Nemocnice Milosrdných bratří bude školit zájemce o resuscitaci

Brněnská Nemocnice Milosrdných bratří nabízí veřejnosti ve čtvrtek 3. června bezplatné školení včetně praktického výcviku. Dva totožné dvouhodinové kurzy se uskuteční ve 14.30 a v 17 hodin. Na jeden z termínů je lepší se předem nahlásit Klientskému centru NMB na telefonním čísle 543 165 210 či na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Cílem výcviku je vyzbrojit posluchače schopností umět vykonat resuscitaci v reálné klinické situaci. Kurzy v oblasti resuscitace, kterými prošla i většina zaměstnanců nemocnice, zajišťují staniční sestry oddělení Anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM). Využívají přitom moderní figuríny dospělé osoby i dítěte. Instruktážní zařízení získala nemocnice před několika lety díky grantu Institutu Ronalda Reagana Univerzity J. Washningtona v USA.
Obdobný kurz pro veřejnost se v NMB poprvé úspěšně uskutečnil předloni. Městská nemocnice v Polní ulici se kurzem resuscitace zapojuje do série akcí Brněnské dny bez úrazů projektu Brno – Zdravé město.
Další informace na internetové adrese: www.zdravemesto.brno.cz, www.nmbbrno.cz

   

Na náměstí Svobody proběhne koncert pro dárce krve

Na středu 3. června je připraven na náměstí Svobody v Brně koncert pro dárce krve a širokou veřejnost. Kulturní program zahájí ve 13 hodin moderátorka Českého rozhlasu Brno Petra Polzerová a uvede na pódium první účinkující. V průběhu koncertu bude moderátorka zvát společně se zástupcem z Transfúzní stanice Fakultní nemocnice Brno na odběr krve, který se koná ve středu 9. června. Jedná se o druhý odběr krve v letošním roce v rámci tradiční akce Daruj krev s Českým rozhlasem Brno a Jihomoravskou plynárenskou RWE.
Darovat krev mohou zájemci 9. června od půl sedmé do dvou hodin odpoledne na Transfúzní stanici Fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích a ve Zlíně na Hematologicko transfúzním oddělení Baťovy nemocnice od šesti do dvanácti hodin. Z důvodu rozšiřování registru zve brněnská transfúzní stanice na tento termín pouze prvodárce. Dříve registrovaní dárci krve dostanou pozvánky na odběry podle další potřeby transfúzní stanice.
Touto akcí pomáhá Český rozhlas už řadu let získávat nové dárce krve. Smyslem je popularizace dárcovství a získávání zejména bezplatných dárců. Myšlenka akce se zrodila v Brně, kde mohli v prosinci 1992 poprvé přijít dárci krve na odběr zorganizovaný rozhlasem. Tehdy a v dalších několika letech se odběry konaly přímo v budovách rozhlasu a akce se rozšířila do celé republiky. Dnes už se odběry odehrávají na transfúzních stanicích čtyřikrát ročně. Český rozhlas Brno navíc pravidelně dvakrát do roka při příležitosti těchto odběrů pořádá i výše zmíněný koncert, který atraktivní a zábavnou formou propaguje dárcovství krve. Je poděkováním novým dárcům a seznamuje širokou veřejnost s dalšími podrobnostmi o darování krve.

   

Ve Wilsonově lese byl otevřen nový altán

Ve čtvrtek 20. května byl otevřen vyhlídkový altán v místě bývalé sjezdovky ve Wilsonově lese. Loni začaly práce na terénních a sadových úpravách území, byly obnoveny dvě cesty, které propojily sjezdovkou rozdělený lesopark, v místě bývalého vleku zahradní architekti navrhli dřevěné schody. Průhled do údolí zůstal zachován. Na vrcholku svahu pak vznikl vzdušný dřevěný altán, na jehož stavbu přispělo 124 tisíci korun také Občanské sdružení Wilsonův les. Celkem stálo začlenění území do okolních ploch lesoparku 3,1 milionu korun. Na tuto obnovu naváže příští rok revitalizace celého Wilsonova lesa, na niž přispěje také Evropská unie. Za zhruba padesát milionů korun budou opraveny cesty a lavičky, doplněn další mobiliář a stromům se dostane odborné péče.
   

Na cyklostezce se otevřela Kolonáda

O víkendu 22. a 23. května byl otevřen první sport-point v Brně Kolonáda. První návštěvníci si zde mohli vyzkoušet alternativní cyklistiku. Kolonáda se nachází přibližně v polovině nejfrekventovanější cyklostezky v Brně mezi parkem Anthropos a Pijavou, v atraktivním prostředí u řeky Svratky. Nedaleko je také lanová dráha Pisárky, koupaliště Riviéra a veletržní areál. Toto místo nebylo zvoleno náhodně. Svratecká cyklostezka je jednou z nejvyhledávanějších lokalit pro volnočasové aktivity v Brně. V letních měsících ji využívají zejména cyklisté, ale i in-linisté, joggeři a turisté. V zimě tudy vede bílá stopa.
Na Kolonádě je možné si oddechnout a načerpat síly před další etapou cesty, nebo pouze příjemně strávit čas s přáteli na jedné z mnoha akcí, které zde proběhnou. V plánu jsou například testovací jízdy na lehokolech, skládacích kolech nebo na úplné novince – lehotříkolce Azub Trike. Zájemci si mohou zacvičit pilates s profesionálním cvičitelem. Na své si přijdou i vyznavači in-line bruslení a ostatních sportů. K dispozici bude také profesionální servis pro kola. Bude zde možné ochutnat i produkty sportovní výživy. Pro děti je zde připravena spousta atrakcí, například trampolína, dětské chůdy a další. K příjemné zábavě přispějí i různé soutěže a Hitrádio Magic bude dokonce po několik nedělí vysílat z Kolonády živé vstupy na svých vlnách. Aktuální program najdete na www.kolo-nada.cz.
   

Moravské zemské muzeum získalo dvě významná ocenění

V osmém ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2009, jejíž výsledky byly vyhlášeny ve čtvrtek 13. května, získalo Moravské zemské muzeum v Brně dvě ocenění. Hlavní cenu Českého výboru ICOM (Mezinárodní rady muzeí) získal projekt Nejstarší umění střední Evropy autorů Karla Valocha a Oldřicha Neužila, který představil vůbec poprvé všechny originály uměleckých předmětů ze sbírek MZM, ale i z muzeí střední Evropy, staré až čtyřicet tisíc let. V kategorii Muzejní výstava roku získala třetí místo výstava Darwin, která připomínala dvousté výročí narození tohoto geniálního přírodovědce a 150. výročí vydání jeho slavného díla o evoluci.
   

Děti se budou učit, jak se chránit před úrazy

Děti z mateřských a základních škol se mohou v malém sále Břetislava Bakaly tento týden až do pátku 21. května poučit, jak se chránit před úrazy a jak postupovat, když dojde ke zranění. Vznikla tu totiž improvizovaná nemocnice plyšových zvířátek. Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je upozornit děti zábavnou a nenásilnou formou na to, jak je důležité chránit své bezpečí, používat ochranné pomůcky, například helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení, a také dbát na rady dospělých. Dále chce poučit děti o tom, co mohou dělat, pokud se stane nehoda, a seznámit je s lékařským prostředím a vyšetřeními, aby z něj neměly obavy. Podle statistik jsou neúmyslné úrazy hlavní příčinou úmrtí dětí od jednoho roku do 14 let a dětská nehodovost v České republice patří k nejvyšším v Evropě.
   

Brno se stalo centrem Mezinárodního výzkumného fóra pro hygienu zvěřiny

Organizačním centrem Mezinárodního výzkumného fóra pro hygienu zvěřiny se stal Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Hlavním cílem je zajistit šíření odborných znalostí o hygieně zvěřiny a souvisejících hygienických rizik a podpořit rozvoj mezinárodní spolupráce v této oblasti. „Tato iniciativa vznikla jako výsledek mezinárodní vědecké konference Game Meat Hygiene in Focus, která byla spolu s dalšími partnery pořádána Institutem ekologie zvěře v červnu 2009 a jejímž hlavním tématem byla odborná diskuze nad problematikou zvěřiny,“ říká MVDr. Miroslav Vodňanský, vedoucí Institutu ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Jedním z kroků realizovaných na Institutu ekologie zvěře, jenž má zlepšit stav myslivosti u nás a také přiblížit zvěřinu veřejnosti jako potravinu s vysokou etickou a ekologickou hodnotou, je projekt Zvěřina – kvalita z přírody. Jeho součástí je zavedení známky kvality pro zvěřinu tak, aby si konečný konzument mohl být jistý, že zvěřina, kterou si zakoupil, je skutečně kvalitní kus masa, že zvěř byla humánně ulovena, z hlediska hygienických zásad po ulovení odborně ošetřena, že došlo k jejímu správnému zdravotnímu vyšetření a byla správně zchlazena a uchována před přímým prodejem konečnému zákazníkovi. Už letos na podzim by v rámci tohoto projektu měla být po celé ČR vytvořena síť restaurací, které budou nabízet pokrmy ze zvěřiny se známkou kvality. Připravuje se zavedení známky kvality i do obchodních řetězců.
   

Fakultní nemocnice otevřela spinální jednotku

Brněnská Fakultní nemocnice v pátek 7. května otevřela novou spinální jednotku pro léčbu pacientů s poškozenou míchou. Otevřením spinální jednotky bylo zakončeno budování jednoho z nejmodernějších traumacenter v České republice. Stálo více než 140 milionů korun, z nichž celých 98 milionů bylo hrazeno z dotace Ministerstva zdravotnictví. Nové pracoviště disponuje patnácti lůžky na spinální jednotce a sedmi na jednotce intenzivní péče. Obě jsou pak součástí Ortopedické kliniky FN Brno.
Spinální jednotka je vysoce specializované oddělení pro péči o spinální pacienty s úrazovým či neúrazovým poškozením míchy, které patří mezi nejvíce devastující zdravotní postižení. Ročně v České republice přibývá kolem 250 nových spinálních poruch, z nichž je asi dvě stě způsobeno úrazem. Další vznikají v rámci degenerativních, onkologických a infekčních onemocnění. Z úrazových příčin jsou na prvním místě dopravní úrazy, dále pak pády z výšky a sportovní úrazy. Nejpostiženější věkovou skupinou jsou muži od dvaceti do čtyřiceti let.

   

Hvězdárna se v červnu uzavře kvůli rekonstrukci

Digitální expozice, moderní astronomické dalekohledy, pozorovatelny s výhledem na město, interaktivní výstavy, kvalitní návštěvnické zázemí – to všechno se chystá na vrcholu Kraví hory. Po několika letech příprav totiž Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně začíná realizovat projekt Přírodovědné exploratorium, jehož cílem je rekonstrukce a dostavba objektů hvězdárny tak, aby vytvořily jeden funkční celek. V rámci rekonstrukce hvězdárny dojde i k programovým změnám. Realizace projektu si vynutí uzavření všech provozních prostor. K tomu dojde v polovině června tohoto roku, aby se zrekonstruovaná a rozšířená hvězdárna opět veřejnosti otevřela na sklonku roku 2011.
Projekt Přírodovědné exploratorium představuje stavební investici v řádu 87 milionů korun, z toho 22 milionů vkládá statutární město Brno, zbytek přichází z evropských fondů. Patronem celé akce je Vladimír Remek – náš první a doposud jediný kosmonaut. Další informace o projektu jsou uvedeny na http://dostavba.hvezdarna.cz.

   

Strana 287 z 297

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF

Kulturní akce v Brně

<<  Listopad 2021  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
  1  2  4  5  6  7
  8  910111214
15161718192021
222324262728
2930     
Nejbližší akce
09.06. Agadir: Současná slovenská poezie ..
11.06. Agadir: Současná slovenská poezie ..