Fakulta elektrotechniky VUT je v novém sídle

Brněnské vysoké učení otevírá nový objekt pro Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií. Budova stojí v kampusu VUT v Brně v areálu Pod Palackého vrchem na adrese Technická 10. Tato stavba umožnila koncentrovat všech dvanáct ústavů fakulty, z nichž některé sídlily na různých místech v Brně, do kampusu v areálu Pod Palackého vrchem, což přináší velké výhody jak studentům, tak zaměstnancům, vědcům i partnerům fakulty. Výhodou bude i přímá vazba na nová regionální výzkumná centra CVVOZE a SIX, a zejména na výzkumné centrum CEITEC, na jejichž vybudování a řešení se fakulta podílí a která budou v kampusu rovněž umístěna. Náklady na výstavbu fakulty dosáhly 486,132 mil. Kč, VUT z toho uhradilo 61,130 mil. Kč ze svých zdrojů, zbytek poskytlo MŠMT.
Nový objekt má užitnou plochu 12 500 m2, jeho okamžitá plná kapacita je téměř osm set míst pro studenty. V objektu jsou propojeny prostory výukové s výzkumnými tak, že tvoří vzájemnou symbiózu. Moderní budova má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží, rozsáhlé výukové a výzkumné laboratoře, velkou aulu pro 260 studentů, seminární místnosti, počítačové učebny a rozlehlou podzemní garáží s téměř stovkou míst. Součástí je i stravovací a odpočinková část. Nespornou kvalitou je i umístění poblíž Sportovní haly a Lehkoatletického stadionu VUT v Brně.
Stěhování do nových prostor proběhlo během letních prázdnin. Do areálu univerzitního kampusu VUT v Brně Pod Palackého vrchem se do nové budovy na Technické 10 z areálu FEKT na ulici Údolní přesunuly tři ústavy (Ústav mikroelektroniky, Ústav elektrotechnologie a Ústav jazyků) spolu s děkanátem fakulty.
Po dokončení objektu Technická 10 byla zahájena výstavba vzdělávacího komplexu fakulty nesoucí označení Technická 12, která je financovaná z prostředků prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a významně také z vlastních prostředků VUT v Brně. Tato stavba, která je závěrečnou etapou procesu centralizace fakulty, bude dokončena v roce 2013.


Související články: