Moravské zemské muzeum - leden 2013

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: 533 435 280, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Tři záznamy z dějin exilu
výstava
Uprchlíci - Ke svobodě přes Prahu - exodus občanů NDR do Západního Německa přes Československo na podzim 1989.
Unikátní kolekce fotografií, které pořídila fotografka Blanka Lamrová na podzim v roce 1989, kdy se v Praze-Vlašské ulici do ambasády tehdejší NSR pokoušely dostat davy utečenců z NDR.
Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu – příspěvek k historii československého exilu k 25. výročí založení Československého dokumentačního střediska.
Výstava mapuje cestu, jež vedla k vytvoření jedné z nejvýznamnějších československých exilových institucí druhé poloviny 20. století a dokumentuje úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu podporované „domovem“ a zahraničními spojenci.
H. Gordon Skilling - Život a dílo - ke 100. výročí narození významného kanadského historika, politologa a slavisty.
H. Gordon Skilling byl svým dílem a životem úzce spjat s dramatickými osudy Československa od konce třicátých let až po demokratickými osudy Československa od konce třicátých let až po demokratický převrat roku 1989. Skillingova díla činila československé události součástí dějin Evropy a světa. Neúnavně pečoval o to, aby byly uchovány výsledky nezávislého myšlení a tvorby v Československu.
30. 11. 2012 – 3. 3. 2013

Královna Dagmar
výstava
Výstava pojednává o první známé "krajance" v Dánsku - Markétě, dceři Přemysla I. Otakara a nevlastní sestře sv. Anežky České. Princezna Markéta se v roce 1205 provdala za dánského krále Valdemara II. Vítězného a v Dánsku je všeobecně známá jako královna Dagmar. Pověsti o jejím dobrém srdci se v zemi vyprávějí dodnes. Je pohřbena v Ringstedu a v letošním roce si připomínáme 800. výročí jejího úmrtí.
16. 1. 2013 – 17. 3. 2013

Kamenná duha
výstava
Jaké jsou barvy duhy? Odpověď  nabízí mineralogicko-petrografické oddělení ve výstavě  vybraných minerálů, představující všechny barvy duhy, které nejsou běžně prezentovány a jen zřídka opouštějí svoje místo z depozitáře Moravského zemského muzea.
14. 2. 2012 – 2014, vstup volný


BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb, Dějiny peněz na Moravě
Po dobu přípravy projektu Mendelianum- Atraktivní svět genetiky, je stálá expozice Dějiny peněz na Moravě dočasně uzavřena.

Milovníci knížek
výstava
Koláže a fotomontáže na téma čtenáři, knihy, spisovatelé, psaní, knihovny a jiné inspirace odvozené z četby milovníka knih. Výtvarník a básník Miroslav Huptych je spolu s Jiřím Žáčkem editorem a ilustrátorem knihy Milovníci knížek, do které aforismy, fejetony a verši přispělo přes 50současných českých spisovatelů. Knihu v roce 2010 vydalo nakladatelství Práh a bude nožné ji na výstavě zakoupit. Letos Miroslav Huptych sla¬ví 60. narozeniny a tak je tato výstava také retrospektivním ohlednutím za bezmála 30 lety tvorby koláží a fotomontáží.
24. 10. 2012 – 30. 3. 2013

HOUBAŘSKÁ PORADNA
Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno, tel.: 533 435 238, www.mzm.cz
Otevírací doba: po: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 h , út: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 h
Modely hub J. Rulíška s houbařskou poradnou

MENDELIANUM
Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: 549 211 703, www.mendelianum.cz, www.mzm.cz
Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a mo¬lekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

20 let s Dětským muzeem/kaledioskop interaktivních výstav pro děti i dospělé
výstava
Výstava představuje prostřednictvým hravých aktivit výstavní projekty a interaktivními programy realizované v uplynulých dvaceti letech. Prezentována je řada didaktických pomůcek, interaktivních předmětů, replik „hands on“ a her včetně pomůcek pro handicapované návštěvníky.
19. 10. 2012 – 13. 1. 2013


PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: 515 919 760, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina

Nová stálá expozice
Zdeněk Burian: Viděl světy dávno minulé…
Galerie obrazů Zdeňka Buriana ze sbírek Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum uchovává ve svých depozitářích největší sbírku Burianových děl, která čítá přes 200 olejů a kvašů, doprovázených velkým množstvím kreseb a studií. V nově instalované galerii, připomínající 30 let od úmrtí Zdeňka Buriana (1905-1981), je vybráno padesát reprezentativních olejů, obsahující jak pohledy do života pravěkých lidí, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let. K výstavě je vydána doprovodná publikace.    

Umění australských domorodců / za posledními lidmi doby kamenné
výstava
K padesátiletému výročí otevření obnoveného Pavilonu Anthropos (1961) v brněnských Pisárkách připravilo Moravské zemské muzeum výstavu ze sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce 1969. Při setkání se skupinou domorodců, která si uchovala znalost technik i myšlenkového světa tradiční společnosti lovců a sběračů nedotčených moderní civilizací, byly získány zcela autentické umělecké předměty, malby na kůře tzv. „v rentgenovém stylu“ i jedinečné informace sloužící k výkladu původního domorodého australského umění a duchovního života. Tyto předměty dnes tvoří jednu z nejcennějších sbírkových kolekcí Moravského zemského muzea.
7. 12. 2011 – 14. 4. 2013


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálá expozice
Janáčkův domek s původní dispozicí vnitřního prostoru a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Druhotvary 3
výstava
Výstava je zaměřena na interpretaci partitur Leoše Janáčka našimi i zahraničními výtvarníky. Tento ročník je zcela věnován ženám, které velmi osobitě řeší dané zadání. Budou zde prezentovány obrazy, grafické partitury, koncepty výtvarnic jako Inge Kosková, Marie Filippovová, Morgan O´Hara, Esther Stocker, Bohuslava Olešová, Lucie Vítková, Jana Hlavenková, Vendula Chalánková, Julie Kačerovská, Jolana Havelková.
16. 11. 2012 – 6. 1. 2013


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské. Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského – výstava věnovaná J. A. Komenskému


Externí výstavy Moravského zemského muzea

Charta 77 / Od občanského vzdoru k demokratické ústavě
Ústavní soud a Moravské zemské muzeum poprvé vystavují originál Charty 77. Výstava se koná k 35. výročí Charty 77 a 20. výročí Ústavního soudu ČSFR.
Od 3. února 2012, Ústavní soud, Joštova 8, Brno, přístupné při veřejných slyšeních Ústavního soudu


Přednášky

3. 1. 2013
Střední brakteáty v moravském mincovnictví 13. století (Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.)
Téma je zaměřeno na zvláštní druh stříbrné mince, ražené jednostranně na tenkém střížku, který ve 2. polovině 13. století na Moravě razili panovníci Přemysl Otakar II. (1253-1278) a Václav II. (1278-1305).
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, přednáškový sál, v 17.30 h

15. 1. 2013
Zajímavé nálezy hub na Znojemsku  (Mgr. Jan  Běťák)
Budou představeny především ohrožené a vzácné houby různých zachovalých biotopů Znojemska - od suchých stepních luk a vřesovišť až po stinné bučiny a suťové lesy.
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, přednáškový sál, 17.00 h

29. 1. 2013
Choroše kolem nás  (doc. dr. Michal Tomšovský, Ph.D.)
Přehled chorošovitých hub - od těch nejhojnějších až po velmi vzácné druhy. Pozornost bude věnována výskytu druhů v okolí Brna, jejich praktickému významu i novým vědeckým poznatkům týkajících se těchto hub.
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, přednáškový sál, 17.00 h

 

Strana 96 z 97

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.