Biopotraviny přichází do brněnských škol

Překážky v zavádění biopotravin do školního stravování má odstranit projekt Bioškoly. Do projektu je zapojeno zhruba pět desítek českých škol. Ze sedmi z jižní Moravy jsou dvě z Brna – Integrovaná střední škola automobilní a Waldorfská základní škola.
Cílem projektu Bioškoly je vytvořit praktické podmínky pro zavádění a používání biopotravin ve školních stravovacích zařízeních. Dosavadními hlavními překážkami používání biopotravin ve školách je jejich snížená dostupnost, neznalost dodavatelů ze strany managementu školních kuchyní či nedostatečná znalost možností současného trhu s biopotravinami. Projekt pomůže školám nastavit distribuční řetězce tak, aby se jim otevřela nabídka biopotravin od domácích českých producentů a usnadnil nákup. Důležitou součástí projektu je pomoc školním jídelnám s praktickým zaváděním biopotravin do jejich jídelníčků, počínaje informacemi o skladování a zpracování biopotravin přes kurzy jak z biopotravin vařit až po informace o méně známých druzích biopotravin dostupných na našem trhu. Dalším cílem projektu je sblížit školy a rodiče dětí na straně jedné a ekozemědělce a výrobce biopotravin na straně druhé.
S projektem Bioškoly se může brněnská veřejnost, rodiče i personál školních jídelen blíže seznámit na semináři Ekologické zemědělství a biopotraviny ve školním stravování, který se koná ve středu 3. února od 13 do 17 hod. v Místogalerii na Skleněné louce, Kounicova 23. Více na www.bioskoly.cz.

bio_1.jpg

 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...