Moravské zemské muzeum - červenec 2021

Dietrichsteinský palác

Zelný trh 8, Brno, tel.: +420 533 435 220, +420 515 910 443, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle a svátky (pouze ty, které připadnou na středa-neděle): 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Trojí život středověké keramiky

výstava
keramikaVýstava zachycuje tři etapy života keramiky: zrod v hrnčířské dílně, uplatnění v domácnosti a posmrtný život, který čile vede v archeologických laboratořích a muzejních depozitářích a výstavách. Představen je reprezentativní výběr keramické produkce čtyř královských měst Brna, Jihlavy, Plzně a Českých Budějovic, která jsou po stránce archeologické dobře prozkoumána a zmapována. Na výstavu navazuje dobře vybavená dětská dílna, která umožňuje malým návštěvníkům vyzkoušet si práci středověkého hrnčíře i novodobého archeologa a muzejního restaurátora.

Do 3. 10. 2021

promítání
28. 7. 17.00 Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce

Lety

Režie a scénář: Viola Tokárová, František Bikár, Renata Berkyová (2019, 58 min)

Projekce dokumentárního filmu Lety z produkce organizace ROMEA v rámci festivalu Meeting Brno. Film tematizuje historii jednoho konkrétního místa - protektorátního koncentračního tábora určeného pro Romy - a věnuje se osudům lidí, kteří zde zahynuli nebo se pro ně Lety staly přestupní stanicí před transportem do vyhlazovacího tábora Auschwitz II-Birkenau. Dále se věnuje milníkům dvacetiletého úsilí organizací a jednotlivců o to, aby se místo romského holokaustu v Letech u Písku dočkalo důstojné piety. Po projekci filmu budou pracovníci Muzea romské kultury odpovídat na dotazy a představí činnost muzea týkající se nového památníku v Letech.

Pořad se koná ve spolupráci s Muzeem romské kultury.


Biskupský dvůr

Muzejní 1, Brno, tel.: +420 533 435 282, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

faunaNavštivte naše stálé expozice: Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Mendelianum

 


Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 606 033 100, www.mzm.cz

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálá expozice

Život a dílo Leoše Janáčka

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

Vendula Chalánková: U Janáčků v kuchyni

výstava
ChalankováJak vypadal jídelníček jednoho z nejpozoruhodnějších skladatelů 20. století Leoše Janáčka? Co měl rád a čemu se vyhýbal? Na to nám může odpovědět právě tato výstava. V roce 2020 se Turistické informační centrum ve spolupráci s MZM rozhodlo vydat tiskem sešit s recepty hospodyně u Janáčkových Marie Stejskalové. Vznikla publikace Mářina kuchařka obsahující vedle četných receptů na pokrmy připravované v Janáčkově domácnosti také poznámky k Mistrovu životu a dílu. Pro výtvarné řešení této pozoruhodné knížky byla oslovena vynikající brněnská výtvarnice Vendula Chalánková. A právě originály ilustrací k této knize jsou základem výstavy v Památníku Leoše Janáčka. Součástí instalace jsou také výtvarné objekty, které Chalánková „uvařila a upekla“ podle Mářiny kuchařky. Partnerem výstavy je TIC BRNO, příspěvková organizace.

Od 16. 7. do 15. 10. 2021.


Pavilon Anthropos

Pisárecká 5, Brno, tel.: +420 515 919 760, www.mzm.cz

 • úterý-pátek: 9.00-18.00
 • sobota, neděle, svátky (pouze ty, které připadnou na úterý-neděle): 10.00-18:00.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Óóó…Indiáni

výstava
AbsolonVýstava o Indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích. Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky – zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny. Výstava je určena pro celou rodinu a doprovází ji bohatý doprovodný program pro děti a mládež. Pro bližší info sledujte www.mzm.cz.

Od 18. 6. 2021 do 17. 7. 2022


Starý zámek v Jevišovicích

Zámek JevišoviceJevišovice 1, tel.: +420 778 743 952

• úterý-neděle: 10.00-12.00, 13.00-16.00

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice a dlouhodobé výstavy

Zámecké interiéry s kaplí sv. Ludvíka, Hradní kuchyně, Archeologie Jevišovicka, František Vildomec - setkání s Venuší, Umění skalních maleb, Sousedé na talíři, Přístupný depozitář klávesových hudebních nástrojů - Nedávno expozici obohatila barokní tapiserie Hostina bohů, zachycující muzicírujícího Apollóna obklopeného múzami.


Zámek Budišov

Budišov okr. Třebíč, tel.: +420 778 743 950

 • středa-pátek 10.15-13.30
 • sobota, neděle, svátky (pouze ty, které připadnou na středa-neděle): 12.45-17.30.

Začátky prohlídek: st-pá 9.00, 10.30 a 12.00; so-ne 9.00,10.30, 13.00, 14.30, 16.00. Délka prohlídky 60 minut.

BudišovNávštěva v říši zvířat. Možnost vstoupit do zoologického depozitáře, který MZM buduje nepřetržitě od poloviny 19. století.

Ostatní akce

Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech 24. 7 2021

mechSraz v 9.30 na parkovišti „Na Myjárně – Velký potok“ (GPS 49.4752506N, 18.4237614E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Frýdku-Místku nebo z Bílé – zastávka Staré Hamry, Velký potok. Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková.

Trasa povede po podmáčených kosených loukách v okolí osady Hutě a prozkoumáme i podmáčené lesy mezi osadou Hutě a přehradou Šance. Z území je historicky uváděno množství rostlin vázaných na rašeliniště i řada vzácných mechorostů, většina ale nenávratně zmizela pod hladinou vybudované přehrady. Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku.

Noc netopýrů v Jevišovicích 4. 9. 2021

netopýrVěděli jste, že podkroví Starého zámku v Jevišovicích obývají netopýři? Seznámit se s nimi blíže můžete při příležitosti Noci netopýrů v Jevišovicích. Součástí programu bude naučná stezka pro děti, sledování netopýrů ultrazvukovými detektory, promítání a další aktivity. Pořádají: ČESON, Moravské zemské muzeum, Jihomoravské muzeum ve Znojmě a Národní park Podyjí.

Virtuální hra MZM „Po stopách pavoučka Edy“

EdaBaví vás virtuální hry? Vydejte se po stopách pavoučka Edy a získejte rodinnou vstupenku na libovolnou výstavu MZM, kterou si vyberete.

Hra se spouští na mobilním zařízení (dotykovém telefonu) po kliknutí na odkaz: https://eda.mzm.cz/.

Ke hře je potřeba mít k dispozici datové připojení (hra spotřebuje cca 60MB), mít povolenou GPS lokalizaci a zapnutý zvuk.

Stezky třetího odboje

Stezky třetího odboje v Brně jsou společným projektem Občanského sdružení Paměť a Moravského zemského muzea, který vznikl díky podpoře statutárního města Brna.

Projekt mapuje místní třetí odboj a prostřednictvím webových stránek nabízí trojici procházek po konkrétních místech tragických událostí nedávných dějin.

stezkytretihoodboje.sdruzenipamet.cz

 

Strana 5 z 97