Česká televize rozšíří regionální zprávy

Česká televize plánuje od nového roku podstatné rozšíření svého regionálního zpravodajství, a to přibližně o jednu třetinu. Více regionálních zpráv tak svým divákům nabídne v takzvaném děleném vysílacím čase i brněnské televizní studio.
Tradiční Události v regionech, dříve Jihomoravský večerník, nabídnou, oproti současným 25 minutám, v 18 hodin půlhodinový přehled nejdůležitějších událostí dne. Novinkou pak budou desetiminutové Události v regionech +, vysílané každý všední den ve 22.50 hod. Oba tyto pořady budou vysílány na ČT24. „Devětadevadesátiprocentní pokrytí území České republiky pozemním digitálním vysíláním nám už umožňuje profilovat jednotlivé programové okruhy maximálně autonomně a pružně. Navíc zpravodajská ČT24 má výhodu také v tom, že při mimořádných událostech typu povodní může využít regionálně variantní vysílání, a tak poskytnout každému regionu i divákovi přísun aktuálních, často životně důležitých informací,“ říká ředitel zpravodajství Roman Bradáč. Česká televize vyjde vstříc i zhruba jednomu procentu diváků, kterému hrozí, že se ocitne i v novém roce mimo tuto regionální zpravodajskou exkluzivitu, protože tam digitální pozemní signál k dispozici není. „S ohledem na tyto lokality bude od počátku ledna umožněno divákům, kteří přijímají programy ČT prostřednictvím satelitu, aby zvolili příjem programu ČT24 ve variantě celostátní, nebo kterékoliv z variant regionálních,“ doplňuje Roman Bradáč. Vysílání regionálních zpráv najdou diváci také na webu ČT.

„Kromě výroby dalších regionálních pořadů, jako například Týden v regionech, budeme i nadále dodávat reportáže do celostátních zpráv a zajišťovat živé vstupy,“ upřesňuje šéfredaktor brněnské redakce zpravodajství Roman Ondrůj. „Navíc po celý den přinášíme aktuální dění z našeho regionu také na www.ct24.cz/brno.“
Cílem těchto změn je nejen profilace jednotlivých programů České televize, ale především poskytnutí daleko většího servisu z regionu, ve kterém divák žije. „Jde nám o to, aby byl divák oslovován v děleném regionálním vysílání adresně, aby dostal rozšířené informace právě o problémech, které se dotýkají jeho okolí, a proto se ČT24 logicky posune blíž k jeho domovu,“ vysvětluje filozofii regionálního vysílání v příštím roce šéfredaktor zpravodajství ČT Praha Karel Novák. Dělené vysílání umožňuje České televizi nabídnout divákovi ve stejný čas pořady připravované v pražském, brněnském a ostravském studiu.


Související články: