Nová appka vás seznámí s brněnskými památnými stromy

Brno, 9. července 2021 - Sto sedmdesát čtyři. Právě tolik památných stromů se momentálně nachází na území města Brna. Je mezi nimi 37 solitérů, ostatní rostou ve dvojicích, skupinách či stromořadích. Informace o nich shrnuje nová aplikace, vytvořená Magistrátem města Brna a dostupná na brno.cz/pamatne-stromy.

stary strom

Péče o památné stromy spadá pod Odbor životního prostředí. Právě od něj nápad na vytvoření aplikace vzešel. „O památných stromech, kterých je na území města vyhlášeno 174, vydáváme publikace, které ale v čase zastarávají. Aplikace, která umožňuje pravidelnou aktualizaci, tak bude lidem zprostředkovávat vždy čerstvé informace. Tihle velikáni často vzbuzují zájem kolemjdoucích, díky online aplikaci dostupné z kteréhokoli chytrého telefonu se o nich okamžitě mohou dozvědět víc a příště se třeba už cíleně vydat na procházku k dalšímu pamětníkovi, například k bystrcké lípě, která v roce 2000 zvítězila v celorepublikové anketě Strom roku, nebo ke smrku na Ramešově, který se o tento titul uchází letos,“ připomněl první náměstek Petr Hladík.

Aplikace vznikla ve spolupráci Odboru životního prostředí a Odboru městské informatiky, Oddělení GIS. „Lidé v ní najdou základní informace o památných stromech, přehlednou mapu, která zobrazuje zvlášť solitéry a zvlášť skupiny a stromořadí a která umožňuje i vyhledávání nejen na základě ulic, ale taky druhu stromu. Jednotlivé body jsou doplněny o fotky, podrobnější popis a odkaz na ústřední seznam Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zájemci se mohou aplikací proklikat už nyní, a to na stránkách brno.cz/pamatne-stromy. Je to další tip pro lidi, kam se vydat ve volném čase, který doplňuje naše starší aplikace o brněnských parcích, příměstských lesích nebo významných krajinných prvcích, dostupné na brno.cz/kam-vyrazit,“ dodal náměstek Tomáš Koláčný, který má v gesci oblast informačních technologií, strategie a analýzy dat.

Mezi brněnskými památnými stromy je 37 solitérů a 137 stromů ve dvojicích, skupinách či stromořadích. Za nejstarší památný strom města Brna je považována lípa srdčitá, pod kterou můžete v letních měsících posedět, navštívíte-li restauraci U Šťávů na nám. 28. dubna v městské části Bystrc. Její věk se odhaduje na 400 let. V roce 2000 vyhrál tento strom anketu o nejkrásnější strom roku.

Nejmohutnějším stromem je Kiliánova vrba, rostoucí na soukromém pozemku na ul. Pražská v Bosonohách; obvod jejího kmene je 820 cm. Jedná se o nejmohutnější vrbu v celé ČR, která v anketě Strom Brna 2005 získala titul nejhezčí brněnský strom. Bohužel po zásahu bleskem zbylo z krásného exempláře již jen torzo.

Mezi nejzachovalejší památné stromořadí patří „Maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově“, rostoucí podél ulice Parková v Maloměřicích. Alej byla v minulosti páteřním prvkem areálu hřbitova. Datování jeho založení může být totožné s centrálně umístěným křížem z roku 1860. Hřbitov přestal být využíván v rámci rušení řady brněnských hřbitovů v letech 1961 až 1962. Z bývalého hřbitova zůstal na ploše památník padlým spoluobčanům I. sv. války, vstupní brána a kříž.

Za památné stromy je možno prohlásit stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které vynikají svým vzrůstem nebo věkem, tvořící významné krajinné dominanty, zvláště cenné dřeviny i nepůvodních druhů a v neposlední řadě i dřeviny historicky cenné, které byly zasazeny jako památníky historických událostí nebo se k nim váží různé pověsti a báje.

Veškeré stromy, které byly vyhlášeny za památné na území celé České republiky, jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze a v terénu jsou označené cedulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný strom či skupina památných stromů. Cedulka může být doplněna informační tabulí s údaji, které se váží k těmto exemplářům.


Související články:

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF