V Brně navrhli novou podobu vysvědčení, má podporovat učení a rozvoj žáků

Brno, 23. ledna 2024 - Základní školy mohou využít nové školní vysvědčení, které tři roky vyvíjel tým odborníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Inovované vysvědčení je založeno na kombinovaném hodnocení, kde vyučující hodnotí podle kritérií a doplňují je slovním hodnocením. Vyučující mohou uvést i známku, která ale již není stěžejním motivem. Do procesu hodnocení také nové vysvědčení zapojuje samotné žáky a zcela nově přistupuje i k hodnocení chování.

dite skola vysvedceni

Školní hodnocení je významnou složkou komunikace mezi vyučujícími a žáky a také mezi vyučujícími a rodiči. Významnou zprávou pro děti i jejich rodiče je také vysvědčení. V poslední době narůstá množství škol, které se snaží k závěrečnému hodnocení přistoupit odlišným způsobem. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity proto připravila pilotní design nového školního vysvědčení, které je výsledkem tříleté spolupráce desítek odborníků z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a vyučujících ze základních škol. Na jeho vývoji se podíleli také žáci a rodiče, kteří při vývoji vysvědčení poskytovali zpětnou vazbu. Vysvědčení mohlo vzniknout díky podpoře Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Nové vysvědčení má celkem šest stran, na nichž najdou žáci své silné stránky, pokrok, kterého dosáhli, a také doporučení k dalšímu učení. Vysvědčení také zcela nově přistupuje k hodnocení chování v rovině osobnostní, sociální i přístupu k učení. Novinkou je poslední strana vysvědčení, která je určená pro sebehodnocení žáků. Vysvědčení tak posiluje aktivní roli žáků v hodnotícím procesu nejen při psaní vysvědčení, ale i v běžné výuce. Žáci v něm mají možnost podílet se na svém rozvoji a plánovat své vlastní učení. „Chceme, aby naše děti nejen získávaly znalosti, ale také aktivně formovaly svůj vlastní vzdělávací příběh,“ říká vedoucí katedry pedagogiky a hlavní řešitelka projektu Jana Kratochvílová. Změna hodnocení vede žáky k větší zodpovědnosti za své výsledky, učí je plánovat další učení a nahlížet komplexněji na jejich znalosti i dovednosti, ale učí je i komplexněji nahlížet na to, jak se chovají k druhým.

Do přípravy a pilotování nového vysvědčení se zapojilo deset základních škol a jejich vyučující. Motivaci pro jejich zapojení shrnuje Karla Černá, ředitelka Základní školy a mateřské školy Ivančice-Řeznovice: „Hledali jsme nový typ vysvědčení, který by odpovídal současné době a poskytoval ucelenou a přehlednou informaci o učení žáka.“

O nové vysvědčení již mají zájem desítky dalších základních škol a víceletých gymnázií. Zájemci o vysvědčení mají na webu projektu vysvedcenijinak.ped.muni.cz k dispozici doprovodné materiály včetně komplexní metodické podpory. Využití vysvědčení v praxi a jeho zařazení mezi schválené tiskopisy podpořila Asociace ředitelů základních škol.

Zkušenosti ze škol, které nové vysvědčení vyzkoušely, ukazují, že změna závěrečného hodnocení se výrazně promítla do celkového pojetí výuky, což byl i příklad Základní školy a mateřské školy Střílky. „Vysvědčení nám pomohlo ujasnit si smysl a cíl hodnocení a v souvislosti s tím i změnu přístupu k žákovi, což nutně vedlo k vytvoření nové vize školy,” uvádí Martina Raiserová, ředitelka této školy.

Zdroj: MUNI, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...