Projekt Sportuj! bojuje proti stereotypům o handicapovaných

Brno, 20. ledna 2022 - Rada města Brna doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 475 tisíc Kč spolku Emilova sportovní, z. s., na projekt Sportuj! Jeho cílem je odstraňování stereotypních pohledů na sport zdravotně postižených. Projekt plánuje novými způsoby přiblížit zejména mladým lidem se zdravotním postižením sport a různé pohybové aktivity.

handicap basketbalista

V jeho rámci bude například natočen krátký informační dvojjazyčný film o možnostech sportu pro osoby se zdravotním postižením, který se bude prezentovat ve školách, při akcích spolku, v mediálním prostoru atd. Projekt svým zaměřením pokrývá Jihomoravský a Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Dolní a Horní Rakousko.

„Projekt bude nabídnut mimo jiné všem brněnským školám, ve kterých bude prostřednictvím úspěšných paralympioniků přibližovat život s handicapem. Kromě řady přínosů, které v něm spatřuji, považuji za zajímavost jeho mezinárodní rozsah sahající až do Rakouska,“ uvedl radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Do akce bude kromě sportovních klubů zapojena řada brněnských organizací zabývajících se podporou zdravotně postižených. Realizace projektu probíhá od dubna roku 2021 do června roku 2022. Premiéra filmu je plánována v termínu konání 11. ročníku Evropských her handicapované mládeže Emil Open na náměstí Svobody v Brně.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.