Senioři mají velký zájem o studium na Univerzitě třetího věku

Univerzita třetího věku na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno nabízí hned čtyři obory určené posluchačům seniorského věku. Kromě získávání teoretických znalostí jsou však posluchači zapojeni také do části praktické, ve které si získané informace mohou sami otestovat, a zažít je tak i zábavnější formou.
„Domnívám se, že bez celoživotního vzdělávání, jehož součástí je i seniorské vzdělávání, se v budoucnu neobejde žádná společnost. To se nakonec ukazuje již nyní,“ říká Mirko Treu, vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.
„V poslední době zaznamenáváme velký zájem seniorů o studium v nabízených oborech U3V. To je jistě podpořeno také tím, že u nás mají posluchači možnost skutečně nahlédnout do zákulisního dění univerzity, což je pro všechny velice atraktivní změnou a příjemným způsobem nabývání nových vědomostí,“ doplňuje Treu. „Co považujeme za velice důležité, je další rozšiřování programů pro seniory, ale nejen pro ně. Rozvíjíme novou myšlenku, která v naší nabídce prozatím chyběla, a to realizaci kurzů, ve kterých se setkávají senioři společně s mladší generací, se svými vnoučaty, a společně pak pracují na projektech. Na základě toho chceme v budoucnu zavést letní vzdělávací programy pro seniory a vnoučata, které budou zaštítěné U3V na VFU Brno,“ dodává.
   

Brněnské kavárny se účastní Týdne pro fair trade

Od 8. května do 15. května probíhá v Brně Týden pro fair trade – ve jménu kávy, kde si mohou Brňané pochutnat na kávě a koláčku ze zdrojů fair trade, tedy „spravedlivého obchodu“, a to ve čtrnácti brněnských kavárnách. Akce byla zahájena 5. května tiskovou konferencí a „férovou snídaní“ na nádvoří Staré radnice pod záštitou náměstka primátora Martina Andera.
Letošní ročník je zaměřen především na kávu. V rámci Týdne pro fair trade jsou pro Brňany připravena dvě setkání s producenty kávy z Tanzanie a Mexika. Při posezení na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity ve středu 12. května ve 14 hodin a večeru s názvem Opravdové setkání s kávou v Divadle Husa na provázku taktéž 12. května v 19 hodin se návštěvníci dozvědí, jak se pěstuje káva naší běžné spotřeby a v čem je jiný koncept fair trade. Další zajímavá akce proběhla v pondělí 10. května v Místogalerii Skleněná louka. Na Férovém večírku byla vyhlášena akce Lobujte Globujte a soutěž Přemýšlej a ber značky, co jsou fér!
Co je fair trade? Způsob obchodu, kdy dovozci nakupují zboží nebo suroviny přímo od pěstitelů a vyhýbají se zbytečným překupníkům a prostředníkům. To dovoluje zlepšit postavení pěstitelů a zvýšit podíl, který jim plyne z konečné prodejní ceny výrobků. Díky fair trade mají pěstitelé více prostředků, i když je cena kávy na světových trzích nízká.
   

V zanedbané části města má vzniknout Kreativní centrum Brno

Oživit zanedbanou oblast města Brna, otevřít ji a zatraktivnit pro širokou veřejnost, podpořit začínající podnikatele v kreativních průmyslech, nabídnout prostory pro začínající umělce a absolventy uměleckých škol, přilákat do města nový druh investorů napojený na kreativní průmysly, zamezit odlivu talentovaných lidí z Brna. To vše má v plánu projekt Kreativního centra Brno.
Jedná se o revitalizaci brownfieldu na centrum pro podporu kreativního průmyslu, volného umění a kulturně-vzdělávacích aktivit pro širokou veřejnost. Jako nejvhodnější lokalita byla vytipována Bratislavská 68 – objekt bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská. Jde o brownfield v majetku města, jenž se navíc nachází v problémové zóně, která je definovaná v integrovaném plánu rozvoje města. Projekt by tak mohl být spolufinancován z Evropských fondů.
V Kreativním centru Brno může vzniknout například inkubátor pro začínající podnikatele v kreativních průmyslových odvětvích (např. architektura, design, oděvní návrhářství), centrum pro podporu volného umění (např. fotografie, malba, sochařství, hudba, tanec), společné prostory pro širokou veřejnost (např. vzdělávací programy, festivaly, workshopy, galerie, klub, kavárna, restaurace, prostory pro tvorbu v exteriéru).
   

Na Brněnskou přehradu vypluje nová loď

Do svého nového domova na Brněnské přehradě přicestoval ve čtvrtek 29. dubna nový parník Lipsko. Dorazil sem po čtyřech dnech cesty z loděnice ve východních Čechách. Nástupce vysloužilého Pionýra, který vozil pasažéry dlouhých šedesát let, začne brázdit hladinu přehrady v sobotu 8. května. V tento den bude po roční odmlce opět zahájena plavební sezona. Parník Lipsko, pojmenovaný na počest německému partnerskému městu, bude „pokřtěn“ a poté vyrazí spolu s ostatními loděmi přehradní flotily na svou premiérovou plavbu. Slavnostní defilé všech lodí a jejich první plavba bude pro veřejnost bezplatná. Poté už lodě poplují podle platného ceníku a jízdního řádu, které lze nalézt na www.dpmb.cz.
   

V provozu bude nová myčka kolejových vozidel

Od června letošního roku bude v provozu nová brněnská myčka kolejových vozidel. Je 205 metrů dlouhá, 9,5 metru široká a bude schopna očistit 200 vozů za 24 hodin. Myčka je součástí stavby první etapy odstavného nádraží, které je samostatným celkem budovaným v rámci přestavby brněnského železničního uzlu. Odstavné nádraží bude sloužit pro komplexní provozní ošetření a odstavování vlakových souprav, elektrických jednotek i samostatných lokomotiv. Součástí stavby odstavného nádraží je také silniční podjezd Sokolova–Bohunická pod železničními tratěmi z Brna na Břeclav a na Střelice, který byl otevřen loni v říjnu.
   

Mezi Moskvou a Brnem se létá i v pátek

Kromě středy a neděle létají spoje na lince Brno–Moskva a Moskva Brno od 23. dubna také v pátek. Letecká společnost Atlant-Soyuz totiž navýšila počet spojení na lince Moskva – Brno a zpět na tři v týdnu. Nový let je reakcí na rostoucí poptávku v obchodních kontaktech mezi Moskvou a Českou republikou.
Pravidelná letecká linka Moskva–Brno byla zahájena v červenci roku 2007. Do konce tohoto roku linku využilo pět tisíc cestujících. V následujících letech se využití spoje výrazně zlepšilo. Do provozu byly postupně nasazeny ke stávajícímu typu Boeing 737-300 i kapacitnější letouny Boeing 737-800. V roce 2008 linkou letělo 20 500 cestujících, v roce 2009 to bylo o dalších tisíc lidí víc.
Lety z Brna-Tuřan směřují na moskevské mezinárodní letiště Vnukovo, které má ze všech moskevských letišť nejvýhodnější polohu a dopravní spojení do centra města. Letiště se nachází 14 kilometrů od nejbližší stanice metra a 28 kilometrů od centra Moskvy. Vnukovo nabízí řadu možností pozemního spojení s městem, cestující mohou využít taxislužbu i spoje městské hromadné autobusové dopravy. Navíc Vnukovo disponuje komfortním vysokorychlostním spojením po železnici – doba jízdy vlaku od terminálu na Kyjevské nádraží je 35 minut.
Více na www.atlant-soyuz.ru.
   

Brno má třetí univerzitní kampus

Ve středu 31. března převzala Mendlova univerzita v Brně za účasti primátora města Brna Romana Onderky, hejtmana kraje Michala Haška a rektora Mendlovy univerzity Jaroslava Hluška do svého vlastnictví budovy Spořitelní akademie (SPAK) na třídě Generála Píky v Brně. Historický areál univerzity je propojen lávkou přes Drobného ulici s Botanickou zahradou a arboretem, v jehož těsné blízkosti se budovy SPAK nacházejí. Univerzita získala nové výukové, ubytovací a stravovací prostory pro své studenty, provázané ze stávajícím areálem. „Univerzita se dále rozvíjí a stávající prostory již nedostačují kapacitně. Po sedmi letech, kdy byl dostaven pavilon Q, univerzita rozšíří své prostory, ve kterých bude sídlit zejména její nejmladší Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, která byla založena v roce 2008,“ řekl rektor Jaroslav Hlušek.
„V Brně studuje na šesti veřejných vysokých školách přes osmdesát tisíc vysokoškoláků, kteří jsou v dnešní době již nepostradatelnou součástí života a chodu města. Předáním symbolického klíče mezi zástupci České spořitelny a Mendelovy univerzity v Brně se položí pomyslně základní kámen pro vznik a vybudování třetího univerzitního kampusu v Brně a to po Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém. Tento kampus vytvoří spolu s ostatními dvěma základní páteř univerzitního vzdělání v Brně, které patří bezpochyby k nejlepšímu v České republice,“ dodal primátor města Brna Roman Onderka.
   

Uchazeči o studium na Masarykově univerzitě podali rekordní počet přihlášek

Přes šedesát tisíc přihlášek podali uchazeči o studium v bakalářských a nenavazujících magisterských programech na Masarykově univerzitě. Počet zaplacených a podaných přihlášek pro tento typ studia je o dva tisíce vyšší než loni a překonal tak všechny dosavadní rekordy, a to i přes dlouhodobý pokles populační křivky. Masarykova univerzita tím opět potvrdila, že je vysoce žádanou univerzitou, uznávanou v celém středoevropském prostoru. „Pozitivní je zejména to, že roste zájem i o přírodovědné obory a studijní programy nabízené naší nejmladší fakultou sportovních studií,“ řekla prorektorka Ivana Černá, která má na starosti organizaci přijímacího řízení.
Největší zájem projevili uchazeči tradičně o filozofickou fakultu (11 781 přihlášek), kterou následovala fakulta sociálních studií (10 075 přihlášek) a ekonomicko-správní fakulta (7706 přihlášek). Největší meziroční nárůst v počtu přihlášek však zaznamenali na přírodovědecké fakultě, kam letos uchazeči zaslali 4869 přihlášek, což je o zhruba 800 více než loni, a na fakultě sportovních studií, kde registrují 2534 přihlášek, což je také přibližně o 800 více. Zvýšil se i počet přihlášek, které podali uchazeči ze Slovenské republiky, přišlo jich přes osm tisíc.
Celkový počet přihlášek podaných na Masarykovu univerzitu není konečný. Až do konce dubna se mohou zájemci hlásit do nově akreditovaného bakalářského studijního oboru Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost, který vznikl ve spolupráci pedagogické a ekonomicko-správní fakulty. Otevřeno je stále přijímací řízení do navazujících magisterských a doktorských programů.
S přípravou na přijímací zkoušky pomůže uchazečům nový e-learningový kurz, který univerzita zpřístupnila na webové adrese http:/ / www.muni.cz/ tsp. Pomocí něj si mohou zájemci zdarma projít na internetu všechny typy otázek Testu studijních předpokladů, jehož úspěšné zvládnutí je podmínkou pro přijetí na většinu fakult Masarykovy univerzity.
   

V Brně byla otevřena další restaurace zdravého životního stylu

Ve Spielberk Office Centre byla otevřena restaurace zdravého životního stylu Rebio. Jde o již třetí pobočku této restaurace v Brně, další dvě se nacházejí v centru města. Kuchyně restaurací Rebio nabízejí lehké zeleninové pokrmy plné vitamínů, minerálů, antioxidantů, stopových prvků a dalších důležitých živin nezbytných pro lidský organismus. V březnu loňského roku získaly restaurace Rebio jako jediné v ČR certifikát, díky kterému mohou používat ochranné známky a loga Bio. Základem každého jídla v Rebiu je čerstvá zelenina, ovoce a bio suroviny. V nabídce je velký výběr vegetariánských specialit, originální dezerty či Bio káva. Restaurace nakupuje čerstvé suroviny od ekofarmářů. Nabídka jídel je velmi pestrá a obměňuje se každý den. V restauraci Rebio jsou připravena jídla také pro diabetiky, celiaky s bezlepkovou dietou a léčivá jídla pro zákazníky se zvláštním dietním režimem.
   

Strana 36 z 40

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...