Mobilní lahvovací linka pomůže malým vinařům naplnit Svatomartinská vína

Velké Bílovice, 15. října 2019 - Nová mobilní plnicí linka společnosti BS vinařské potřeby bude 23. a 24. října, a následně potom 1. a 6. listopadu, v areálu společnosti ve Velkých Bílovicích lahvovat mladá svatomartinská vína. Moderní lahvovací zařízení dokáže za den naplnit až 17 tisíc lahví. Po předchozí domluvě přijede i přímo do konkrétního vinařství.

mobilni vinarska linka

Jedenáctitunový návěs kamionu ukrývá technologie zabezpečující celý proces lahvování. Ten zahrnuje také sterilizaci lahví ozónem. Do takto připravených lahví je poté plněno víno šestnácti jehlovým systémem. Linka dosycuje vína oxidem uhličitým a uzavírá lahve vybraným uzávěrem. „Naše nová linka umožňuje plnění všech standardních typů lahví do výšky 353 mm, jsme však schopni lahvovat i speciální lahve určené pro slámová a ledová vína,“ upřesňuje Miloš Balga, jednatel firmy BS vinařské potřeby.

Minimální objem jedné šarže určené k plnění představuje 350 litrů, celkově je nutné na jednom místě nalahvovat alespoň 6 000 litrů vína. Aby si víno i po nalahvování zachovalo svou kvalitu je důležité ověření jeho stability. Krystalickou, bílkovinnou a nyní už i mikrobiologickou stabilitu mohou vinaři u svého vína zjišťovat pomocí laboratorních rozborů v akreditované BS laboratoři. Ta nově disponuje i specializovaným mikrobiologickým pracovištěm.

„Mikrobiologicky nestabilní vína, která obsahují větší množství kvasinek, mohou při dalším lahvování kontaminovat i mikrobiologicky stabilní vína,“ vysvětluje Miloš Balga. Proto je velice důležitá správná sanitace a hygiena před lahvováním i v jeho průběhu. Účinnost sanitace v provozu konkrétního vinařství dokáže laboratoř ověřit pomocí stěrové metody. Zajištění 100% mikrobiální stability při plnění BS mobilní plnící linkou zaručují pravidelné kontroly. Testovány jsou vzorky odebírané v průběhu celého procesu plnění.

Oblíbenou službou u vinařů představují laboratorní rozbory Svatomartinských vín. BS laboratoř u nich analyzuje obsahu alkoholu, cukru, titrovatelných kyselin a oxidu siřičitého. Tyto analýzy tvoří povinnou součást přihlášení vín k hodnocení, respektive k udělení známky "Svatomartinské 2019".

Termíny pro odevzdání vzorků do 17. října pro hodnocení 22. října a 29. října pro hodnocení 30. října.


Související články: