Divadlo Bolka Polívky opět hraje, statiku budovy hlídají přístroje

Brno, 27. února 2023 – Po dvoutýdenní pauze způsobené zjištěnými stavebními závadami se Divadlo Bolka Polívky v pondělí 27. února vrací do budovy na Jakubském náměstí a pokračuje v programu podle plánu. Pro ty, kteří mají vstupenky na pondělní Ženu za pultem 2: Pult osobnosti s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábusem, se tedy nic nemění. Také v dalších týdnech bude Divadlo Bolka Polívky fungovat v běžném režimu.

divadlo masky

„Moc se na diváky těšíme a věříme, že přijdou. Podle odborníků žádné nebezpečí nehrozí, prostory divadla navíc neustále monitorují speciální přístroje,“ uvedla projektová ředitelka Divadla Bolka Polívky Simona Kostrhunová. V plánovaném termínu (31. března 2023) se uskuteční i premiéra hry Martina McDonagha Kati v režii Ondřeje Sokola.

Za zrušená představení Divadlo Bolka Polívky vrací divákům vstupné – ať už online (při nákupu přes rezervační systém), nebo v hotovosti (za vstupenky zakoupené na pokladně). Představení DADA Revue Pavola Seriše, jehož repríza v sobotu 25. února musela být zrušena, se překládá na 21. března a vstupenky zůstávají v platnosti.


Co bude dál? „V danou chvíli ještě nemáme všechny informace, a protože stále hledáme možnosti řešení situace a vedeme nejrůznější jednání, nemůžeme zatím nic konkrétního sdělit. S největší pravděpodobností zůstaneme hrát v budově divadla za kostelem sv. Jakuba do poloviny června. Poté se přesuneme do amfiteátru na brněnskou Kraví horu. Zvažujeme ale i variantu, že nadcházející ročník Letní scény odstartujeme o dva týdny dříve," upřesnila Simona Kostrhunová.

Jasno by mělo být do poloviny března, předprodej na Letní scénu Divadla Bolka Polívky totiž bude zahájen 15. března 2023. „Úzce spolupracujeme s městem a oceňujeme, že jeho vedení chápe naši složitou situaci a pomáhá nám hledat východisko. Uvědomujeme si, že vše nejde vyřešit ze dne na den, a o trpělivost prosíme také příznivce našeho divadla. Jakmile budeme vědět více, budeme je neprodleně informovat,“ dodala Simona Kostrhunová.

Přes léto jsou naplánovány podrobné stavebně-technické a materiálové průzkumy celého objektu. Nálezy diagnostických prací budou respektovány statickou analýzou, která reálně zhodnotí kondici budovy. V této fázi bude možné zodpovědně rozhodnout zásady strategie stavebních opatření nutných pro zajištění trvalé mechanické odolnosti, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce s garancí dlouhodobé životnosti objektu. Podle výsledků pak bude upřesněno, jak se zjištěné závady promítnou do rekonstrukce budovy plánované na příští rok.

Objekt, ve kterém se nachází sál Univerzitního kina Scala a nad ním sál Divadla Bolka Polívky, byl postavený téměř před 100 lety. Jde o železobetonovou stavbu, která svým konstrukčním i materiálovým řešením odpovídá své době a skutečnosti, že tento typ staveb se tehdy u nás teprve začínal rozvíjet. „Je ale třeba ujistit veřejnost, že budova není nebezpečná – nehrozí ani její zřícení, ani nemá její stav vliv na okolní domy, protože ty jsou konstrukčně na ní zcela nezávislé,“ uvedl v tiskové zprávě ze 24. února 2023 mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Klíčové poruchy byly osazeny deformetry (měří změny šíře trhlin v horizontálním i vertikálním směru) a náklonoměry (měří náklon konstrukce nebo jejích jednotlivých částí). Kontinuální měření zajišťuje, že jakýkoliv trend v posunech nosných konstrukcí bude znám s velkým předstihem před dosažením mezní odchylky a s ní spojené nutnosti ukončit probíhající akce. V případě, že by naměřené údaje mezní hodnoty přesáhly, dostanou klíčoví pracovníci obratem varovnou zprávu.

Zdroj: DBP


Související články: