Pro květiny do Spielberk Office Centre

Barvy květin – tak se jmenuje nově otevřené květinářství v komplexu administrativních budov Spielberk Office Centre v Holandské ulici v Brně. Obchod nabízí kromě řezaných a hrnkových květin také exkluzivní cibule květin přímo z Holandska.
Květinářství Barvy květin rozšířilo nabídku obchodů a volnočasových aktivit v kancelářském komplexu Spielberk Office Centre společnosti CTP. V přízemních patrech budov jsou již nyní nejen pro zaměstnance centra k dispozici kavárny, restaurace zdravého životního stylu Rebio nebo půjčovna holandských jízdních kol. „Ve Spielberk Office Centre si zakládáme na tom, aby nebyl vnímán jako čistě administrativní komplex a tak se snažíme lidem nabídnout i zábavu a rozptýlení. Doufáme, že obchod Barvy květin přispěje ke zpříjemnění prostředí areálu,“ uvedl Remon Vos, generální ředitel CTP.
   

Probíhá taktické cvičení Morava – voda 2010

Sjednocení dokumentace a stanovení komunikačních toků mezi povodňovými orgány a orgány krizového řízení kraje, obcí s rozšířenou působností a součástmi integrovaného záchranného systému kraje má za cíl taktické cvičení orgánů krizového řízení v Jihomoravském kraji, které v pondělí 8. listopadu začalo instrukčně metodickým programem ve školicím středisku Jihomoravského kraje v Brně.
Cvičení zahájil hejtman kraje a předseda jeho Bezpečnostní rady Michal Hašek, který v úvodu poděkoval členům povodňových komisí a krizových štábů i příslušníkům Integrovaného záchranného systému za příkladné nasazení při letošních povodních a vyzdvihl význam oblasti krizového řízení pro bezpečné zvládání následků mimořádných událostí v regionu.
Účastníci cvičení se budou v příštích dnech detailně zabývat jednotlivými součástmi činnosti krizových štábů a povodňových komisí, ve čtvrtek přípravu prověří při taktickém cvičení zaměřeném na součinnost všech součástí krizového řízení v kraji. Výsledky cvičení a společné závěry projedná Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje.
   

Ústav přístrojové techniky AV ČR pořádá Den otevřených dveří

Akademie věd ČR pořádá v týdnu od 1. do 7. listopadu vědecký festival nazvaný Týden vědy a techniky. Mottem letošního týdne je Rozmanitost světa a života v něm. Z brněnských ústavů se v rámci programu představí také Ústav přístrojové techniky AV ČR, který ve čtvrtek 4. a pátek 5. listopadu otevře své laboratoře pro veřejnost. První návštěvníci do laboratoří zavítají v 9 hodin, poslední čtvrteční exkurze začne v 17.45, páteční pak v 15 hodin.
Pro vědychtivé návštěvníky je připravena prohlídka laboratoří se šesti tematickými zastávkami. Během hodinu a půl trvající exkurze účastníci budou moci například pozorovat pod mikroskopem živé tkáně a pohybovat mikroorganismy pomocí optické pinzety. Dozví se více o hologramech a o tom, jak se vytvářejí. Návštěvníci se také podívají, jak elektronový paprsek dokáže přetavit povrch železa tak, že na jeho povrchu vykreslí třeba právě návštěvníkovu fotografii. A pomocí laseru pak například zhmotní na zeď někoho z publika.
„Všechny navštívené laboratoře jsou zároveň součástí projektu ALISI, laboratoří mikrotechnologií a nanotechnologií, které v areálu Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) vznikají za evropské peníze. Pro zájemce se tím nabízí jedinečná příležitost osobně se seznámit s výzkumnou činností pracovníků ÚPT a vznikajícího centra ALISI,“ říká Bohdan Růžička z ÚPT.
   

Centrum pro cizince v Brně zahájilo činnost

V úterý 2. listopadu zahájilo svoji činnost Brno Expat Centre. Tento pilotní projekt občanského sdružení Brnopolis a statutárního města Brna navazuje na Strategii města Brna, Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje a záměry tzv. Mezinárodního domu. Brno Expat Centre bude poskytovat konzultace a poradenství zejména v oblastech jako získávání víz a povolení k pobytu, finanční záležitosti, bydlení, vzdělávání a zdravotnictví. Cílovou skupinou jsou vysoce kvalifikovaní cizinci v kreativních profesích, kteří pracují nebo hodlají pracovat v Brně. V plánu jsou rovněž pravidelná setkávání a výměna názorů a zkušeností formou elektronické komunikace na webu a na sociálních sítích v anglickém jazyce.
Hlavním důvodem vzniku centra je zvýšení konkurenceschopnosti a přitažlivosti města Brna pro mezinárodní firmy a vysoce kvalifikované cizince vůbec. V posledních letech se jejich počet v Brně značně zvýšil a s tím i potřeba péče věnované jim a jejich rodinám tak, jak jsou zvyklí ze zahraničí.
Konzultační služby bude centrum poskytovat v kanceláři na Veveří 9 každé úterý od 8.30 do 17 hodin a každý čtvrtek od 10.30 do 19 hodin. Informace a rady bude možné získat i telefonicky a mailem. Manažerem centra je Don Sparling (Kanaďan, který žije v ČR od roku 1969), spoluzakladatel a člen Rady Brnopolis, bývalý ředitel Centra zahraničních studií Masarykovy univerzity.
   

Plyšové hračky z IKEA Brno podpoří UNICEF

Brněnská IKEA 1. listopadu zahájila každoroční sbírku, ve které věnuje jedno euro z každé plyšové hračky světové organizaci UNICEF. Kampaň probíhá v obchodních domech IKEA po celém světě. Brněnský obchodní dům přispěl v loňském roce částkou 45,5 tisíce eur, díky čemuž se umístil na 18. místě z 276 obchodů.
Nákupem plyšových hraček mohou zákazníci IKEA podpořit vzdělání pro 8 milionů dětí z chudých zemí v Africe, Asii, ale i ve střední a východní Evropě. Plyšová kampaň potrvá až do 22. prosince a její výnos poputuje na podporu dlouhodobých i krátkodobých projektů, které dětem zajistí lepší start do života. Nadnárodní společnost IKEA zahájila spolupráci s organizací UNICEF již v roce 2003, za tuto dobu věnovala v rámci nejrůznějších charitativních kampaní téměř 23,7 milionu eur.
Kromě prodeje hraček podpoří IKEA organizaci UNICEF umístěním jejich prodejních stánků do prostor obchodních domů. Zákazníci si budou moci ve stáncích zakoupit zboží, přičemž celý výdělek poputuje na dětský fond. Navíc dlouhodobě probíhá kampaň s názvem Světlo ve tmě, ve které věnuje IKEA za každou prodanou solární lampu SUNNAN jednu další organizacím UNICEF a Save the Children. Lampy slouží dětem z rozvojových zemí, aby se mohly připravovat do školy v domech bez elektřiny.
„Děti v rozvojových zemích se často potýkají s problémem, že zaostávají ve škole, protože nemají čas na potřebnou přípravu. Přes den musí pracovat a v noci jim chybí osvětlení, aby mohli studovat, psát úkoly nebo si kreslit. Solární lamy tak mají dětem pomoci, aby se mohly učit i po západu slunce,“ uvedla Dagmar Juřičková z IKEA Brno s tím, že zatím se ve světě prodalo půl milionu solárních lamp SUNNAN.
   

Buk z jižní Moravy se v anketě Strom roku 2010 umístil na třetím místě

Devátý ročník celostátní ankety Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství, zná svého vítěze. Nejsympatičtějším stromem se stal Hromův dub v Olomouckém kraji, druhé místo obsadila Zlatá lípa z Moravskoslezského kraje, na třetí příčce se umístil Lomnický buk z Jihomoravského kraje. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na Den stromů 20. října v brněnském Divadle Husa na provázku a zároveň zahájilo první den nového divadelního festivalu Pod jednou korunou.
   

Vánoční strom opět vyberou Brňané

Od pondělí 18. října do neděle 14. listopadu mohou Brňané vybírat vánoční strom, který ozdobí letošní Brněnské Vánoce – vánoční trhy v centru města. Turistické informační centrum, které trhy na náměstí Svobody organizuje, zařadilo do výběru tři smrky, jejichž velikost se pohybuje od 10 do 17 metrů. Všechny rostou v revíru Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, který se i letos stal oficiálním partnerem Brněnských Vánoc. A tento podnik dodává pro Brno v pořadí již 86. vánoční strom.
Hlasovat je možné na adrese www.ticbrno.cz nebo poslat poštou svůj tip na adresu Turistické informační centrum – anketa Vánoční strom 2010, Radnická 2, 658 78 Brno.
Vítězný strom bude 15. listopadu pokácen a 17. listopadu postaven na náměstí Svobody.
   

Brněnská zoo otevřela nový expoziční komplex

Brněnská zoo v sobotu 9. října otevřela právě dokončený vstupní areál do expozičního komplexu severské zvířeny Beringie. Tuto dosud největší investici v dějinách Zoo Brno v hodnotě přibližně 75 milionů korun spolufinancoval Regionální operační program EU. Při slavnostním aktu, který proběhl za hojné účasti návštěvníků i novinářů, přestřihli pásku primátor Brna Roman Onderka, ředitel zoo Martin Hovorka a ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Marta Sargánková. Proběhl i křest DVD Kamčatka – láska na druhé straně planety (kmotrem byl Petr Bende). Nový expoziční soubor dotváří tradiční kamčatská usedlost a mimo rozlehlého výběhu pro pár medvědů kamčatských, kteří jsou druhým největším poddruhem medvěda hnědého, v něm návštěvníci uvidí i doplňkové expozice rosomáků a čtyř ptačích druhů: sovic sněžních, kajek mořských, jespáků bojovných a ústřičníků velkých.

   

Fakulta elektrotechniky VUT je v novém sídle

Brněnské vysoké učení otevírá nový objekt pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Budova stojí v kampusu VUT v Brně v areálu Pod Palackého vrchem na adrese Technická 10. Tato stavba umožnila koncentrovat všech dvanáct ústavů fakulty, z nichž některé sídlily na různých místech v Brně, do kampusu v areálu Pod Palackého vrchem, což přináší velké výhody jak studentům, tak zaměstnancům, vědcům i partnerům fakulty. Výhodou bude i přímá vazba na nová regionální výzkumná centra CVVOZE a SIX, a zejména na výzkumné centrum CEITEC, na jejichž vybudování a řešení se fakulta podílí a která budou v kampusu rovněž umístěna. Náklady na výstavbu fakulty dosáhly 486,132 mil. Kč, VUT z toho uhradilo 61,130 mil. Kč ze svých zdrojů, zbytek poskytlo MŠMT.
Nový objekt má užitnou plochu 12 500 m2, jeho okamžitá plná kapacita je téměř osm set míst pro studenty. V objektu jsou propojeny prostory výukové s výzkumnými tak, že tvoří vzájemnou symbiózu. Moderní budova má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží, rozsáhlé výukové a výzkumné laboratoře, velkou aulu pro 260 studentů, seminární místnosti, počítačové učebny a rozlehlou podzemní garáží s téměř stovkou míst. Součástí je i stravovací a odpočinková část. Nespornou kvalitou je i umístění poblíž Sportovní haly a Lehkoatletického stadionu VUT v Brně.
Stěhování do nových prostor proběhlo během letních prázdnin. Do areálu univerzitního kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem se do nové budovy na Technické 10 z areálu FEKT na ulici Údolní přesunuly tři ústavy (Ústav mikroelektroniky, Ústav elektrotechnologie a Ústav jazyků) spolu s děkanátem fakulty.
Po dokončení objektu Technická 10 byla zahájena výstavba vzdělávacího komplexu fakulty nesoucí označení Technická 12, která je financovaná z prostředků prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a významně také z vlastních prostředků VUT v Brně. Tato stavba, která je závěrečnou etapou procesu centralizace fakulty, bude dokončena v roce 2013.

   

Strana 287 z 302