U Anthroposu vznikne sportovní a rekreační areál

Brno, 21. dubna 2020 - Klopená in-line závodní dráha, lezecká stěna, několik hřišť pro malou kopanou, školka pro horská kola a další zázemí nabídne sportovní a rekreační areál, který má vzniknout u Anthroposu. Brněnští radní nyní schválili zahájení řízení na veřejnou zakázku projektové dokumentace k areálu.

lezecka stena

„Účelem této veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace, která umožní řádnou přípravu a realizaci tohoto strategického projektu města Brna. Celý projekt v této lokalitě řeší vybudování rozsáhlého sportovně-rekreačního areálu, který přesně zapadá do historického konceptu tohoto území. Volně přístupná sportoviště umožní vyžití až pro 200 rekreačních sportovců. Stavební povolení očekáváme v polovině roku 2021 a celý projekt bude komplexně zrealizován do konce roku 2023,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

V projektové dokumentaci bude zanesena demolice všech objektů na území, které nejsou vhodné pro rekonstrukci. Dále dokumentace obsáhne celkovou rekonstrukci stávající budovy staré tělocvičny, včetně dispozičního řešení a případných bouracích prací a dostaveb, celkovou rekonstrukci objektu staré střelnice (nyní provozní objekt pro venkovní sportoviště) a dominantní střelecké zdi, výstavbu nové provozní budovy se zázemím pro sportovce i veřejnost a výstavbu všech sportovišť uvedených v územní studii. Důraz je kladen na funkční a prostorové uspořádání celého budoucího sportoviště. Projektová dokumentace bude rovněž řešit dopravní napojení celého území a vybudování lávky pro pěší přes řeku Svratku.


Související články: