Stoletá škola na Kociánce otevřela speciální Snoezelen pro děti s ADHD

Brno, 28. června 2021 – V brněnské Základní a Mateřské škole na Kociánce, která si letos připomíná 100 let od svého vzniku, nově pracují s neklidnými dětmi metodou Snoezelen. Příjemný relaxační prostor je vybavený vybranými světelnými a zvukovými prvky, vůněmi a hudbou. Na děti působí za účelem uklidnění a relaxace, ale i smyslové stimulace.

kocianka snozelen

Cílem sezení v prostředí Snoezelen je působení smyslových podnětů tak, aby probouzely pozornost dítěte a poznávací schopnosti, pozitivně ovlivnily jeho vnímání, pomohly mu navodit pocity klidu, uvolnění a bezpečí.

„Tímto způsobem lze příznivě působit na vícero oblastí: kromě vnímání podporujeme rovněž zdravou emocionalitu, zvládání stresu, komunikaci, motivaci, kreativitu i motoriku,“ říká ředitelka školy Jana Kadlecová. „Prostředí multismyslové místnosti snozelen má většinou nějaké stěžejní téma, jakousi duši, která vytváří celkovou atmosféru. Často to bývá téma moře, vody, lesa, pláže, vesmíru...V našem případě jsme si vybrali téma stromu. Kmenem je vysoký bublinkový válec zakončený stylizovanou korunou. Koruna stromu i celkové prostředí místnosti se proměňuje v souladu s ročními obdobími. Na jaře strom kvete, v létě má korunu pokrytou zelenými listy, na podzim listy opadávají, v zimě se snášejí sněhové vločky,“ dodává Kadlecová

snozelen kocianka

Ve Snoezelen dítě prožívá stav uvolnění, uklidnění a relaxace
Vše, co se v průběhu Snoezelen sezení děje, má být příjemné a obohacující. Terapeut je dítěti průvodcem, vnímá jeho reakce, aktuální psychický i fyzický stav a individuální potřeby.

Sezení Snoezelen má jasnou strukturu. Po úvodní adaptaci v prostředí Snoezelen následuje vlastní program, který může být tematicky zaměřený využívají se prvky muzikoterapie, světelné terapie, aromaterapie a další. Po hlavním programu následuje relaxace a na závěr sezení společná reflexe.

Název „Snoezelen“ pochází z holandštiny a vznikl na konci 70. let 20. století spojením slov „snuffelen“ (čichat, zkoumat) a „doezelen“ (dřímat, odpočívat). V současnosti se název používá pro označení multifunkčního konceptu využívajícího metody senzorické integrace a stimulace a zároveň i pro označení speciálně upraveného prostředí. V anglicky mluvících zemích se jako alternativní název používá pojem „multisensory enviroment“, tzn. multisenzorické, vícesmyslové prostředí.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...