Brno podpoří aktivity pro děti

Brno, 29. ledna 2023 - Na svém posledním zasedání se brněnští radní zabývali podporou volnočasových i školních aktivit pro děti. Jedná se o poskytnutí dotací gymnáziím a středním školám v programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu 2023, dále dotací pro volnočasové spolky či příspěvků na spolupráci s partnerskými školami.

deti hraci hriste

„Podpora nejen školních zařízení, ale i volnočasových aktivit dětí a mládeže je pro Brno jednou z priorit. Chceme, aby mladí lidé v našem městě mohli smysluplně a užitečně trávit svůj čas, což jim tyto projekty umožní. Taková podpora je rovněž investicí do budoucnosti nás všech,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu realizuje program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku 13–24 let poskytovaný školami a dalšími organizacemi pracujícími s mládeží. Jeho cílem je komplexní rozvoj mladého člověka, jeho přivedení k rozmanitým volnočasovým aktivitám a pomoc při získávání dovedností pro budoucí život a kariéru. Podpora zajistí například kompletní zaškolení vedoucích projektu či prostředky na školení a odměny zapojených pracovníků.

Celkem 12,5 mil. Kč doporučuje rada brněnskému zastupitelstvu schválit na poskytnutí účelových neinvestičních dotací celkem 392 projektům od 252 žadatelů. Mezi ně patří například junácká střediska, ekologické, kulturní a sportovní aktivity či aktivity pro sociálně a zdravotně znevýhodněnou mládež. Dále je navrženo poskytnutí příspěvků ve výši 50 tis. Kč dvěma základním školám na spolupráci s partnerskými školami ve Stuttgartu.

„Některé z projektů, které podporujeme, mají rovněž mezinárodní přesah, například spolupráce s partnerskými školami ve Stuttgartu. Domnívám se, že podobné zkušenosti jsou pro děti velmi užitečné. Učí je například cizím jazykům, ale také toleranci či otevřenosti jiným kulturám a způsobům myšlení,“ dodala radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Zdroj: TIC MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...