Mendelova univerzita výstavou vyvrací genderové stereotypy

Brno, 13. února 2024 - „Vážení kolegové, milé kolegyně, na Mendelově univerzitě v Brně najdete špičkové vědce a výzkumníky. Uchazeči si vyberou z pestré nabídky studijních programů od informatiky přes lesnictví až po dřevostavby. Uchazečky se mohou rozvíjet v účetnictví, floristice nebo jako pečovatelky o hospodářská zvířata. Absolventi mohou pokračovat v akademické kariéře, absolventky uvítáme jako administrativní posily.“ Těmito slovy začíná nová putovní výstava Mendelovy univerzity, která je poprvé k vidění od 13. 2. u sochy Jošta na Moravském náměstí v Brně. Zaměřuje se právě na genderové stereotypy, které úvodní text obsahuje.

vystava mendelu

Genderovými stereotypy se rozumí zjednodušující představy o vlastnostech, schopnostech či rolích žen a mužů, ty bývají častou příčinou diskriminace. Výstava ukazuje v kontrastu k zaběhlým stereotypům příklady kolegyň a kolegů z MENDELU, kteří dokazují, že skutečnost je mnohem rozmanitější. Jejich příběhy inspirují k odvaze stereotypům čelit. „Cílem výstavy je upozornit na existenci a škodlivost vědomých i nevědomých genderových stereotypů a konfrontovat s nimi návštěvníky. Chceme ukázat pozitivní inspirativní příklady z MENDELU, které stereotypy vyvracejí či ilustrují, že je lze překonat. Změnit myšlení je těžké a chce to čas, ale není to nemožné. Začít můžeme u sebe,“ přiblížila hlavní myšlenku Lea Kubíčková, prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci.

Na jednotlivých panelech se návštěvníci a návštěvnice seznámí například s matematičkou, která řeší komplikované diferenciální rovnice, či floristou, který jezdí jako porotce na zahraniční floristické soutěže. Oba jsou velmi úspěšní v profesi, která je obecně přisuzována opačnému pohlaví. Dále poznají otce, který byl s dcerou na rodičovské dovolené, i čtyřnásobnou matku, která se úspěšně věnuje rozvoji vědecké kariéry. „Většinou genderové stereotypy dopadají na životy žen, existují však i stereotypy týkající se mužů. Obhájce stereotypů rovněž najdeme mezi oběma pohlavími. Univerzitní prostředí není výjimkou, setkáváme se zde se stereotypy obecnými i specifickými pro oblast vědy a výzkumu,“ shrnula Kubíčková. Příběhy doprovází stručné texty uvádějící problematiku do širšího kontextu, zvláště statistické údaje ukazují, že i přes četné pozitivní příběhy stereotypy stále zásadně ovlivňují životy lidí.

Zdroj a foto: MENDELU


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...