V kroužcích Lužánek děti získávají důvěru, zodpovědnost, nadšení i respekt

Brno, 10. října 2023 - Na jedinečné konferenci Stopy a otisky ve Středisku volného času Lužánky, která propojila osobnosti neformálního a formálního vzdělávání, se v září sešlo sto padesát především pedagogů a pedagožek z celého Česka. Cílem bylo pojmenovat aktuální trendy a představit je na praktických workshopech, debatovat nad významem volnočasových aktivit, o roli vedoucího či lektora a jeho vlivu na hodnoty dětí a mládeže. Vznikl sborník s příběhy významných osobností, audiovizuální záznamy, síť kontaktů pedagogů a lektorů a připravují se výstupy z diskuzí.

svc luzanky konference

Nosným tématem konference byly osobnosti ve vzdělávání. Lidé, kteří ovlivňují svým vzorem děti a mládež na jejich životních cestách. Otiskují své vnímání světa, nadšení a autenticitu, ať už v kroužcích, oddílech či táborech. A tuto tezi rozvíjeli a hledali příklady z praxe pedagogové z domů dětí a mládeže, vedoucí Skautů, Pionýrů, lektoři a mluvčí z nejrůznějších oborů.

„Na diskuzích rezonovala témata zodpovědnosti lektora či pedagoga, ale také zodpovědnosti dětí, dát jim důvěru, možnost dělat chyby a učit se z nich. O autentičnosti, tedy schopnosti být pro dítě opravdovým, uvěřitelným vzorem, motivátorem, který je připravený naslouchat, inspirovat, doprovázet a pomáhat. Také jsme mluvili o potřebě sdílení mezi pedagogy, s veřejností, rodiči nebo úřady. Pojmenovali jsme potřebu podpory naší kreativity, našich osobností, sdílení nápadů i ocenění toho, co děláme,” uvedla jedna z organizátorek Petra Rychecká ze SVČ Lužánky.

Karty ctností, občanství, kreativita, polytechnika nebo strategické hry. Nejen na těchto workshopech se účastníci seznámili se zajímavými a inovativními myšlenkami, proudy a metodami, které jsou na pomezí formálního a neformálního vzdělávání.

„Získala jsem větší rozhled o tom, co a jak dělat, jak k dětem a své práci přistupovat. Děkuji za novou energii, naději a inspiraci,” zmínila Eliška Frydrychová ze SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí.
¨
Konferenci pořádalo Středisko volného času Lužánky a Národní pedagogický institut ČR (NPI) s dalšími organizacemi a vznikla za podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Zúčastnili se jí například ředitel NPI ČR Ivo Jupa, dlouholetý šéf České rady a mládeže Aleš Sedláček, bývalý ředitel SVČ Lužánky Milan Appel, vedoucí katedry Sociální pedagogika z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Petr Soják nebo vedoucí oddělení vzdělávání Odboru školství JMK Hana Slobodníková.

„Přišli jsme na zajímavou myšlenku, že vedoucí, lektoři a učitelé staví mosty. Mosty mezi minulostí, tedy břehem, na kterém vyrůstali, s těmi, kdo ovlivnili je samotné, a budoucností, pro kterou připravují děti a mládež. Maltou, pískem a pilíři jsou jejich autenticita, obětavost, nadšení a profesionalita. A to je pro nás důležité poznání. Proto stopy a otisky,” uzavřela Rychecká.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...