Právnická fakulta má kavárnu, která pomáhá duševně nemocným

Brno, 10. října 2018 - Novou kavárnu Café Práh de iure otevřela se začátkem semestru Právnická fakulta Masarykovy univerzity (MUNI). Provozuje ji nezisková organizace Práh jižní Morava, která pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje začlenit se zpět do běžného života. Právě tito lidé budou v kavárně obsluhovat a získávat tak nové zkušenosti a dovednosti. Další kavárnu organizace Práh jižní Morava otevře také v prostorách Pedagogické fakulty MUNI.

cafe de iure brno muni

Kavárnu v prostorách právnické fakulty si přáli studenti i zaměstnanci, kteří chtěli mít k dispozici prostor, ve kterém se mohou vzájemně setkávat a diskutovat. „Propojení naší fakulty a neziskové organizace Práh jižní Morava je skvělou příležitostí k přiblížení dvou různorodých světů, odstraňování společenských bariér a je možností realizovat alespoň díl společenské odpovědnosti, ke které je fakulta povinována. Zahájení této spolupráce na právnické fakultě vnímáme jako první krok k rozsáhlejší spolupráci v rámci celé univerzity,“ uvedla děkanka právnické fakulty Markéta Selucká.

Provozovna Café Práh de iure na právnické fakultě opravdu nezůstane na Masarykově univerzitě jedinou. Další pobočkou by se ještě na přelomu roku měla stát kavárna na pedagogické fakultě v budově na adrese Poříčí 31. Umístění kavárny právě na tuto fakultu bylo logické. Budoucí pedagogové využijí kontakt s lidmi s prodělaným duševním onemocněním v pozdější učitelské praxi. „Považuji za zcela přirozené, že klienti kavárny Práh se budou moci něco přiučit od našich studentů a studenti od klientů. Prostředí naší fakulty se tak díky kavárně ještě více přiblíží reálným podmínkám našeho každodenního bytí,“ uvedl Jiří Němec, děkan pedagogické fakulty.

„Pracovní místa v nové kavárně znamenají rozšíření pracovních příležitostí pro lidi s duševním onemocněním. V klidnějším prostředí studentské kavárny mají možnost si osvojit takové pracovní návyky a dovednosti, které následně využijí na otevřeném trhu práce,“ uvedla ředitelka Práh jižní Morava Blanka Veškrnová. Kavárna na právnické fakultě bude otevřená ve všední dny od 9 do 17 hodin.

Zdroj: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...