Moravské zemské muzeum - červen 2013

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

O založení, životě a zániku středověké vsi Bystřece
výstava
Výstava předkládá výsledky téměř třicet let trvajícího archeologického výzkumu na této lokalitě. Jejím cílem je seznámit návštěvníka s poznatky z tohoto výzkumu a tím s úrovní života obyvatel ve středověku na moravském venkově v kontextu dokladů toho, jaké možnosti dnes archeologie má a jakými metodami pracuje. Syntéza historických pramenů a archeologického výzkumu umožňuje rekonstruovat průběh osídlovacího procesu Drahanské vrchoviny i samotné lokality, identifikovat její půdorys v různých fázích vývoje i zjistit typy zástavby usedlostí i jednotlivých staveb, výrobních objektů a dalších zařízení, jakož i značné množství dokladů hmotné kultury. Výstava však prezentuje i další aspekty života, jako jsou vztah osídlení k přírodě, životní podmínky, změny vegetace, zpracování kovu a mnoho dalších.

Návštěvník se s poznatky výzkumu seznámí nejen prostřednictvím panelových informací, ale také prostřednictvím scén, které navodí reálné obrazy. Vystavena zde bude také nejstarší keramika, stavební kování, výbava domu a věci osobní potřeby, zemědělské nástroje, mince, kosti zvířat, plody, semena atd. Průběh výzkumu návštěvníkovi přiblíží také zde promítaný film.
24. 4. 2013 – 31. 12. 2013

Normalizaci navzdory / občanský odpor proti komunistické totalitě
výstava
Výstava přiblíží na dobových dokumentech z novodobých dějin Brna a dalších exponátech konec demokratizačního procesu v socialistickém Československu vstupem sovětských vojsk v srpnu 1968, brněnské oběti k 1. výročí vstupu vojsk (D. Muzikářová), čas normalizace, Charta 77 – její distribuce do Brna, brněnští signatáři (rodina Šabatova, M. Uhde, J. Trefulka, manželé Šimsovi, B. Komárková, J. Müller aj.), společenské poměry, fenomén brněnské tzv. podzemní univerzity a opět dobové dokumenty z brněnského listopadu 1989.

V rámci výstavy se uskuteční i Den Pavla Kohouta k jeho 85. narozeninám.

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Brna.
5. 6. 2013 – 10. 11. 2013

Kamenná duha
výstava
Mnoho pěkných minerálů reprezentujících všechny barvy duhy můžete vidět na menší, ale krásou oplývající výstavě Kamenná duha v předsálí stálé expozice Svět nerostů. Představují výběr minerálů Mineralogicko-petrografického oddělení MZM, které jsou většinou ukryty v depozitářích.
Vystavené minerály potěší nejen oko každého milovníka přírody, ale mohou být i inspirací pro umělce všeho druhu. Pokud se chcete o barvě minerálů dovědět více, navštivte zmíněnou stálou expozicí Svět nerostů.
14. 2. 2012 – 21. 3. 2014, vstup volný

Doprovodný program k výstavě Kamenná duha

 • Barevné kameny - výtvarná dílna pro děti Datum: sobota 12. 5. 2012 od 13.00 do 16.00 hodin
  Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
  Vstupné: 50 Kč za dítě

S lektorkou mineralogicko-petrografického oddělení si prohlédneme výstavu "Kamenná duha", kde si i zasoutěžíme o pěkný kamínek. Přineste si s sebou bílé bavlněné tričko, které si ozdobíte motivem z neživé přírody.

Omezený počet návštěvníků, nutná telefonická rezervace na tel.: 533 435 274.


BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Dějiny peněz na Moravě, Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Modely hub Josefa Rulíška
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

Botanika známá neznámá
výstava
Výstava je dobrým tipem pro středoškolské studenty, kteří se rozhodují na kterou vysokou školu si podat přihlášku. Právě jim se na výstavě představují různé aspekty dnešní botaniky a některé univerzity, kde je možné některý z přírodovědných oborů vztahující se k botanice studovat.
Výstava nezklame ani návštěvníky, kteří již mají školní léta za sebou. Prohlédnout si můžete vybrané knihy z nakladatelství Academia, zejména výstupy stěžejních projektů Květena ČR a Vegetace ČR, které by neměly chybět v knihovnách těch, koho rostliny zajímají.
17. 4. 2013 – 22. 9. 2013

Doprovodný program k výstavě

 • 7. Bryologický víkend (26.–28. 4. 2013)
 • Komentovaná prohlídka skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (28. 4. 2013)
 • Přednáška Herbáře – jejich historie a jak na jejich tvorbu (25. 5. 2013)
 • Mykologická vycházka (1. 9. 2013)

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou


MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz
Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a mo¬lekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Cyril a Metoděj - doba, život, dílo
výstava
Představení obecně kulturního a společenského fenoménu cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého národního společenství. Špičková historická a archeologická prezentace materiálů z více než půl století trvajících výzkumů MZM a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení věrozvěstů.
28. 3. 2013 – 29. 9. 2013

Doprovodný program k výstavě

 • Přednáška Konstantin-Cyril a Metoděj. Počátky slovanské vzdělanosti.
  Přednáší: PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Akademie věd ČR, Slovanský ústav (4. 4. 2013)
 • Přednáška Sv. Konstantin-Cyril a Metoděj – život, doba, dílo. 1150 od příchodu byzanských věrozvěstů.
  Přednáší: Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.,  Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav (září)
 • Výukový interaktivní program pro školy Putování se sv. Cyrilem a Metodějem (23. 4. - 27. 9. 2013)

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Dobrodružná Afrika očima cestovatelů
výstava
Výstava Dětského muzea Moravského zemského muzea představuje hravou formou tradiční kultury několika částí Afriky

Na základě prezentovaných předmětů se návštěvník seznámí nejen s místní kulturou, ale i s nejvýznamnějšími českými cestovateli, kteří tuto oblast v historii navštívili. Jednotlivé části výstavy budou doplněny výběrem africké fauny a exponáty získanými z expedic vědeckých pracovníků Moravského zemského muzea. Každý návštěvník bude mít možnost získat pracovní listy v podobě cestovního deníku, do kterého si bude zapisovat a kreslit svoje poznatky z výstavy.

Součástí výstavy budou interaktivní předměty a repliky na dosah, tematická PC hra, speciální ozvučení sálu, promítání dokumentů a fotografií. Samozřejmostí bude rovněž řada doprovodných programů – workshopů, výtvarných dílen a přednášek.

Výstavní projekt je realizován ve spolupráci se Zoologickým oddělením, Entomologickým oddělením a Pavilonem Anthropos Moravského zemského muzea, dále s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, s českými cestovateli a dobrodruhy Rudolfem Švaříčkem, Davidem Švejnohou a řadou dalších.
22. 5. 2013 – 28. 2. 2014

Doprovodný program k výstavě

 • Výukový interaktivní program pro školy Dobrodružná Afrika očima cestovatelů (28. 5. 2013 - 28. 2. 2014)

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Nová stálá expozice
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum uchovává ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace.    


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Janáčkovský dirigent Břetislav Bakala
výstava
Výstava při příležitosti 55. výročí úmrtí Břetislava Bakaly.
Život a dílo dirigenta Břetislava Bakaly (1897–1958), jehož činnost a působení jsou neodmyslitelně spjaty s městem Brnem.

Výstava představí vzácné dokumenty a fotografie jak ze sbírek Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, tak ze soukromého vlastnictví. Poprvé budou veřejnosti představeny zejména unikátní Bakalovy soukromé deníky a jeho zápisky z uměleckých cest.
3. 5. 2013 – 16. 6. 2013


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
Nová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.


Externí výstavy Moravského zemského muzea

Charta 77 / Od občanského vzdoru k demokratické ústavě
Ústavní soud a Moravské zemské muzeum poprvé vystavují originál Charty 77. Výstava se koná k 35. výročí Charty 77 a 20. výročí Ústavního soudu ČSFR.
Od 3. února 2012, Ústavní soud, Joštova 8, Brno, přístupné při veřejných slyšeních Ústavního soudu

Cyril, Metoděj a Veligrad
Výstava v autentickém prostředí knížecího paláce archeoskanzenu v Modré u Velehradu prezentuje u příležitosti státních a církevních oslav výročí příchodu byzantské mise na Moravu historický projekt koncepčně vycházející z brněnské výstavy Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo.

První část výstavy obsahuje témata: Velká Morava a Veligrad, Počátky křesťanství, Byzantská misie, Písemnictví na Velké Moravě. Prezentovány jsou modely církevních architektur, kopie předmětů s náboženskou tematikou, šperků a okras.

Druhá část s názvem První vyučovací hodina staroslověnštiny zachycuje formou dobově oblečených a vystrojených figurin scénu s Konstantinem-Cyrilem, Metodějem, jejich žáky Naumem a Klimentem, dále Rostislavem, Gorazdem, pasovským archipresbyterem a několika moravskými žáky. Děti se mohou stát účastníky této scény a vyzkoušet si psát hlaholsky do voskových destiček.

Třetí část výstavy prezentuje pomocí fotografií skutečnost, že archeoskanzen v Modré byl při natáčení filmu Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů režiséra Petra Nikolaeva v letech 2012 a 2013 změněn na Veligrad a točily se zde všechny scény, které se odehrávaly v prostředí Velké Moravy. Prezentaci doplní sestřihy z tohoto filmu, dále mapy, plány a velkoplošné reprodukce.

8. 5. 2013 – 31. 10 2013, Archeoskanzen Modrá u Velehradu, okres Uherské Hradiště

 

Strana 92 z 97

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.