Brněnská univerzita změnila název

Po patnácti letech Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) začala oficiálně používat kratší název Mendelova univerzita v Brně a zkratku Mendelu. Za devadesátiletou existenci je to druhá změna názvu této vysoké školy. Tyto změny se úzce dotýkají i Provozně ekonomické fakulty, která změnu již dlouho očekávala.
Provozně ekonomická fakulta (PEF) byla založena při Vysoké škole zemědělské (VŠZ) v Brně v roce 1959 a patří tak k nejstaršímu ekonomickému učení na Moravě. Od této doby prošla univerzita, jejíž je fakulta součástí, již dvojím přejmenováním. Poprvé se tak stalo v roce 1995 – VŠZ v Brně na MZLU v Brně – a nyní se na základě zákona č. 419/2009 Sb. od 1. ledna 2010 změní název na Mendelovu univerzitu v Brně. K přejmenování došlo především z toho důvodu, že název univerzity nevystihuje její zaměření. Zemědělství a lesnictví tvoří pouze dílčí část vyučovaných oborů na univerzitě. Příkladem je právě PEF, která změnu názvu dlouho očekávala a velmi ji vítá. „Změna v názvu nebude mít vliv na dříve vydané dokumenty, diplomy či závěrečné práce,“ uvádí prof. Ing. Jana Stávková, CSc., děkanka PEF. „Na internetových stránkách jsou již také dostupná nová loga, která jsou od nového roku závazná,“ dodává Stávková.

rsimg_52494.png

Univerzita nese název po světově uznávaném vědci Gregoru Johannu Mendelovi. Ten se narodil 20. července 1822 v rodině německy mluvících drobných zemědělců ve Slezsku. Mendel byl nejdříve řeholníkem augustiniánského opatství na Starém Brně a následně studoval na Filozofické fakultě v Olomouci. V roce 1843 přišel do augustiniánského kláštera sv. Tomáše na Starém Brně, kde přijal řeholní jméno Gregor. Do roku 1953 také studoval ve Vídni, kde se již během studií zajímal o fyziku. Po návratu do Brna v letech 1856 až 1863 se začal věnovat křížení hrachu a sledování potomstva. Na základě svých pokusů formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti.

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...