Odlehčovací služba pro seniory už dávno není tabu

Brno, 15. února 2022 – Index stáří bude růst, dle dat Českého statistického úřadu v roce 2063 připadne na sto dětí 277 seniorů. Výraznou podporou v této situaci mohou být právě odlehčovací služby poskytované celou řadou organizací. Odlehčovací, nebo také úlevová péče poskytuje pomoc rodinám dlouhodobě pečujícím o své blízké. Právě s pozvolna stárnoucí populací roste poptávka po těchto službách a zároveň tyto služby přestávají být tématem, o kterém se nemluví.

senior odlehcovaci sluzba

Odlehčovací služba je jedním z druhů sociálních služeb. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují každodenní péči druhé osoby. Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující osobě v případě potřeby převzetí dočasné péče o blízkou osobu. Pečující tak získá čas potřebný na odpočinek s jistotou, že je o jeho blízkého postaráno. Forma odlehčovací služby může být terénní, kdy je péče poskytována u klienta doma (asistent či pečovatel dochází do klientovy domácnosti), nebo ambulantní či pobytová, kdy je klientovi poskytována krátkodobá nebo dlouhodobá péče mimo jeho domov ve specializovaných centrech.

„V Diakonii BETLÉM máme k dispozici pro zajištění úlevové péče 6 lůžek v prostorách modernizované vily nepřetržitě po celý rok,“ uvádí ředitel a předseda správní rady Diakonie BETLÉM v Kloboukách u Brna, Petr Hejl. „Hlavním cílem služby je poskytnout ubytování s maximální možnou péčí a umožnit tak klientům krátkodobě změnit prostředí,“ dodává Hejl.

Pobytová forma odlehčovací služby je vhodná pro klienty, kteří mohou opustit prostředí domova. Má pozitivní význam pro klienta v tom, že mu umožňuje setkat se s jinými lidmi a rozšířit si tak kontakty a vést aktivní společenský život. Zvyšuje se také jejich zájem o dění ve společnosti. Služba bývá zpravidla určena pro seniory a pro dospělé osoby s postižením. „Vždy se snažíme o to, aby naši klienti prožili svůj pobyt u nás co možná nejvíce podle vlastních představ. Dokonce není výjimkou, že tu vznikají nová přátelství,“ dodává vedoucí Odlehčovací služby v Diakonii BETLÉM, Monika Holánková.

I když v posledních letech míst zabývajících se poskytováním odlehčovací služby přibylo, stále jich je ale v České republice nedostatek. Tato centra mají význam pro osoby pečující, které se starají o jedince s tělesným postižením či seniora, v tom smyslu, že dlouhodobá péče je velmi náročná, vyčerpávající a pečující osoba tak čas od času získá volný čas k zařízení osobních záležitostí, k odpočinku a nabrání nových sil.

odlehcovaci sluzba seniorka osetrovatelka

„Při první zkušenosti s návštěvou našeho zařízení se u klientů často setkáváme s deprivací ze stereotypu jejich dosavadního života,“ uvádí Monika Holánková a dodává: „odlehčovací služby už dávno nejsou tabu. I v dnešní elektronické době existuje spousta institucí, kde přes internet nevyřídíte úplně všechno. Někdy prostě není zbytí a k lékaři nebo na úřad musíte přijít osobně. Využití odlehčovacích služeb rozhodně není zbavení se odpovědnosti nebo projev nelásky. Naopak může být příležitostí, osvěžit svým blízkým jejich každodenní program.“

„Zde ve vile jsem už potřetí. Poprvé se mi sice trochu stýskalo, ale teď jsem tu moc ráda. Je tu krásné prostředí, hrajeme hry, díváme se na filmy pro pamětníky a pořád se tu něco děje. Doma se o mě stará moje dcera, když jsem tu, jezdí za mnou na návštěvu a pravidelně si telefonujeme,“ vypráví paní Ludmila, klientka odlehčovací služby Diakonie BETLÉM.

„To, že se k nám naši klienti pravidelně a rádi vrací je pro nás ujištěním, že svoji práci děláme dobře. Nikoho zde do žádných činností nenutíme a ani nemáme připravený pevný program. Každý klient zde může trávit svůj čas podle svých preferencí tak, aby se cítil jako doma. Velkým rozptýlením pro klienty je i náš čtyřnohý kolega, černý kocour Mikeš, kterého si zde všichni oblíbili,“ dodává závěrem Holánková.


Související články: