Centrum pro cizince v Brně zahájilo činnost

V úterý 2. listopadu zahájilo svoji činnost Brno Expat Centre. Tento pilotní projekt občanského sdružení Brnopolis a statutárního města Brna navazuje na Strategii města Brna, Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje a záměry tzv. Mezinárodního domu. Brno Expat Centre bude poskytovat konzultace a poradenství zejména v oblastech jako získávání víz a povolení k pobytu, finanční záležitosti, bydlení, vzdělávání a zdravotnictví. Cílovou skupinou jsou vysoce kvalifikovaní cizinci v kreativních profesích, kteří pracují nebo hodlají pracovat v Brně. V plánu jsou rovněž pravidelná setkávání a výměna názorů a zkušeností formou elektronické komunikace na webu a na sociálních sítích v anglickém jazyce.
Hlavním důvodem vzniku centra je zvýšení konkurenceschopnosti a přitažlivosti města Brna pro mezinárodní firmy a vysoce kvalifikované cizince vůbec. V posledních letech se jejich počet v Brně značně zvýšil a s tím i potřeba péče věnované jim a jejich rodinám tak, jak jsou zvyklí ze zahraničí.
Konzultační služby bude centrum poskytovat v kanceláři na Veveří 9 každé úterý od 8.30 do 17 hodin a každý čtvrtek od 10.30 do 19 hodin. Informace a rady bude možné získat i telefonicky a mailem. Manažerem centra je Don Sparling (Kanaďan, který žije v ČR od roku 1969), spoluzakladatel a člen Rady Brnopolis, bývalý ředitel Centra zahraničních studií Masarykovy univerzity.
 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...