V Brně se sejdou odborníci na mimosoudní řešení

Přední čeští a slovenští odborníci se na konci září sejdou v diskusi o mimosoudním řešení sporů v Brně. Ta proběhne v rámci prvního ročníku mezinárodní konference, která se bude mediačním technikám věnovat. Pro mnoho právních sporů existuje řešení, které není nutné řešit v soudních místnostech. Právě této problematice se věnuje mediace.
„Podařilo se nám pozvat opravdu přední české osobnosti v mediaci, proto bude program nesmírně zajímavý,“ říká Stanislava Valešková, hlavní organizátorka konference a předsedkyně Unie profesních mediátorů. Mediace je novou, dynamicky se rozvíjející advokátní aktivitou. Jde o konstruktivní řešení sporů, které hledá východiska výhodná pro obě strany a tak minimalizuje zbytečné škody z dobře neřízených konfliktů. V České republice je pouze malé množství advokátních kanceláří, které tuto službu nabízejí. „Mediace je v jiných vyspělých zemích používána již desítky let, v České republice je nabídka této metody teprve novinkou,“ dodává Valešková.

pravo.gif

Cílem brněnské konference je rozvoj mediační techniky. Proto byli sezváni zástupci všech oborů, kterých se mediace dotýká. „Naší snahou je zapojit do diskuse všechny profese, které mohou mimosoudnímu řešení sporů pomoci,“ vysvětluje Valešková. Na konferenci tak vystoupí nejen profesionální mediátoři, ale i advokáti, psychologové, soudci, vysokoškolští pedagogové, zástupci státní správy a ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb.
Konference je prvním oficiálním setkáním v problematice mimosoudního řešení sporů v naší republice. Organizátoři si od akce slibují otevření diskusního fóra pro výměnu zkušeností, názorů a postojů, poznatků z praxe a úvah o dalším vývoji u nás i v zahraničí.