Na brněnské třídicí lince se testují návrhy nových obalů

Brno, 18. prosince 2023 – V brněnské automatické třídicí lince se testují návrhy nových hliníkových a plastových obalů. Designeři a výrobci obalů se chtějí dozvědět, zda navrhované obaly dokážou automatické komponenty linky rozpoznat a vytřídit pro recyklaci.

automaticka tridici linka zdroj sako brno

„Reagujeme tím na rozhodnutí evropského parlamentu, podle něhož mají být všechny plastové obaly uváděné na evropský trh do roku 2030 znovu použitelné nebo recyklovatelné,“ uvádí k tomu Pavel Urubek, předseda představenstva společnosti SAKO Brno, která automatickou linku provozuje. „Spolu s designery a výrobci obalů tím podporujeme trendy zabraňující vzniku vysokého množství obalových odpadů a přispíváme k opravdu kvalitní a účelné recyklaci,“ dodává Pavel Urubek.

V minulých týdnech takto byly úspěšně vyzkoušeny hliníkové obaly výrobce potravin, firmy Orkla Foods Česko a Slovensko od jejich paštik značky Hamé, ryb a dále vícevrstvé polyetylenové a polypropylénové sáčky s ochranou bariérou hliníkové metalízy. „Na lince jsme testovali úspěšnost automatického třídění obalů od Hamé a potěšila nás kvalita a čistota výstupní druhotné suroviny. V principu se jednalo o unikátní test, a to i v evropském měřítku“, hodnotí akci Pavel Komůrka, manažer pro udržitelné obaly firmy Orkla Foods Česko a Slovensko.

Optické separátory, které tvoří páteř technologie linky, bezchybně detekují různé druhy obalových materiálů na principu spektroskopie. Lze tedy velmi čistě třídit také plasty, které lidské oko a ruka na běžícím pásu ruční třídící linky těžko rozezná, přičemž účinnost třídění se blíží sto procentům, což je hodnota, která je v ruční třídírně prakticky nedosažitelná. Linka separuje plastový, hliníkový a kovový odpad ze žlutých kontejnerů z měst a obcí a předává k materiálovému využití beze zbytku vše, co lze recyklovat. Další podobná funguje v Ostravě a v různé fázi přípravy jsou linky v dalších městech ČR.

Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) přijal Evropský parlament 22. listopadu 2023. Cílem PPWR je zabránit vzniku vysokého množství obalových odpadů, podpořit kvalitní recyklaci a usnadnit informovatelnost občanů. Dle nařízení musí být všechny plastové obaly uváděné na trh v EU do roku 2030 znovu použitelné nebo recyklovatelné. Nová pravidla mají přispět ke snížení závislosti EU na dovozu surovin a fosilních paliv, při současném zajištění bezpečnosti potravin a hygienických norem.

Zdroj a foto: SAKO Brno


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...