nová výstava v prostorách Pražákova paláce si klade za cíl seznámit návštěvníky s neprávem opomíjenou kapitolou brněnského kulturního života.

brnensky devetsil moravska galeriejpg

Expozice s podtitulem „multimediální přesahy umělecké avantgardy“ seznámí s existencí „Brněnského Devětsilu“, což je oficiální název avantgardního uskupení „svazu pro propagaci a tvorbu novodobé činné kultury“, které vzniklo v Brně v roce 1923 (datum úředního založení je 1924 – letos je tedy 90. výročí).

Podtitul napovídá, že se výstava, kromě historie spolku, zaměřuje i na „multimediální“ projevy brněnské avantgardy ve 20. a na počátku 30. let dvacátého století. To znamená zejména na filmovou tvorbu a hudební experimenty Miroslava Ponce na pomezí hudby a výtvarného umění nebo vztahy mezi architekturou a sociologií.

Krátká činnost Brněnského Devětsilu, ohraničená léty 1923–1927, přitom nepředstavovala pouze úzce vymezenou regionální aktivitu, ale byla i důležitým počinem v širším poli moderní kultury. To dokazují také některé z exponátů. Unikátní jsou například dopisy Charlese Chaplina, který přijal čestné členství v Brněnském Devětsilu.

K největšímu úspěchu uskupení ale bezesporu patřilo vydávání mezinárodní revue Pásmo. Na její redakci byla napojena korespondenční síť nejvýznamnějších představitelů evropského avantgardního hnutí. Patřili sem například fotograf Lászlo Moholy-Nagy, malíř a spisovatel Theo van Doesburg nebo architekt Walter Gropius.

Brněnský Devětsil ale také organizoval hned celou řadu společenských zábavných akcí, jako například zábavní „excentrický karneval umělců“, naplňující avantgardní krédo o umění, které „přestane být uměním“.

Hlavní důvod, proč byla spolku doposud věnována jen malá pozornost ze strany „tradičních“ dějin umění, je tak právě toto zacílení na aktivity spojené s reálným životem a nikoliv primárně na „hmotná“ umělecká díla. Činnost svazu spočívala zejména v pořádání pravidelných cyklů odborných přednášek na nejrůznější témata týkající se nového umění, divadla, politiky a v organizování spolkového života.

Na tento přístup spolku naváže také Moravská galerie v Brně, a to nejen reprezentovanými exponáty, ale i rozmanitou škálou doprovodných programů, jejichž aktuální přehled najdete na internetových stránkách moravska-galerie.cz.


Související články: