Vánoční strom opět vyberou Brňané

Od pondělí 18. října do neděle 14. listopadu mohou Brňané vybírat vánoční strom, který ozdobí letošní Brněnské Vánoce – vánoční trhy v centru města. Turistické informační centrum, které trhy na náměstí Svobody organizuje, zařadilo do výběru tři smrky, jejichž velikost se pohybuje od 10 do 17 metrů. Všechny rostou v revíru Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se i letos stal oficiálním partnerem Brněnských Vánoc. A tento podnik dodává pro Brno v pořadí již 86. vánoční strom.
Hlasovat je možné na adrese www.ticbrno.cz nebo poslat poštou svůj tip na adresu Turistické informační centrum – anketa Vánoční strom 2010, Radnická 2, 658 78 Brno.
Vítězný strom bude 15. listopadu pokácen a 17. listopadu postaven na náměstí Svobody.
   

Brněnská zoo otevřela nový expoziční komplex

Brněnská zoo v sobotu 9. října otevřela právě dokončený vstupní areál do expozičního komplexu severské zvířeny Beringie. Tuto dosud největší investici v dějinách Zoo Brno v hodnotě přibližně 75 milionů korun spolufinancoval Regionální operační program EU. Při slavnostním aktu, který proběhl za hojné účasti návštěvníků i novinářů, přestřihli pásku primátor Brna Roman Onderka, ředitel zoo Martin Hovorka a ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Marta Sargánková. Proběhl i křest DVD Kamčatka – láska na druhé straně planety (kmotrem byl Petr Bende). Nový expoziční soubor dotváří tradiční kamčatská usedlost a mimo rozlehlého výběhu pro pár medvědů kamčatských, kteří jsou druhým největším poddruhem medvěda hnědého, v něm návštěvníci uvidí i doplňkové expozice rosomáků a čtyř ptačích druhů: sovic sněžních, kajek mořských, jespáků bojovných a ústřičníků velkých.

   

Fakulta elektrotechniky VUT je v novém sídle

Brněnské vysoké učení otevírá nový objekt pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Budova stojí v kampusu VUT v Brně v areálu Pod Palackého vrchem na adrese Technická 10. Tato stavba umožnila koncentrovat všech dvanáct ústavů fakulty, z nichž některé sídlily na různých místech v Brně, do kampusu v areálu Pod Palackého vrchem, což přináší velké výhody jak studentům, tak zaměstnancům, vědcům i partnerům fakulty. Výhodou bude i přímá vazba na nová regionální výzkumná centra CVVOZE a SIX, a zejména na výzkumné centrum CEITEC, na jejichž vybudování a řešení se fakulta podílí a která budou v kampusu rovněž umístěna. Náklady na výstavbu fakulty dosáhly 486,132 mil. Kč, VUT z toho uhradilo 61,130 mil. Kč ze svých zdrojů, zbytek poskytlo MŠMT.
Nový objekt má užitnou plochu 12 500 m2, jeho okamžitá plná kapacita je téměř osm set míst pro studenty. V objektu jsou propojeny prostory výukové s výzkumnými tak, že tvoří vzájemnou symbiózu. Moderní budova má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží, rozsáhlé výukové a výzkumné laboratoře, velkou aulu pro 260 studentů, seminární místnosti, počítačové učebny a rozlehlou podzemní garáží s téměř stovkou míst. Součástí je i stravovací a odpočinková část. Nespornou kvalitou je i umístění poblíž Sportovní haly a Lehkoatletického stadionu VUT v Brně.
Stěhování do nových prostor proběhlo během letních prázdnin. Do areálu univerzitního kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem se do nové budovy na Technické 10 z areálu FEKT na ulici Údolní přesunuly tři ústavy (Ústav mikroelektroniky, Ústav elektrotechnologie a Ústav jazyků) spolu s děkanátem fakulty.
Po dokončení objektu Technická 10 byla zahájena výstavba vzdělávacího komplexu fakulty nesoucí označení Technická 12, která je financovaná z prostředků prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a významně také z vlastních prostředků VUT v Brně. Tato stavba, která je závěrečnou etapou procesu centralizace fakulty, bude dokončena v roce 2013.

   

MOÚ chce snížit rizika související s nemocničními infekcemi

Masarykův onkologický ústav získal prostředky ve výši 4,165 milionu korun na projekt „Prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů“. Dotace z Integrovaného operačního programu Evropské unie mají pomoci zabránit šíření tzv. nemocničních infekcí mezi pacienty.
Masarykův onkologický ústav provedl důkladnou analýzu příčin vzniku nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů a na základě výsledků vytyčil tři hlavní pilíře preventivních opatření, na které budou vynaloženy prostředky z Integrovaného operačního programu Evropské unie. Patří k nim maximální bezpečnost při zacházení s endoskopickými přístroji na třech odděleních ústavu, která přímo přicházejí do styku s pacienty – Oddělením urologické onkologie, Úseku digestivní endoskopie a ambulance ORL. Dále je nutné zajistit likvidaci biologického odpadu za pomoci jednorázových obslužných pomůcek. Ty pomohou eliminovat rizika křížení čistého a špinavého provozu. Dalším nutným opatřením je i softwarový nástroj, jenž zajišťuje včasnou detekci a analýzu výskytu multirezistentních kmenů. Toto opatření by mělo umožnit výrazné snížení rizika indukce multirezistence u nozokomiálních infekcí.
   

Mobilní ordinace nabídne preventivní prohlídky

U onemocnění jako glaukom nebo melanom rozhoduje o úspěšnosti léčby především včasná diagnóza. Preventivní vyšetření bude možné absolvovat přímo na veletrhu Medical Fair Brno v mobilním zdravotnickém zařízení, které 19.až 22. října zaparkuje před pavilonem V.
Mobilní zdravotnické zařízení je speciální návěs o délce 13,5 metru, který svým vybavením splňuje požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Díky své mobilitě se dostane na místa, kde se shromažďuje velké množství osob a chybí potřebné zázemí (například divadelní či hudební festivaly), a často je využíván právě pro preventivní programy. Na veletrhu Medical Fair Brno se mobilní zdravotnické zařízení představilo již v minulém roce, kdy propagovalo sdružení Dar života a dobrovolné dárcovství krve. Letos jej návštěvníci najdou přímo před pavilonem V a k dispozici jim budou dokonce čtyři odborná pracoviště.
„V mobilním zdravotnickém zařízení nabídneme tři druhy preventivních vyšetření. Jde o stomatologickou prevenci ve spolupráci se sdružením Nechci kazy, o prevenci glaukomu a prevenci melanomu. Na vyšetření k nám může přijít kdokoli bez ohledu na příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Čtvrtým pracovištěm bude osvěta v oblasti dárcovství krve a prezentace sdružení Dar života. Cílem celé akce je osvěta v oblasti zdravotní prevence a ukázka možností využití mobility zdravotnického zařízení,“ vysvětlila Jana Jurigová ze společnosti Mobilní zdravotní prevence, o.p.s.
   

Labyrint pod Zelným trhem se otevřel veřejnosti

První etapa projektu Zpřístupnění brněnského podzemí, která zahrnuje Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí a Labyrint pod Zelným trhem, je u konce. V sobotu 2. října byl za účasti primátora města Brna Romana Onderky slavnostně zpřístupněn Labyrint pod Zelným trhem. Celkové náklady na stavební část projektu jsou 100,1 mil. Kč, přičemž z fondů Evropské unie obdrželo město Brno 62 mil. Kč. Provozovatelem nové turistické atrakce je Brněnské kulturní centrum.
Realizace stavební části brněnského podzemí byla zahájena v červnu 2009, v dubnu 2010 byla ukončena ucelená část Mincmistrovského sklepa a celé dílo bylo kompletně dokončeno v září. Podrobnější informace najdete na www.ticbrno.cz, www.bkc.cz a www.brno.cz.

   

Preparovaná žirafa se přestěhovala na zámek

Preparátoři zoologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně (MZM) zhotovili preparát žirafy Rothschildovy, která uhynula v loňském roce v Zoo Brno. Jedná se o mladou, čtyřicetidenní samičku s výškou kolem dva a půl metru. Preparát bude uložen ve zpřístupněném zoologickém depozitáři MZM v Budišově u Třebíče, kde je uložena unikátní sbírka exotických zvířat včetně mnoha zástupců africké zvěře. Žirafa se stěhovala v pondělí 4. října z Biskupského dvora na Zelném trhu. Nový přírůstek v zámeckém depozitáři si budou moci návštěvníci prohlédnout na zámku v Budišově ještě do konce turistické sezony, tedy do konce října, ve všední dny od 8 do 13 hodin.
   

Starobrno získalo další oceněnění

Starobrno si z 10. ročníku odborné degustační soutěže České pivo 2010, kterou jako jedinou akci mezi soutěžemi piv u nás vyhlašuje a garantuje Český svaz pivovarů a sladoven, odnáší další z řady letošních ocenění. V prestižní kategorii ležáků bylo toto pivo vyhodnoceno jako druhé nejlepší. Starobrnu tak pro letošní rok přibylo do sbírky již osmé ocenění z degustačních soutěží.
Ve všech kategoriích soutěže České pivo 2010 se v letošním roce utkalo celkem 45 piv. Hodnotilo je 20 odborných degustátorů, sládků a pivovarských odborníků. Porotci hodnotili senzorické vlastnosti piv, zda mají deklarovanou stupňovitost a také chuť soutěžících moků.
Starobrněnský ležák s 5 % alkoholu je pivo ve stylu brněnské tradice. Vyrábí se již několik století a je symbolem moravského pivovarnického umění. Má světlou jantarovou barvu a plnou chuť, vyznačuje se lehkostí a výrazným chmelovým dojmem. Na trh se dodává ve vratných skleněných lahvích o objemu 0,5 l a také 0,33 l, v plechovkách a sudech obsahujících 5, 3 nebo 50 litrů tohoto zlatavého moku. V portfoliu piv starobrněnského pivovaru má své stálé místo, společně s pivy Starobrno Medium, Tradiční a Černé patří k nejoblíbenějším produktům z centra Brna.
   

Na VFU Brno se začíná stavět Studijní a informační středisko

V areálu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vyroste do konce roku 2011 nové studijní centrum univerzitního kampusu. Projekt s názvem VFU – Studijní a informační středisko (SIS) dostal letos na konci srpna zelenou od MŠMT, které odsouhlasilo poskytnutí dotace v rozsahu 304 349 000 Kč, a to na realizaci stavby a prvotní vybavení a technologie. Novostavba, jejíž užitková plocha bude přes 6900 m2, nabídne studentům moderní zázemí pro studium. V SIS se budou nacházet prostory pro ústřední knihovnu a studijní středisko, ale i prostory pro univerzitní archiv či depozitář muzea Kabinetu dějin veterinárního lékařství a farmacie.
Budovu SIS tvoří tři paralelně situované bloky, které mezi sebou vytváří dvě atria, která jsou navržená k setkávání studentů. Budova má celkem čtyři podlaží: ve 4. NP se budou nacházet prostory samotného studijního střediska a centrální knihovna s přístupem k elektronickým informačním zdrojům, ve 3. NP jsou umístěné kanceláře a učebny historie a jazyků, velká učebna a také depozitář knihovny, 2. NP bude sloužit administrativnímu zázemí děkanátů všech tří fakult a jejich studijních oddělení a v 1. NP se budou nacházet dvě atria k setkávání studentů, vstupní recepce, místo k občerstvení, konferenční místnost a počítačové učebny. V 1. PP pak bude umístěn hlavní depozitář archivu a technické místnosti. Všechna podlaží budovy jsou koncipována pro bezbariérový přístup.
Zhotovitelem stavby je společnost IMOS Brno a.s. Stavba SIS byla zahájena 8. září 2010, termín pro její dokončení je 31. prosince 2011, termín ukončení projektu samotného pak 31. března 2012.
   

Strana 283 z 297