Moravské zemské muzeum - březen 2013

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Tři záznamy z dějin exilu
výstava
Uprchlíci - Ke svobodě přes Prahu - exodus občanů NDR do Západního Německa přes Československo na podzim 1989.
Unikátní kolekce fotografií, které pořídila fotografka Blanka Lamrová na podzim v roce 1989, kdy se v Praze-Vlašské ulici do ambasády tehdejší NSR pokoušely dostat davy utečenců z NDR.
Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu – příspěvek k historii československého exilu k 25. výročí založení Československého dokumentačního střediska.
Výstava mapuje cestu, jež vedla k vytvoření jedné z nejvýznamnějších československých exilových institucí druhé poloviny 20. století a dokumentuje úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu podporované „domovem“ a zahraničními spojenci.
H. Gordon Skilling - Život a dílo - ke 100. výročí narození významného kanadského historika, politologa a slavisty.
H. Gordon Skilling byl svým dílem a životem úzce spjat s dramatickými osudy Československa od konce třicátých let až po demokratickými osudy Československa od konce třicátých let až po demokratický převrat roku 1989. Skillingova díla činila československé události součástí dějin Evropy a světa. Neúnavně pečoval o to, aby byly uchovány výsledky nezávislého myšlení a tvorby v Československu.
30. 11. 2012 – 3. 3. 2013

Královna Dagmar
výstava
Výstava pojednává o první známé "krajance" v Dánsku - Markétě, dceři Přemysla I. Otakara a nevlastní sestře sv. Anežky České. Princezna Markéta se v roce 1205 provdala za dánského krále Valdemara II. Vítězného a v Dánsku je všeobecně známá jako královna Dagmar. Pověsti o jejím dobrém srdci se v zemi vyprávějí dodnes. Je pohřbena v Ringstedu a v letošním roce si připomínáme 800. výročí jejího úmrtí.
16. 1. 2013 – 17. 3. 2013

Kamenná duha
výstava
Jaké jsou barvy duhy? Odpověď  nabízí mineralogicko-petrografické oddělení ve výstavě  vybraných minerálů, představující všechny barvy duhy, které nejsou běžně prezentovány a jen zřídka opouštějí svoje místo z depozitáře Moravského zemského muzea.
14. 2. 2012 – 21. 3. 2014, vstup volný


BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Dějiny peněz na Moravě
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

Milovníci knížek
výstava
Koláže a fotomontáže na téma čtenáři, knihy, spisovatelé, psaní, knihovny a jiné inspirace odvozené z četby milovníka knih. Výtvarník a básník Miroslav Huptych je spolu s Jiřím Žáčkem editorem a ilustrátorem knihy Milovníci knížek, do které aforismy, fejetony a verši přispělo přes 50současných českých spisovatelů. Knihu v roce 2010 vydalo nakladatelství Práh a bude nožné ji na výstavě zakoupit. Letos Miroslav Huptych sla¬ví 60. narozeniny a tak je tato výstava také retrospektivním ohlednutím za bezmála 30 lety tvorby koláží a fotomontáží.
24. 10. 2012 – 30. 3. 2013

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou

MENDELIANUM
Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz
Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a mo¬lekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Cyril a Metoděj - doba, život, dílo
výstava
Představení obecně kulturního a společenského fenoménu cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého národního společenství. Špičková historická a archeologická prezentace materiálů z více než půl století trvajících výzkumů MZM a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení věrozvěstů.
28. 3. 2013 – 29. 9. 2013

Doprovodný program k výstavě

 • Přednáška Konstantin-Cyril a Metoděj. Počátky slovanské vzdělanosti.
  Přednáší: PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Akademie věd ČR, Slovanský ústav (4. 4. 2013)
 • Přednáška Sv. Konstantin-Cyril a Metoděj – život, doba, dílo. 1150 od příchodu byzanských věrozvěstů.
  Přednáší: Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.,  Moravské zemské muzeum, Archeologický ústav
 • Výukový interaktivní program pro školy Putování se sv. Cyrilem a Metodějem (23. 4. - 27. 9. 2013)

PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Nová stálá expozice
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum uchovává ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace.    

Umění australských domorodců / za posledními lidmi doby kamenné
výstava
K padesátiletému výročí otevření obnoveného Pavilonu Anthropos (1961) v brněnských Pisárkách připravilo Moravské zemské muzeum výstavu ze sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce 1969. Při setkání se skupinou domorodců, která si uchovala znalost technik i myšlenkového světa tradiční společnosti lovců a sběračů nedotčených moderní civilizací, byly získány zcela autentické umělecké předměty, malby na kůře tzv. „v rentgenovém stylu“ i jedinečné informace sloužící k výkladu původního domorodého australského umění a duchovního života. Tyto předměty dnes tvoří jednu z nejcennějších sbírkových kolekcí Moravského zemského muzea.
7. 12. 2011 – 14. 4. 2013

Cestovatelské přednášky
Cena vstupného je 40 Kč. Začátek všech přednášek je v 18.00 hodin.

 • Irsko a Skotsko (5. 3. 2013)
 • Pobaltí, Petrohrad a Helsinky (12. 3. 2013)
 • Západ USA (19. 3. 2013)
 • Austrálie a Nový Zéland (26. 3. 2013)

PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
Nová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.


Externí výstavy Moravského zemského muzea

Charta 77 / Od občanského vzdoru k demokratické ústavě
Ústavní soud a Moravské zemské muzeum poprvé vystavují originál Charty 77. Výstava se koná k 35. výročí Charty 77 a 20. výročí Ústavního soudu ČSFR.
Od 3. února 2012, Ústavní soud, Joštova 8, Brno, přístupné při veřejných slyšeních Ústavního soudu


 

Strana 95 z 97

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...