Filozofická fakulta se zapojí do Muzejní noci a zpřístupní i protiletecký kryt

Brno, 14. dubna 2024 - Komentované prohlídky, workshopy pro děti i dospělé, možnost prožít atmosféru antického sympozia. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity nabídne u příležitosti Muzejní noci 2024 program v budovách na ulici Arna Nováka a Joštova. Brněnská muzejní noc každoročně propojuje historii a kulturní dědictví Brna s moderními formami umění a zábavy. Po dobu „jedné noci“ tak mohou zájemci navštívit a prozkoumat muzea, galerie a další kulturní místa, k nimž se letos připojuje také Filozofická fakulta MU.

protiletecky kryt

Program nabídne různorodé akce včetně výstav, workshopů i prohlídky protileteckého krytu vybudovaného v padesátých letech 20. století. „Jsem ráda, že se naše fakulta letos do Muzejní noci poprvé zapojí. Slovo muzeum je odvozeno od Múz, řeckých patronek věd a umění, a označovalo místo, které bylo těmto bohyním obzvláště milé a vítané. Věřím, že právě takový místem se stane pro všechny návštěvníky i Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Na všechny, malé i velké, se již nyní těšíme, neboť zpřístupňování výsledků našich bádání, stejně jako popularizaci vnímám jako nedílnou součást naší každodenní práce,“ uvedla děkanka filozofické fakulty Irena Radová.

Protiletecký kryt pod filozofickou fakultou se stálou expozicí bude veřejnosti otevřen vůbec poprvé. „Zachováno zůstalo původní vybavení včetně map, záznamů či komunikačního zařízení. Komentovaná prohlídka začíná v prostoru šaten, pokračuje protiplynovou předsíní určenou původně pro hygienu, následují místnosti pro ukrývané či velitelský štáb,“ uvedla studentka muzeologie Simona Maděránková, která se na přípravě expozice podílela. Doplnila, že zájemci si mohou vyzkoušet poskytnutí první pomoci podle dobových instruktážních panelů, případně i další interaktivní prvky. Vstup do protileteckého krytu je z nádvoří Filozofické fakulty MU v ulici Arna Nováka 1.

Z aktuálních expozic si zájemci mohou v Galerii Edikula prohlédnout sérii porcelánových váz Lucie Vobr Jestřabíkové prezentovaných pod názvem Let It Burn. „Výstava představí sérii porcelánových váz, jejichž pojetím autorka reaguje na tradiční cibulákové sety. Ty se většinou místo praktického využití stávají domácími svatostánky designu, uzavřenými ve vitrínách. Co nás vede k tomu, že tyto předměty zbavujeme jejich funkce a přikládáme jim jiný než praktický význam? A je možné na cibuláku vůbec najít cibuli?“ přibližuje námět výstavy historička umění Kristýna Mikešová. K výstavě odkazuje i workshop pro děti Cibule v cibuláku. Začne v 18 hodin a děti se zde pod vedením výtvarnice seznámí s motivy, které tradiční porcelán zdobí.

Pro dospělé zájemce jsou připraveny workshopy termocitlivé kresby. Ty opět navazují na výstavu Let It Burn a jejich účastníci budou pod vedením výtvarnice Jestřabíkové pracovat s termocitlivým papírem a rozehřátými předměty. Vytvoří si originální pohlednici, obraz či koláž. Začátky workshopů pro dospělé jsou v 19.30 a ve 21 hodin.

Další aktuální výstavou je série černobílých snímků Šoty z Tibetu 1959, které vystavuje Čítárna a kavárna kaFFe. „Jsou to výseče ze záběrů unikátního filmového materiálu nazvaného Šoty z Tibetu 1959, jehož autorem je neznámý čínský kameraman. Tomuto filmu, natočenému ve formátu 16 mm, se ve své badatelské práci věnovali religionista Luboš Bělka a sinoložka Kamila Hladíková, kteří dosud nezveřejněné filmové záběry konfrontovali s textem novináře Jana Vinaře a vytvořili kritickou edici, z níž výstava vychází,“ uvedla kurátorka výstavy Markéta Stulírová.

Výstavu doplní u příležitosti Muzejní noci přednáška Brněnská stopa v Tibetu: Filmy a cestovní deníky Vladimíra Síse a Josefa Vaniše. Začne v 18 hodin a povede ji religionista Luboš Bělka. „Brněnský rodák Vladimír Sís a Josef Vaniš pobývali jako první ,našinci‘ ve Lhase a přinesli o tom několikerá svědectví. Filmový režisér Sís a kameraman Vaniš působili v Čínské lidové republice jako armádní filmaři a ve spolupráci s čínskými kolegy natočili hodinový barevný dokument Cesta vede do Tibetu. Film měl premiéru v roce 1956 a namluvil jej známý brněnský herec Karel Höger. V roce 2022 jsem spolu s Kamilou Hladíkovou a Martinem Špirkem objevil ve spolupráci s odborníky z Vojenského historického ústavu světový unikát – čínskou verzi tohoto filmu, jež je od československé podoby odlišná. Na otázku, proč tomu tak bylo a proč pro čínské filmaře byla naše verze nepřijatelná, odpovím u příležitosti této přednášky,“ upřesnil Luboš Bělka a doplnil, že ve svém povídání představí také dosud nepublikované cestovní deníky cestovatelů Síse a Vaniše.

Přenést se zpět v čase mohou ti, kdo zavítají na program Symposion: zažijte antiku na vlastní kůži. Začátky jsou v 18.30, 19.30, 20.30 a 21.30 hodin. „Vraťme se společně v čase a navštivme Řeky, Římany i Etrusky při jejich večerních radovánkách. Program bude historickou rekonstrukcí, která účastníky vtáhne do dění antických oslav, a každý se stane hostem. Návštěvníkům představíme jednotlivé části sympozia: očistný obřad, ukázky pokrmů a nápojů, pravidla konverzace či odívání. Závěrečná část bude patřit sympoziálním hrám, jako byly například astragály. Akce je určena dospělým a dětem od osmi let,“ upřesnila Ludmila Kaňáková Hladíková z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Vstup na všechny akce je volný. Program antického sympozia hostí budova M v Joštově ulici 13, v níž sídlí Ústav archeologie a muzeologie FF MU, všechny další akce se uskuteční v areálu filozofické fakulty v ulici Arna Nováka 1.

Prohlídky krytu fakulta nabídne i v rámci festivalu Open House Brno 2024. Ten letos, stejně jako Muzejní noc, připadá též na 18. května a v areálu Arna Nováka začne ve 14.00 hodin. Součástí programu Open House Brno jsou i nově připravené Procházky za uměním. V doprovodu historiků umění Jakuba Kříže a Kristýny Mikešové se návštěvníci dozvědí o historii a uměleckých dílech fakulty i o koncepci moderní přestavby.

Zdroj: MUNI, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...