Moravské zemské muzeum - aktuální přehled výstav

Dietrichsteinský palác

Tři záznamy z dějin exilu
30. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Uprchlíci - Ke svobodě přes Prahu - exodus občanů NDR do Západního Německa přes Československo na podzim 1989.
Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu - příspěvek k historii československého exilu k 25. výročí založení Československého dokumentačního střediska.
H. Gordon Skilling - Život a dílo - ke 100. výročí narození významného kanadského historika, politologa a slavisty.

Kamenná duha
14. 2. 2012 - 21. 3. 2014
Mnoho pěkných minerálů reprezentujících všechny barvy duhy můžete vidět na menší, ale krásou oplývající výstavě Kamenná duha v předsálí stálé expozice Svět nerostů. Představují výběr minerálů Mineralogicko-petrografického oddělení MZM, které jsou většinou ukryty v depozitářích.


Biskupský dvůr

Milovníci knížek
24. 10. 2012 - 30. 3. 2013
Koláže a fotomontáže na téma čtenáři, knihy, spisovatelé, psaní, knihovny a jiné inspirace odvozené z četby milovníka knih.


Památník Leoše Janáčka

Druhotvary 3
21. 11. 2012 - 6. 1. 2013
Výstava je zaměřena na interpretaci partitur Leoše Janáčka našimi i zahraničními výtvarníky.


Starý zámek v Jevišovicích

Umění skalních maleb
dlouhodobá výstava
Výstava čerpá z velké kolekce Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea, která vznikla v průběhu posledních čtyř desetiletí 20. století jako výsledek studijních expedic prof. dr. Jana Jelínka, DrSc. Prezentuje repliky celkem 30 skalních maleb a rytin a je zpřístupněna v sklepních prostorách Starého zámku v Jevišovicích.

Sousedé na talíři
dlouhodobá výstava
Výstava se zaměřuje na představení kulinárního fenoménu jihomoravské a dolnorakouské kuchyně. Projekt se snaží novou rovinou prezentace přispět k vzájemnému poznávání obyvatelstva po obou stranách hranice.


Palác šlechtičen

20 let s Dětským muzeem / Kaleidoskop interaktivních výstav pro děti i dospělé
19. 10. 2012 - 13. 1. 2013
Dne 17. 11. 2012 Dětské muzeum při MZM oslaví 20 let své existence. K této příležitosti DM pro vás připravilo výstavu s příznačným názvem 20 let s Dětským muzeem.

Memory – Liběna Rochová reflexe tradic v oděvních objektech
17. 10. - 31. 12. 2012
Kolekce modelů přední české módní návrhářky a designérky MEMORY I. vznikla speciálně pro světovou výstavu EXPO 2010 v Šanghaji. Její základní myšlenkou je paměť, vzpomínka – zaznamenání paměti tradic a řemesla s reflexí na puristický oděv zdůrazňující čistotu stylu, ve kterém se prolínají části moravského kroje se současným oděvem. Druhá část kolekce MEMORY II., vytvořená pro přehlídku současného designu Design blok 2011, je uchopením formy folklórního kostýmu v jeho objemu a stylizovaných detailech, vzpomínkou je použití materiálu – vlněného filcu.

Herr Gott! Zapomenutí sousedé – Obraz zbožnosti německé minority
26. 9. - 31. 12. 2012
Výstava přibližuje privátní religiozitu německých obyvatel bývalých Sudet z 19. a 20. století, a to v podobě dokladů každodenní zbožnosti, např. prostřednictvím artefaktů z okruhu poutních upomínek či drobné devoční grafiky (tzv. svatých obrázků). Vystaveny jsou nikoliv špičkové slohotvorné exponáty, ale předměty z běžné řemeslné produkce často hraničící s kýčem. Tyto pohledy na někdejší každodenní život německy mluvících obyvatel českých zemí dokládají identické zázemí katolického duchovního života, shodné předměty úcty či stejné poutní cesty, které byly vlastní slovanské x české majoritě. Exponáty reprezentují příběhy jednotlivců, blízkost životů obou etnik a inspirují k zamyšlením nad lidskými osudy i kořeny, které nás spojují s někdejšími a v současnosti už „zapomínanými sousedy“.


Pavilon Anthropos

Umění australských domorodců/Za posledními lidmi doby kamenné
7. 12. 2011 - 31. 12. 2012
K 50. letému výročí otevření obnoveného Pavilonu Anthropos v brněnském Pisáreckém parku (1961) Moravské zemské muzeum připravilo náročnou výstavu ze svých sbírek, získaných zakladatelem Anthroposu Janem Jelínkem při vědecké expedici MZM do Arnhemské země v Severní Austrálii v roce 1969.

Zdeněk Burian - Viděl světy dávno minulé...
dlouhodobá výstava
Z velkého množství Burianových děl, obsahujících jak pohledy do života pravěkých lidí a předvěkých předchůdců člověka, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před milióny let, je vybráno padesát reprezentativních olejů. K výstavě je vydána doprovodná publikace.


Externí výstavy

Charta 77 / od občanského vzdoru k demokratické ústavě
od 3. 2. 2012, Ústavní soud, Brno
Výstava k 35. výročí Charty 77 a 20. výročí Ústavního soudu ČSFR. První veřejné vystavení originálu listiny

Charta 77 / Boj o demokracii a lidská práva ve střední Evropě v 70. letech 20. století
Od 14. 9. 2012, Landesgericht für Strafsachen Wien

 

Strana 97 z 97

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.