Poslední část univerzitního kampusu MU byla zkolaudována

Masarykova univerzita dokončila výstavbu závěrečné části Univerzitního kampusu Bohunice, která se uskutečnila v rámci programu Rozvoj materiálně-technické základny MU. Nově zkolaudované objekty kampusu zahrnují šest výukových a výzkumných pavilonů určených pro lékařskou a přírodovědeckou fakultu, budovu děkanátů a společné výukové centrum s aulou a posluchárnami.
„V současné době jsou objekty vybavovány technologickým zařízením a přístroji. Slavnostní otevření poslední etapy kampusu postavené v rámci programu je připravováno na začátek nového akademického roku letos v září,“ řekl kvestor Ladislav Janiček. Náklady na tuto etapu stavby činily 1,789 miliardy korun. Celkové náklady na výstavbu kampusu dosáhnou 4,973 miliardy korun. Projekt je financován ze státního rozpočtu podporovaného úvěrem Evropské investiční banky, vlastních zdrojů Masarykovy univerzity a z prostředků města Brna.
Další plánované části kampusu budou financovány především ze strukturálních fondů Evropské unie. První z těchto projektů CETOCOEN vytvoří podmínky pro rozvoj vědeckovýzkumných prací na řešení prioritních problémů v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Projekt byl již ministerstvem školství schválen a v současné době probíhá zadávací řízení na generální dodávku objektu. Následovat bude projekt Středoevropského technologického institutu CEITEC a dále výstavba pavilonů pro biologické obory přírodovědecké fakulty. Dokončení těchto části areálu kampusu se předpokládá v letech 2012 až 2013.

muni3_1.jpeg

 

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF