Silničáři zrekonstruovali mosty u Rohlenky s měsíčním předstihem

Brno, 30. září 2023 – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje s měsíčním předstihem zrekonstruovala mosty na silnici II/430 přes Roketnici (u motorestu Rohlenka). Stavební práce tu probíhaly od druhé poloviny března tohoto roku a náklady se vyšplhaly na 28,8 milionů korun. Celou částku na kompletní rekonstrukci mostních těles poskytl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).

silnicari most rohlenka hotovo

„Z dopravního hlediska je to pro všechny skvělá zpráva! Silnice II/430 je totiž základní silniční tepnou mezi Brnem a Vyškovem, pro cestující z okolních obcí jde o primární přístupovou cestu do města Brna. Rozhodně se danému území uleví a předpokládáme, že se kolony v ranních špičkách zmírní,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Roman Hanák.

Most s číslem 430-007 byl v havarijním stavu, druhý pak s číslem 430-008 statik zařadil do V. kategorie s označením – špatný. Situace před rekonstrukcí byla kritická, ačkoliv existovalo stavební povolení a byly alokovány finance, stavbu dlouhodobě brzdily majetkoprávní vztahy. To se na technickém stavu velmi výrazně podepsalo, pouhá oprava neměla z ekonomického hlediska a s ohledem na stavební stav a typ konstrukce mostu vůbec smysl.

„Oba mosty postavené v roce 1900, tedy ještě za Rakouska – Uherska, byly tvořeny cihelnými klenbami, které byly po 123 letech provozu již v havarijním stavu, v patě hlavního mostu byla navíc kaverna hrozící zřícením,“ doplnil Hanák s tím, že oba mosty byly zbourány a nahradil je jeden nový rámový most.

Konfigurace terénu umožnila zvýšení nivelety silnice v místě křížení s vodním tokem o cca 60 cm, takže původní řešení se dvěma mosty, které se příliš neosvědčilo, bylo nahrazeno jedním kapacitním mostním objektem, který bezpečně provede stoleté průtoky vody. Součástí stavby byla i rekonstrukce přilehlých úseků silnice II/430 v celkové délce 285 m.

Zdroj: SÚS JMK, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...