Na opravy kulturních památek pošle město dalších 1,2 milionu korun

Brno, 31. srpna 2021 - V květnu letošního roku město poslalo na obnovu brněnských památek více než 7,445 milionu Kč. Na posledním srpnovém zasedání doporučili radní zastupitelům, aby schválili poskytnutí dalších dotací, a to ve výši 1,2 milionu Kč.

kostel varhany

„Jako každý rok poskytuje město Brno několik milionů korun na obnovu kulturních památek. V první polovině roku schválilo zastupitelstvo finanční transfery Národnímu divadlu Brno, Filharmonii Brno a městské části Brno-Medlánky. Celkově šlo o částku 3,661 milionu Kč. Dále jsme schválili poskytnutí dotací právnickým osobám, a to ve výši 3,784 milionu Kč. V červenci letošního roku jsme obdrželi další 3 žádosti o finanční pomoc. Dvě nám zaslala Římskokatolická duchovní správa a jednu augustiniánské opatství. Všem navrhujeme vyhovět, a to poskytnutím dotací ve výši cca 1,199 milionu Kč,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Římskokatolická duchovní správa má v plánu provést restaurátorské práce v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. „Na opravu umělých mramorů hlavního oltáře navrhujeme zaslat 59 880 Kč. Další práce se týkají portálu pravého čela oratoře. Na ty město vyhradilo 139 550 Kč,“ upřesnil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Poslední žádost podalo Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. To se chystá opravit cihlovou opěrnou zídku před jižní stěnou včelína. Do projektu náleží i úprava schodiště a střechy včelína. „Celkové náklady na výše uvedené práce činí necelých 1,582 milionu Kč bez DPH, město se chystá pomoci částkou 1 milion Kč,“ dodal Marek Fišer.

Navrhovanou částku bude finálně schvalovat Zastupitelstvo města Brna.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...