Podzimní Den architektury představí unikátní stavby i místa

Brno, 28. srpna 2023 – Konec září a začátek října bude opět patřit architektuře. Největší architektonický festival u nás Den architektury nabídne mezi 29. zářím až 5. říjnem na více jak 400 zdarma přístupných akcí po celé České republice i na Slovensku. Nabitý a pestrý program zahrnuje exkurze do běžně nepřístupných budov, architektonické procházky s poutavým výkladem, přednášky, cyklovyjížďky nebo program pro děti.

DA23 Brno PavilonA 2 m

Festival má v letošním roce motto „Objev konstrukce“ a zaměří na výjimečná konstrukční řešení, a to jak v historické architektuře, industriální architektuře, tak u staveb 20.–21. století. Nejinak tomu bude i v Brně a festivalové návštěvníky pozve například na architektonicky unikátní výstaviště, do vodojemů na Žlutém kopci, sportovního areálu TJ Tesla nebo krytu Denis. Brněnský program také připomene dvě významné osobnosti jejichž tvorba je spojena s Brnem. Vzdá poctu sochařce Sylvě Lacinové, od jejíhož narození uplynulo letos 100 let, a také krajinářskému architektu Ivaru Otrubovi, který by se v letošním roce dožil 90 let. Festival dále zve například od Nesvačilky u Brna, Hodonína nebo Mikulova.

Na nejrůznějších místech republiky Den architektury také připomíná dílo výjimečného představitele barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho-Aichela, od jehož úmrtí uplyne letos 300 let, a také realizace jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečné architektury u nás – Karla Pragera, který se narodil před 100 lety.

Vstup na akce je zdarma, v některých případech je potřeba s ohledem na kapacity rezervace předem. Kompletní program bude zveřejněn do konce srpna na www.denarchitektury.cz.


13. ročník festivalu Den architektury se zaměří na výrazné a ojedinělé konstrukce vybraných staveb. V Brně se tak mohou zájemci vydat například s architektkou brněnského výstaviště Lenkou Štěpánkovou po výstavních pavilonech na Brněnském výstavišti. Vedle nejvýznamnějších památkově chráněných pavilonů A a Z, které v době svého vzniku představovaly to nejprogresivnější v československé architektuře, budou součástí prohlídky i další objekty. Další z festivalových procházek povede centrem města, kde účastníky seznámí s vývojem konstrukčních metod v architektuře historik architektury Michal Kolář. Dále bude možné navštívit unikátní industriální prostory vodojemů na Žlutém kopci nebo sportovní areál TJ Tesla na Lesné.

Dílo brněnské rodačky a sochařky Sylvy Lacinové, která měla zásadní vliv na podobu brněnského veřejného prostoru a vytvořila zde přes šedesát monumentálních sochařských realizací, připomene festival komentovanými procházkami. Zájemce pozve například na sídliště Lesná nebo po významných dílech Sylvy Lacinové v centru města v kontextu dalších realizací sochařek a architektek. Procházka je součástí doprovodného programu k velké retrospektivní výstavě Evy Kmentové, která se koná v Domě umění od 23. srpna do 19. listopadu. V dalším programu se Den architektury zaměří na téma propojování výtvarného umění a architektury v průběhu 20. a 21. století. Zájemci se mohou například vydat za uměleckými díly od renomovaných brněnských výtvarníků na sídlišti Juliánov.

Po stopách krajinářského architekta Ivara Otruby se festival vydá například do Botanické zahrady a arboreteta Mendelovy univerzity, parku Lužánky, Tyršova sadu, areálu brněnského výstaviště či na sídliště Juliánov. Program pozve i do Paláce šlechtičen, na jehož přestavbě a rekonstrukci se v 60. letech 20. století podílel vedle Bohuslava Fuchse také Ivar Otruba. Procházky doplní i přednáška Otrubovy žačky a krajinářské architektky Markéty Veličkové.

Program nabízí i celou řadu dalších tematických procházek, které se zaměří například na sportovní halu Rondo a její okolí, brněnské realizace Otto Eislera, jednoho z nejvýraznějších meziválečných brněnských židovských architektů, stavební vývoj Králova Pole na přelomu 19. a 20. století, tzv. chrámy peněz – postmoderní architektura bankovních domů a spořitelen v devadesátých letech 20. století, nebo krajinářskou architekturu na sídlišti Juliánov. Pozve také na komentované prohlídky areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny nebo Fakultní nemocnice Brno Bohunice. Dále nabízí možnost navštívit například protiatomový kryt Denis, Bauerův zámeček, který je dílem Adolfa Loose, Palác šlechtičen nebo prohlídky Uměleckoprůmyslového muzea.

V hledáčku má festivalový program i nejnovější architektonické počiny. Zájemci o současnou architekturu mohou například využít příležitost nahlédnout do nově vznikající platformy architektury, nacházející se na nároží secesního nájemního domu na Bratislavské ulici v Zábrdovicích od architektonického studia KOGAA nebo se vydat na procházku po kvalitních příkladech současné architektury v Ostopovicích. Své dveře během Dne architektury otevřou také nově vznikající výtvarné ateliéry v areálu Pedagogické fakulty MUNI.

Den architektury se věnuje i celé řadě aktuálních témat či staveb v Brně nebo regionu, které si zaslouží pozornost. Dlouhodobou otázkou je budoucnost Obchodně průmyslového paláce (pavilon A) na brněnském výstavišti. Připomene také plánovanou demolici obchodního domu Prior (dnes OC Dornych), který bude možné mimořádně navštívit rámci divadelního představení Analýza bydlení. V dalším programu se například zaměří na cykloopatření a úskalí vytváření bezpečného prostoru pro lidi na kolech v Brně či park na Moravském náměstí.

Nabitý program tradičně nezapomíná ani na ty nejmenší a nabízí hned několik workshopů. Čeká na ně například workshop Pojď si hrát na architekta, na kterém si spolkem artschool.cz ve spolupráci s Fakultou architektury VUT budou formou her, tvoření a dalších aktivit objevovat možnosti konstrukcí. Další workshop nese název Do nitra sochy a nejen děti se na něm mohou zapojit do tvorby obří společné sochy, ale dozví se i řadu dalších zajímavostí o sochařském umění. Workshop povede Jana Kaštánková z Lidského Mraveniště. Nejmenší mohou v rámci festivalu zavítat i na výtvarný workshop do Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie, na němž je opět čeká společná tvorba velkolepého uměleckého díla, na kterém se seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami.

Festival Den architektury pozve i na další místa Jihomoravského kraje. V Boskovicích program nabízí procházku po stavbách nedávné minulosti, přes období největšího rozkvětu města ve 20. a 30. letech minulého století, až po aktuální stavby a také přednášku věnovanou architektuře Boskovic v letech 1884-2023. V Hodoníně na zájemce čeká procházka po funerální architektuře, která pozve do hřbitovního areálu založeného v roce 1899. V Krásné pod Lysou horou bude představena letos dokončená realizace přestavby zvonice. Součástí programu bude i její vysvěcení. V Mikulově se mohou zájemci vydat do dominanty areálu křížové cesty na Svatém kopečku – kaple sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Karla Boromejského nebo do rozsáhlého komplexu zámecké zahrady. Festivalový program představí dále dřevěnou sakrální novostavbu od architekta Jana Říčného kapli Panny Marie Bolestné v Nesvačilce u Brna. Na tuto stavbu byly použity výhradně přírodní materiály. Obec Skalička získala nový obecní dům, do kterého se v rámci Dne architektury může podívat společně s architektkou přestavby Soňou Urbánkovou i široká veřejnost. Stavba, která poskytuje zázemí volnočasovým i kulturním aktivitám, citlivě navazuje na původní venkovskou zástavbu. Mimořádný zážitek nabízí i návštěva původní strážní věže zámku ve Vranově nad Dyjí, která patří k posledním dochovaným gotickým částem hradu, s architektem její rekonstrukce Miloslavem Hanzlem. Již po šesté se k festivalu Den architektury připojí Archeopark Pavlov. Návštěvníci budou mít opět možnost nahlédnout do zákulisí vzniku této netradiční podzemní stavby, která v roce 2016 doslova vyrostla ze země v místech významné archeologické lokality lovců mamutů. Průvodcem bude mimo jiné jeden za autorů stavby architekt Pavel Pijáček. V Kopřivnici se uskuteční přednáška zaměřená na místní stavby z období po 2. sv. válce, na objekty milované i nenáviděné, mladé i starší a zejména na ty, které nejsilněji utvářejí obraz města.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...