Masarykova univezita může za 1 korunu koupit Scalu i Divadlo Bolka Polívky

Brno, 28. srpna 2023 - Vedení města Brna prostřednictvím primátorky Markéty Vaňkové, která osobně jednala s rektorem Martinem Barešem, navrhlo, aby objekt ve vlastnictví města Brna, v němž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, odkoupila za jednu korunu Masarykova univerzita.

divadelni maska

„Masarykova univerzita spolu se svými partnery budovu, v níž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, kvalitně a smysluplně celoročně využívá a chce v tom v budoucnu pokračovat. Logicky tak navrhujeme přeformátování spolupráce, jejíž počátky sahají do konce roku 2011 a která o dva roky později vedla k první projekci v univerzitním kině. Ze strany města jde zároveň o jasnou deklaraci, že neuvažuje o prodeji nemovitého majetku na Jakubském a Moravském náměstí developerům a že má zájem na tom, aby v centru Brna i nadále působila silná kulturní a akademická komunita,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Stále platí, že společně s Masarykovou univerzitou hledáme v nastalé situaci náhradní prostory pro kino Scala a že připravujeme úpravy Sálu Břetislava Bakaly pro Divadlo Bolka Polívky.“

Stavebně-technické úpravy v kině Scala a především v Divadle Bolka Polívky plánovalo město Brno od roku 2021. „Aby bylo možné stanovit přesný rozsah prací, vypracovat projektovou dokumentaci a vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele, byla zadána nejdříve studie rekonstrukce a poté stavebně-technický průzkum budovy. Výsledkem bylo zjištění, že konstrukční systém objektu je ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo. Statik ho označil za havarijní a jednoznačně rozhodl, že jakékoliv provozování divadelních a filmových produkcí je z bezpečnostního hlediska naprosto nepřípustné,“ připomněla náměstkyně primátorky Karin Podivinská, která má v gesci správu majetku.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...