Moravské zemské muzeum - červen 2021

Dietrichsteinský palác

Zelný trh 8, Brno, tel.: +420 533 435 220, +420 515 910 443, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle a svátky (pouze ty, které připadnou na středa-neděle): 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Trojí život středověké keramiky

výstava
keramikaVýstava zachycuje tři etapy života keramiky: zrod v hrnčířské dílně, uplatnění v domácnosti a posmrtný život, který čile vede v archeologických laboratořích a muzejních depozitářích a výstavách. Představen je reprezentativní výběr keramické produkce čtyř královských měst Brna, Jihlavy, Plzně a Českých Budějovic, která jsou po stránce archeologické dobře prozkoumána a zmapována. Na výstavu navazuje dobře vybavená dětská dílna, která umožňuje malým návštěvníkům vyzkoušet si práci středověkého hrnčíře i novodobého archeologa a muzejního restaurátora.

Do 3. 10. 2021

přednáška

11. 6. 2021. v 15.00

Slavnostní představení knihy Dva životy, dvě kultury, dvě země

Slavnostního uvedení se zúčastní autorka knihy Jana Poláková. Program se uskuteční ve spolupráci Etnografického ústavu MZM a Nadačního fondu Hellenika.


15. 6. 2021 v 17.00

Večer Karla Absolona

AbsolonSlavnostní otevření památníku Karla Absolona (1877-1960), významného archeologa, geografa a speleologa představí nově zrekonstruovanou pracovnu, která je sestavená z osobního majetku profesora Absolona. Druhá část památníku přibližuje hlavní oblasti jeho vědecké činnosti a objevy, umožňuje také nahlédnout do jeho osobního života. Součástí slavnostního aktu bude také představení knihy Karel Absolon: Objevitel, manažer, vědec, kterého se zúčastní autoři knihy Petr Kostrhun a Martin Oliva.

 


Biskupský dvůr

Muzejní 1, Brno, tel.: +420 533 435 282, www.mzm.cz

Otevírací doba:

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

faunaNavštivte naše stálé expozice: Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Mendelianum

 


Památník Leoše Janáčka

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 606 033 100, www.mzm.cz

 • středa-pátek: 9.00-17.00
 • sobota: 10.00-17.00
 • neděle: 13.00-17.00
 • pondělí, úterý: zavřeno.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálá expozice

Život a dílo Leoše Janáčka

výstava
Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.

Monogramista T.D: P. P. S. V.

výstava
Výstava předního slovensko-brněnského konceptualisty představuje vizuální past na zimní podobu reality, kde se pod šifrou P.P.S.V. ukrývá název výstavy "Partitura padajících sněhových vloček". Tak jako příroda trvá na jedinečnosti opakování ročních období, tak i autor naslouchá jejímu hlasu a bude se tímto projektem do prostor Janáčkova domečku opakovaně vracet, vždy 5. prosince, v předvečer svátku Sv. Mikuláše.

Do 30. 6. 2021


Pavilon Anthropos

Pisárecká 5, Brno, tel.: +420 515 919 760, www.mzm.cz

 • úterý-pátek: 9.00-18.00
 • sobota, neděle, svátky (pouze ty, které připadnou na úterý-neděle): 10.00-18:00.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Stálé expozice

Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Óóó…Indiáni

výstava
AbsolonVýstava o Indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích. Výstava si klade za cíl představit historii a kulturu původních obyvatel Severní Ameriky – zejména významných indiánských národů a kmenů z hlediska různých kulturních okruhů, rozmanitosti prostředí a dalších životních zvyklostí. Pozornost je zaměřena na každodenní život Indiánů, role žen a mužů, výchovu dětí, duchovní život, obydlí, obživu, ošacení, řemeslné umění, hry a válečnictví. Geograficky jsou zahrnuty zejména Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny. Výstava je určena pro celou rodinu a doprovází ji bohatý doprovodný program pro děti a mládež. Pro bližší info sledujte www.mzm.cz.

Od 18. 6. 2021 do 17. 7. 2022


Starý zámek v Jevišovicích

Zámek JevišoviceJevišovice 1, tel.: +420 778 743 952

• úterý-neděle: 10.00-12.00, 13.00-16.00

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mzm.cz.

Dlouhodobé výstavy

Umění skalních maleb

JevišoviceVýstava představuje kolekci Ústavu Anthropos MZM, která vznikla v průběhu posledních čtyř desetiletí 20. století jako výsledek studijních expedic prof. Dr. Jana Jelínka DrSc.

Sousedé na talíři

Představení kulinárního fenoménu jihomoravské a dolnomoravské kuchyně.


Zámek Budišov

Budišov okr. Třebíč, tel.: +420 778 743 950

 • středa-pátek 10.15-13.30
 • sobota, neděle, svátky (pouze ty, které připadnou na středa-neděle): 12.45-17.30.

Začátky prohlídek: st-pá 10:30, 12:00; so-ne 13:00, 14:30, 16:00. Délka prohlídky 60 minut.

BudišovNávštěva v říši zvířat. Možnost vstoupit do zoologického depozitáře, který MZM buduje nepřetržitě od poloviny 19. století.

 

Strana 6 z 97