Děti se budou učit, jak se chránit před úrazy

Děti z mateřských a základních škol se mohou v malém sále Břetislava Bakaly tento týden až do pátku 21. května poučit, jak se chránit před úrazy a jak postupovat, když dojde ke zranění. Vznikla tu totiž improvizovaná nemocnice plyšových zvířátek. Akce je součástí preventivního projektu, jehož cílem je upozornit děti zábavnou a nenásilnou formou na to, jak je důležité chránit své bezpečí, používat ochranné pomůcky, například helmy, chrániče, reflexní barevné oblečení, a také dbát na rady dospělých. Dále chce poučit děti o tom, co mohou dělat, pokud se stane nehoda, a seznámit je s lékařským prostředím a vyšetřeními, aby z něj neměly obavy. Podle statistik jsou neúmyslné úrazy hlavní příčinou úmrtí dětí od jednoho roku do 14 let a dětská nehodovost v České republice patří k nejvyšším v Evropě.

zranene_zviratko2_194_130_1_1.jpg

Děti navštíví nemocnici zvířátek vybavenou jako skutečná nemocnice ambulancí, čekárnami a centrálním příjmem, lékárnou či rentgenem, v roli rodičů svých „zraněných“ plyšových zvířátek a zapojí se do jejich ošetřování. Od studentů Vyšší odborné školy zdravotnické v Brně v roli lékařů a sestřiček se dozví, co je pro jejich plyšová zvířátka nebezpečné a jak je mají chránit před dalším úrazem. Studentky sestřičky pomohou dětem jako jejich průvodkyně překonat ostych v nové situaci. O tom, jak se zachovat, stane-li se nehoda, a jak se poskytuje první pomoc, získají děti informace ve voze rychlé pomoci stojícím před vchodem do „nemocnice“. Součástí programu je i výtvarná soutěž tematicky zaměřená na dětské úrazy.
Hlavními organizátory projektu jsou mateřská škola na Jihomoravském náměstí v Brně a Vyšší odborná škola zdravotnická v Brně. Partnery jsou odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna a Zdravotnická záchranná služba JMK.