Ústav přístrojové techniky AV ČR pořádá Den otevřených dveří

Akademie věd ČR pořádá v týdnu od 1. do 7. listopadu vědecký festival nazvaný Týden vědy a techniky. Mottem letošního týdne je Rozmanitost světa a života v něm. Z brněnských ústavů se v rámci programu představí také Ústav přístrojové techniky AV ČR, který ve čtvrtek 4. a pátek 5. listopadu otevře své laboratoře pro veřejnost. První návštěvníci do laboratoří zavítají v 9 hodin, poslední čtvrteční exkurze začne v 17.45, páteční pak v 15 hodin.
Pro vědychtivé návštěvníky je připravena prohlídka laboratoří se šesti tematickými zastávkami. Během hodinu a půl trvající exkurze účastníci budou moci například pozorovat pod mikroskopem živé tkáně a pohybovat mikroorganismy pomocí optické pinzety. Dozví se více o hologramech a o tom, jak se vytvářejí. Návštěvníci se také podívají, jak elektronový paprsek dokáže přetavit povrch železa tak, že na jeho povrchu vykreslí třeba právě návštěvníkovu fotografii. A pomocí laseru pak například zhmotní na zeď někoho z publika.
„Všechny navštívené laboratoře jsou zároveň součástí projektu ALISI, laboratoří mikrotechnologií a nanotechnologií, které v areálu Ústavu přístrojové techniky (ÚPT) vznikají za evropské peníze. Pro zájemce se tím nabízí jedinečná příležitost osobně se seznámit s výzkumnou činností pracovníků ÚPT a vznikajícího centra ALISI,“ říká Bohdan Růžička z ÚPT.

banner_1.jpg