Moravské zemské muzeum - březen 2013

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Tři záznamy z dějin exilu
výstava
Uprchlíci - Ke svobodě přes Prahu - exodus občanů NDR do Západního Německa přes Československo na podzim 1989.
Unikátní kolekce fotografií, které pořídila fotografka Blanka Lamrová na podzim v roce 1989, kdy se v Praze-Vlašské ulici do ambasády tehdejší NSR pokoušely dostat davy utečenců z NDR.
Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu – příspěvek k historii československého exilu k 25. výročí založení Československého dokumentačního střediska.
Výstava mapuje cestu, jež vedla k vytvoření jedné z nejvýznamnějších československých exilových institucí druhé poloviny 20. století a dokumentuje úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu podporované „domovem“ a zahraničními spojenci.
H. Gordon Skilling - Život a dílo - ke 100. výročí narození významného kanadského historika, politologa a slavisty.
H. Gordon Skilling byl svým dílem a životem úzce spjat s dramatickými osudy Československa od konce třicátých let až po demokratickými osudy Československa od konce třicátých let až po demokratický převrat roku 1989. Skillingova díla činila československé události součástí dějin Evropy a světa. Neúnavně pečoval o to, aby byly uchovány výsledky nezávislého myšlení a tvorby v Československu.
30. 11. 2012 – 3. 3. 2013

Královna Dagmar
výstava
Výstava pojednává o první známé "krajance" v Dánsku - Markétě, dceři Přemysla I. Otakara a nevlastní sestře sv. Anežky České. Princezna Markéta se v roce 1205 provdala za dánského krále Valdemara II. Vítězného a v Dánsku je všeobecně známá jako královna Dagmar. Pověsti o jejím dobrém srdci se v zemi vyprávějí dodnes. Je pohřbena v Ringstedu a v letošním roce si připomínáme 800. výročí jejího úmrtí.
16. 1. 2013 – 17. 3. 2013

Kamenná duha
výstava
Jaké jsou barvy duhy? Odpověď  nabízí mineralogicko-petrografické oddělení ve výstavě  vybraných minerálů, představující všechny barvy duhy, které nejsou běžně prezentovány a jen zřídka opouštějí svoje místo z depozitáře Moravského zemského muzea.
14. 2. 2012 – 21. 3. 2014, vstup volný


BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Dějiny peněz na Moravě
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

Milovníci knížek
výstava
Koláže a fotomontáže na téma čtenáři, knihy, spisovatelé, psaní, knihovny a jiné inspirace odvozené z četby milovníka knih. Výtvarník a básník Miroslav Huptych je spolu s Jiřím Žáčkem editorem a ilustrátorem knihy Milovníci knížek, do které aforismy, fejetony a verši přispělo přes 50současných českých spisovatelů. Knihu v roce 2010 vydalo nakladatelství Práh a bude nožné ji na výstavě zakoupit. Letos Miroslav Huptych sla¬ví 60. narozeniny a tak je tato výstava také retrospektivním ohlednutím za bezmála 30 lety tvorby koláží a fotomontáží.
24. 10. 2012 – 30. 3. 2013

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou

MENDELIANUM
Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz
Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a mo¬lekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Cyril a Metoděj - doba, život, dílo
výstava
Představení obecně kulturního a společenského fenoménu cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého národního společenství. Špičková historická a archeologická prezentace materiálů z více než půl století trvajících výzkumů MZM a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení věrozvěstů.
28. 3. 2013 – 29. 9. 2013

Doprovodný program k výstavě

 • Přednáška Konstantin-Cyril a Metoděj. Počátky slovanské vzdělanosti.
  Přednáší: PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Akademie věd ČR, Slovanský ústav (4. 4. 2013)
 • Přednáška Sv. Konstantin-Cyril a Metoděj – život, doba, dílo. 1150 od příchodu byzanských věrozvěstů.
  Přednáší: Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.,  Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav
 • Výukový interaktivní program pro školy Putování se sv. Cyrilem a Metodějem (23. 4. - 27. 9. 2013)

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Nová stálá expozice
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum uchovává ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace.    

Umění australských domorodců / za posledními lidmi doby kamenné
výstava
K padesátiletému výročí otevření obnoveného Pavilonu Anthropos (1961) v brněnských Pisárkách připravilo Moravské zemské muzeum výstavu ze sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce 1969. Při setkání se skupinou domorodců, která si uchovala znalost technik i myšlenkového světa tradiční společnosti lovců a sběračů nedotčených moderní civilizací, byly získány zcela autentické umělecké předměty, malby na kůře tzv. „v rentgenovém stylu“ i jedinečné informace sloužící k výkladu původního domorodého australského umění a duchovního života. Tyto předměty dnes tvoří jednu z nejcennějších sbírkových kolekcí Moravského zemského muzea.
7. 12. 2011 – 14. 4. 2013

Cestovatelské přednášky
Cena vstupného je 40 Kč. Začátek všech přednášek je v 18.00 hodin.

 • Irsko a Skotsko (5. 3. 2013)
 • Pobaltí, Petrohrad a Helsinky (12. 3. 2013)
 • Západ USA (19. 3. 2013)
 • Austrálie a Nový Zéland (26. 3. 2013)

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
Nová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.


Externí výstavy Moravského zemského muzea

Charta 77 / Od občanského vzdoru k demokratické ústavě
Ústavní soud a Moravské zemské muzeum poprvé vystavují originál Charty 77. Výstava se koná k 35. výročí Charty 77 a 20. výročí Ústavního soudu ČSFR.
Od 3. února 2012, Ústavní soud, Joštova 8, Brno, přístupné při veřejných slyšeních Ústavního soudu


 

Strana 95 z 97

5G

Proč je 5G budoucností smartphonů

Jsme na vrcholu nové éry bezdrátových technologií. Nová generace celulárních sítí, známá jako 5G, slibuje zásadní upgrade oproti současným 4G LTE sítím. Díky maximální rychlosti až 10 gigabitů za sekundu bude 5G výrazně rychlejší než nejrychlejší domácí širokopásmové připojení. Ale rychlost je jen jedním ze způsobů, jak 5G změní smartphony. Zde je šest výhod 5G, o kterých by měl vědět každý uživatel smartph...