Zahradní průchod z Údolní až na Špilberk!

Brno, 29. března 2011 – Už za necelé dva roky budou mít Brňané možnost procházet z Údolní ulice přímo na Špilberk. A nejen to. Průchod povede přes nově vzniklou městskou zahradu, která bude zároveň hravá a vzdělávací, kolem poradenského centra se zelenou střechou – první české administrativní budovy v pasivním energetickém standardu. Svůj  pozemek v centru zpřístupní brněnské veřejnosti Nadace Partnerství, která celý projekt připravila.

 

Začátek stavebních prací chystá nadace na červen 2011, již dnes její zaměstnanci začali uklízet zanedbané zahrady pod Špilberkem od odpadků. Projekt je připravován ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem, záštitu nad ním převzal primátor Roman Onderka.

Severní svah Špilberku od začátku 19. zdobily upravené měšťanské a klášterní zahrady. Po válce, v důsledku vyvlastnění většiny domů a částečně i vlivem vybombardování části nemovitostí naproti Obilnímu trhu, zahrady postupně pustly. Některé z nich dodnes čekají na vyřešení restitucí. Nadace Partnerství projednala s magistrátem města Brna a s Veřejnou zelení ideový záměr zpřístupnění a využití zanedbaných pozemků tak, aby tvořily přechodnou zónu kolem Národní kulturní památky Špilberk, probíhá poslední etapa rekonstrukce parku. Projekt otevřené zahrady je impulsem k obnově celého svahu nad ulicí Údolní.

„V současné době máme od architektů a jejich specialistů zpracovanou prováděcí dokumentaci zelené budovy a vzdělávací zahrady, dokončujeme zadání na výběrové řízení pro dodavatele stavby,“ informuje o stávajícím stavu projektu jeho vedoucí Martin Klicnar z Nadace Partnerství. Stavět se začne v červnu 2011, zahájení provozu je plánováno na září 2012.

„Dům bude sloužit ke vzdělávacím účelům a neziskovým organizacím jako zázemí pro jejich rozvoj a práci. Zahrada bude otevřená veřejnosti a brněnským školám rozšíří možnost environmentálního vzdělávání,“ popisuje  ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.  „"Projekt  je unikátní tím, že v centru města vznikne první skutečně zelená administrativní budova v pasivním energetickém standardu, která bude napojena na výuku brněnské i pražské stavební fakulty a může být modelem i pro další investory. Nabídne také zpřístupnění nadačního soukromého pozemku brněnské veřejnosti,“ dodává Kundrata.

Projekt hravé vzdělávací zahrady a poradenského centra zvítězil v soutěži Rok jinak, kde zaujal také Nadaci Vodafone. Odměnou je poskytnutí ročního platu vedoucím projektů, kteří se kvůli nim rozhodli opustit svou dosavadní úspěšnou kariéru v komerční sféře a strávit rok 2011 prací pro neziskovou organizaci. Nadace Vodafone jim plat uhradí ve stejné výši, na jakou byli zvyklí. Na výstavbě Otevřené zahrady se tak bude v Nadaci Partnerství podílet Martin Klicnar, který má za sebou bohatou profesní dráhu projektového manažera


Související články: