Akce „Více Masaryků do světa“ nabídne informace o studiu v zahraničí

Zvýšit počet studentů, kteří v rámci studia získávají zkušenosti v zahraničí, je cílem akce „Více Masaryků do světa“. Týdenní akce, během níž mohou studenti, učitelé, ale i neakademičtí pracovníci získat informace o zahraničních aktivitách Masarykovy univerzity, pořádá Centrum zahraničních studií společně s fakultními pracovišti od 5. do 9. října.
Informační týden naplní prezentace a přednášky, které seznámí studenty i pedagogy s možnostmi studia v zahraničí. Součástí programu je i studentská párty, kde se studenti Masarykovy univerzity potkají s kolegy, kteří přijeli do Brna na zahraniční studijní pobyt. „Chceme tak zvýšit podíl studentů, kteří vyjíždějí za poznáním do světa, ale zároveň i přilákat zájem zahraničních studentů o pobyt u nás,“ řekl Martin Glogar z Centra zahraničních studií Masarykovy univerzity. Kromě zástupců univerzitních pracovišť vystoupí i odborníci z řad agentur specializujících se na zahraniční stáže, kteří představí projekty nabízející zahraniční stipendia.
Počet mladých lidí vyjíždějících v rámci studia na Masarykově univerzitě za poznáním do zahraničí dlouhodobě stoupá, stejně jako roste zájem zahraničních studentů o studijní pobyty v Brně. V minulém roce vycestovalo přibližně tisíc studentů a zhruba čtyři sta přicestovalo ze zahraničí. Z programů, které tzv. studentskou mobilitu umožňují, se největší oblibě dlouhodobě těší program Erasmus.
Akce „Více Masaryků do světa“ je součástí programu oslav 90. výročí založení Masarykovy univerzity. Přednášky o možnostech studijních pobytů v zahraničí mohli zájemci navštěvovat i v minulých letech, v takovém rozsahu se však akce koná poprvé. Zapojeny jsou i jednotlivé fakulty formou informačních stánků a fakultních prezentací.